Concediu și indemnizație până la vindecare, pentru pacienții cu tuberculoză

15 noiembrie 2018 | 0 comentarii |

Camera Deputaților a aprobat, în calitate de for decizional, un proiect legislativ în acest sens, care fusese respins de Senat în urmă cu doi ani.

 

La jumătatea acestei săptămâni, deputații au adoptat, cu 262 de voturi „pentru” și doar un vot împotrivă, un proiect legislativ referitor la pacienții diagnosticați cu tuberculoză. Proiectul fusese respins de Senat în urmă cu doi ani, dar după votul din Camera Deputaților, care este decizională, se va materializa sub forma unei legi care după promulgare va fi pusă în aplicare.

Propunerea legislativă face referire la măsurile privind controlul tuberculozei și prevede, între altele, că pacienții diagnosticați cu această afecțiune vor beneficia de concediu şi indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă până la vindecare. Proiectul se referă la persoanele diagnosticate cu această afecțiune, care beneficiază de asigurare de sănătate prin Programul Național de Tuberculoză, astfel că vor avea dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, fără a fi nevoie să îndeplinească anumite condiţii de stagiu de cotizare, pe toată perioada de tratament, până la vindecare.

Totodată, conform noilor prevederi, toți furnizorii de servicii medicale vor avea obligaţia de a depista semnele şi simptomele îmbolnăvirii de tuberculoză la pacienţii care se prezintă la consultaţie şi de a prezenta cazurile suspecte la dispensarul de pneumoftiziologie teritorial, pentru stabilirea diagnosticului. De asemenea, aceștia vor  fi obligați să înștiințeze în scris dispensarul de pneumoftiziologie teritorial, în cazul existenţei unei suspiciuni de tuberculoză la o persoană.

 

Pe lângă aceste prevederi, în proiectul legislativ se menționează că pacienții cu tuberculoză au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, fără nicio discriminare. Tratamentul se acordă gratuit pentru toţi beneficiarii, în funcţie de forma de boală, medicamentele necesare fiind eliberate prin farmacii cu circuit închis. Inițiatorii documentului legislativ mai menționează că pacienții au dreptul la servicii pentru aderenţa la tratament şi de suport psihosocial. De asemenea, pentru asigurarea aderenței la tratament, pacienții vor primi o indemnizație lunară de hrană, pe toată perioada de tratament în ambulatoriu, al cărei cuantum va fi stabilit prin hotărâre de guvern, iar fondurile necesare vor fi asigurate din bugetul Ministerului Muncii și Justiției Sociale.

În privința pacienților care nu se vor putea prezenta la dispensarul de pneumoftiziologie teritorial, din diferite motive, proiectul adoptat în Parlament prevede asigurarea administrării tratamentului sub directă observaţie, în cabinetul medicului de familie sau la domiciliu. „Aceste servicii vor fi asigurate prin medici de familie, asistenţi medicali comunitari, mediatori sanitari, asistenţi sociali sau alte persoane identificate în comunitate de către dispensarul de pneumoftiziologie teritorial, căruia îi este arondat pacientul cu tuberculoză”, se mai precizează în document.

 

Proiectul prevede și o serie de măsuri de prevenire a tuberculozei, care constau în informarea și educarea populației cu privire la riscul de îmbolnăvire, calea de transmitere a bolii, principalele semne şi simptome, serviciile disponibile, precum şi măsurile de prevenire şi combatere a infectării. Tot la acest capitol sunt incluse și controalele periodice ale stării de sănătate şi examene de screening, după caz, pentru grupurile considerate la risc.

Educarea şi consilierea pacienţilor cu privire la natura bolii, tratament şi măsurile specifice de igienă, în scopul de a preveni răspândirea tuberculozei, intervenţia rapidă prin acţiuni specifice în focarele de tuberculoză, realizată în conformitate cu documentele strategice pentru managementul tuberculozei în România, examinarea tuturor persoanelor cu care pacienţii diagnosticaţi cu tuberculoză au intrat în contact, precum și stabilirea tratamentului profilactic pentru acestea sunt alte măsuri preventive incluse în proiectul de lege.

Rezultatele ultimilor ani arată o ameliorare a indicatorilor epidemiologici specifici bolii în țara noastră, ca urmare a derulării mai multor programe de combatere a acestei afecțiuni. Astfel, rata de depistare este de peste 70% încă din anul 2009, iar în 2014 a crescut la 94% pentru cazurile noi și la 85% pentru cazurile cu tuberculoză multidrogrezistentă. Totodată, incidența globală a scăzut, în ultimii 14 ani, cu 54,6%. La fel, și mortalitatea a scăzut cu 50,9% în perioada 2002-2015, însă cu toate aceste, România se numără în continuare printre țările europene cu cele mai multe cazuri de tuberculoză.

 


Adaugati un comentariu


 

*