Concediul de acomodare a intrat in vigoare

13 august 2016 | 0 comentarii |

Angajatorii sunt obligati sa acorde, incepand cu 12 august, concediu de acomodare de maxim un an, salariatilor care adopta copii mai mari de doi ani.

 

copii - parinti - adoptieRomanii care adopta copii mai mari de doi ani pot beneficia, incepand cu 12 august 2016, de prevederile Legii nr.57/2016, care stipuleaza obligativitatea angajatorilor de a acorda salariatilor concediu de acomodare, adica un concediu de un an, precumsi o si indemnizatie lunara de 1.700 de lei. Potrivit articolului 46 din actul normativ, de concediul de acomodare poate beneficia oricare dintre soti.

 „Adoptatorul sau, optional, oricare dintre sotii familiei adoptatoare, care realizeaza venituri supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din activitati salariale si asimilate acestora sau, dupa caz, activitati independente sau activitati agricole, denumit in continuare persoana indreptatita, poate beneficia de un concediu de acomodare cu durata de maximum un an, care include si perioada incredintarii copilului in vederea adoptiei”, se precizeaza in textul legii.

Concediul de acomodare si indemnizatia lunara vor fi acordate din prima zi in care este pusa in executare hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei.

 

parinti-fetita-adoptiePersoana care va intra in concediu de acomodare va primi drept indemnizatie suma de 1700 de RON lunar, calculata pe baza Indicatorul Social de Referinta care, in 2016 este de 500 de lei.

Persoana care adopta un copil, la cerere, poate beneficia de un concediu de acomodare de maxim un an care include si o indemnizatie lunara in cuantum de 3,4 ISR”, potrivit proiectului de lege initiat de Guvernul Romaniei si adoptat de Camera Deputatilor, for decizional.

Pentru a beneficia de concediu si de indemnizatie de acomodare, angajatii trebuie sa depuna o cerere prealabila. Solicitarea va trebui insotita de certificatul de grefa in baza caruia se executa hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei si documentul care atesta mutarea copilului la adoptator. Salariatul care va beneficia de concediul de acomodare si de indemnizatia aferenta nu va putea cere concediu pentru cresterea copilului sau stimulent de insertie.

In perioada concediului de acomodare, salariatului i se vor plati toate contributiile sociale, iar perioada respectiva este asimilata stagiului de cotizare pentru concediu medical, pensie, somaj si a concediului si indemnizatiei pentru cresterea copilului. Astfel, concediul de acomodare pentru parintii care doresc sa adopte un copil este similar cu cel de maternitate sau paternitate.

Conform prevederilor legii, cererea si documentele doveditoare se depun si inregistreaza la Agentia pentru Plati si Inspectie Sociala in a carei raza teritoriala isi are domiciliul/resedinta persoana indreptatita.

 

copii-parinti - adoptieConcediul de acomodare si indemnizatia lunara aferenta se vor putea acorda si persoanelor care au copii incredintati in vederea adoptiei la data intrarii in vigoare a noii legi.  In aceasta situatie, indemnizatia si concediul se vor acorda pentru numarul zilelor ramase pana la un an.

Atat concediul de acomodare, cat si plata indemnizatiei inceteaza la cererea persoanei indreptatite sau in ziua urmatoare celei in care: se implineste durata maxima a concediului; copilul implineste 18 ani; moare copilul; moare persoana indreptatita care urma sa adopte in calitate de persoana singura; a ramas definitiva hotararea judecatoreasca de revocare a incredintarii in vederea adoptiei.

In acelasi timp, suspendarea drepturilor are loc in ziua urmatoare celei in care s-a dispus plasamentul copilului in regim de urgenta sau a fost pusa in executare hotararea judecatoreasca de revocare a incredintarii in vederea adoptiei.

*Legea nr.57/2016 aduce modificari Legii 273/2004, care reglementa procedura adoptiilor in Romania, precum si alte acte normative. Noua lege a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 283/14 aprilie si intra in vigoare incepand cu data de 12 august 2016.

 


Adaugati un comentariu


 

*