Consiliul Județean Buzău, convocat în Ședință extraordinară, în ultima zi a lunii august (P)

25 august 2023 | 0 comentarii |

Consilierii județeni sunt convocați în ședință extraordinară, joi, 31 august, în vederea aprobării a șapte proiecte de hotărâre care nu suportă amânare.

 

Preşedintele Consiliului judeţean Buzău, în temeiul art. 136 alin. (10), art. 178 alin.(2), art.179 alin. (2), art. 182, alin. (4) şi art.196 alin.(1), lit. „b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, DISPUNE:

Art.1.(1). Se convoacă Consiliul Județean Buzău în ședință extraordinară, în data de 31 august 2023, ora 10.00.

(2). Ședința va avea loc la sediul Consiliului Județean Buzău din Bulevardul Nicolae Bălcescu nr. 48, Sala Dimitrie Filipescu a Consiliului Județean Buzău, cu următoarea ordine de zi:

PROIECTE DE HOTĂRÂRE:

1. Proiect de hotărâre nr. 189/2023 privind aprobarea utilizării în anul 2023 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2022 – formă actualizată 5;

2. Proiect de hotărâre nr. 190/2023 pentru aprobarea rectificării a VIII-a a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2023;

3. Proiect de hotărâre nr. 191/2023 pentru rectificarea a IV–a a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău;

4. Proiect de hotărâre nr. 192/2023 pentru aprobarea rectificării a II-a a sumelor cu titlu de finanțare în anul 2023 a activității cluburilor sportive de drept public înființate pe raza Unității Administrativ – Teritoriale – Județul Buzău în cadrul Programului sportiv de utilitate publică „Promovarea sportului de performanță”;

5. Proiect de hotărâre nr. 193/2023 pentru aprobarea modificării unui post din statul de funcții al Bibliotecii județene „Vasile Voiculescu” Buzău;

6. Proiect de hotărâre nr. 194/2023 pentru aprobarea unor modificări în organigrama și statul de funcții ale Muzeului Județean Buzău;

7. Proiect de hotărâre nr. 195/2023 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședințele ordinară, respectiv extraordinară din data de 05.09.2023;

 

Art.2. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate de Președintele Consiliului Județean Buzău.

Art.3. Materialele se comunică consilierilor județeni în sistem electronic (e-mail) și se afișează pe site-ul autorității publice județene.

Art.4. Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a ședinței extraordinare din 31 august 2023 se transmit, spre avizare, Comisiilor de
specialitate ale Consiliului Județean Buzău.

Art.5. Secretarul General al Judeţului Buzău și Direcția Juridică și Administrație Publică Locală vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii care se comunică public.

 


Adaugati un comentariu


 

*