Consiliul Județean Buzău, convocat într-o nouă ședință, săptămâna viitoare

24 ianuarie 2020 | 0 comentarii |

Consilierii județeni vor avea de aprobat 16 proiecte de hotărâre, între care modificarea statului de funcții al Spitalului Județean de Urgență și „stabilirea unui mandat special” pentru reprezentantul Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor Companiei de Apă -care va avea loc în aceeași zi.

 

Prima ședință ordinară a Consiliului Județean Buzău din acest an va avea loc peste o săptămână, mai exact pe data de 30 ianuarie, cu începere de la ora 9,00. Pe ordinea de zi se află 16 proiecte de hotărâre propuse de președintele instituției, Petre Emanoil Neagu, iar între acestea se numără modificarea statului de funcții a Spitalului Județean de Urgență.

Un alt proiect care necesită aprobare imediată, întrucât se va aprica în aceeași zi, este „stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea Compania de Apă SA Buzău pentru ședința din data de 30.01.2020”.

În cadrul aceleiași ședințe se supune aprobării modificarea unor acte constitutive ale unor asociații la care Consiliul Județen este asociat, stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul unor instituții din subordine, finanțarea unor activități sportive și a unui festival de muzică clasică ce se va desfășura la Râmnicu Sărat, aprobarea rețelei școlare a învățământului special preuniversitar și liceal la nivelul județului Buzău pentru anul școlar 2020-2021 etc.

 

În ceea ce privește proiectul de hotărâre care vizează Spitalul Județean de Urgență, acesta a fost formulat în baza solicitării conducerii unității medicale de modificare a nivelului unor posturi din statul de funcţii aprobat, pentru promovarea personalului pe categorii, ca urmare a susţinerii examenelor de rezidenţiat, respectiv de grad profesional, precum și modificarea nivelului unor posturi vacante pentru iniţierea procedurilor de recrutare în unele segmente de activitate specifice unităţii sanitare sau ca urmare a ocupării prin concurs a unor posturi de medici.

Astfel, mai multe posturi de medic rezident în diferite specialități și în diferiți ani de studii sunt modificate ca urmare a trecerii acestora în anul de studii superior, alte posturi de medic rezident sunt modificate în posturi de medic specialist ca urmare a finalizării rezidențiatului și promovării acestora în gradul de specialist, iar mai multe posturi vacante de medic specialist sunt transformate în posturi de medic rezident anul I, ca urmare a intrării în rezidențiat a absolvenților facultăților de medicină.

De asemenea, un post vacant de asistentă medicală principală este transformat în post de asistent medical debutant, iar ca urmare a promovării în grad, 10 posturi de asistent medical se transformă în posturi de asistent medical principal.

Totodată, pentru categoria de Personal TESA, postul de șef Serviciu de Management al Calității Serviciilor Medicale se completează cu menționarea „gradul II” și specialitatea „economic”, un post de referent de specialitate III se modifică în post de referent de specialitate I, iar un post de referent de specialitate III se modifică în post de referent de specialitate II.

 

Proiectele de hptărâre supuse dezbaterii în ședința din 30 ianuarie 2019 pot fi conultate accesând link-urile de mai jos:

1.Proiect de hotărâre nr. 3/20.01.2020 privind aprobarea Metodologiei de redactare și circulație a proiectelor de hotărâri ale Consiliului Județean și a dispozițiilor președintelui – forma actualizată conform Codului Administrativ;

2.Proiect de hotărâre nr. 4/20.01.2020 privind completarea Sectiunii II – Bunuri mobile din Inventarul bunurilor care aparțin domenului privat al Județului Buzău;

3.Proiect de hotărâre nr. 5/20.01.2020 pentru aprobarea finanțării parțiale a activității cluburilor sportive de drept public și privat înființate pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău în anul 2020;

4.Proiect de hotărâre nr. 6/20.01.2020 privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Buzău în calitate de coorganizator al Festivalului – concurs de muzică clasică „Drumul spre celebritate” – Rm. Sărat, 20.02.2020 – 01.03.2020, ediţia a XI –a;

5.Proiect de hotărâre nr. 7/20.01.2020 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care județul Buzău este membru asociat;

6.Proiect de hotărâre nr. 8/20.01.2020 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sărata Monteoru” Buzău la care județul Buzău este membru asociat;

7.Proiect de hotărâre nr. 9/20.01.2020 privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” la care județul Buzău este membru asociat;

8.Proiect de hotărâre nr. 10/20.01.2020 aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020” la care județul Buzău este membru asociat;

9.Proiect de hotărâre nr. 11/20.01.2020 pentru aprobarea unor modificări în statul de funcții al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău;

10.Proiect de hotărâre nr. 12/20.01.2020 pentru modificarea Anexei la Hotărârea nr. 295/17.12.2018 a Consiliului Județean Buzău privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Bibliotecii Județene „Vasile Voiculescu” Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”;

11.Proiect de hotărâre nr. 13/20.01.2020 pentru modificarea Anexei la Hotărârea nr. 296/17.12.2018 a Consiliului Județean Buzău privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Muzeului Județean Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”;

12.Proiect de hotărâre nr. 14/20.01.2020 pentru modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea nr. 299/17.12.2018 a Consiliului Județean Buzău privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”;

13.Proiect de hotărâre nr. 15/20.01.2020 privind aprobarea rețelei școlare a învățământului special preuniversitar și liceal la nivelul județului Buzău pentru anul școlar 2020-2021;

14.Proiect de hotărâre nr. 16/20.01.2020 pentru revocarea/validarea unui membru de drept al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău;

15.Proiect de hotărâre nr. 17/20.01.2020 privind însușirea Planului Strategic pentru anul 2020 al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău;

16.Proiect de hotărâre nr. 18/20.01.2020 pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința din data de 30.01.2020 

*De asemenea, PROIECTUL BUGETULUI PROPRIU AL JUDEŢULUI BUZĂU PE ANUL 2020 poate fi consultat pe pagina de web a Consiliului Județean Buzău

 


Categorii: Actual, Autoritati, Stiri

Adaugati un comentariu


 

*