O nouă modificare în statul de funcții al SJU Buzău, supusă votului consilierilor județeni

Proiectul de hotărâre se va afla pe ordinea de zi a ședinței ordinare din luna martie, programată să aibă loc joi.

 

Președintele Consiliului Județean Buzău, Petre Emanoil Neagu, anticipa la finele ședinței ordinare de luna trecută că în cursul lunii martie va avea loc o ședință extraordinară pentru aprobarea bugetului, dar acest lucru nu s-a întâmplat. Joi, 25 martie, este programantă ședința ordinară pe luna în curs, iar printre proiectele aflate pe ordinea de zi nu se află bugetul pe acest an, astfel că este posibil ca ședința extraordinară să aibă loc ulterior. Deocamdată, consilierii județeni sunt convocați la ora 10.00, pentru a-și exprima votul pe 14 proiecte de hotărâre și un raport privind stadiul de implementare a Programului Operațional Infrastructură Mare la nivelul Companiei de Apă.

Unul dintre proiectele de pe ordinea de zi se referă la o nouă modificare a unor posturi din statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență. Astfel, la nivelul Secției Chirurgie Generală un post vacant de asistent medical principal cu școală postliceală se modifică în asistent medical cu școală postliceală. Totodată, în cadrul Secției Chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă, un post de infirmieră debutantă se transformă în post de infirmieră.

O schimbare este prevăzută și în rândul personalului TESA, un  post  de economist  gradul  II de la Serviciul resurse umane și salarizare, transformându-se în post de economist gradul I.

 

Lista completă a proiectelor de hotărâri care vor fi supuse la vot în ședința de joi:

 1. Proiect de hotărâre nr. 40/18.03.2021 privind repartizarea pe comune, orașe și municipii a sumei de 27.134 mii lei din fondul constituit la dispoziția Consiliului Județean Buzău pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru proiecte de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare pe anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024 din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și cotele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale
 2. Proiect de hotărâre nr. 41/18.03.2021  privind aprobarea repartizării sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor cu drumurile județene în anul 2021 și estimări pe anii 2022-2024
 3. Proiect de hotărâre nr. 42/18.03.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor obiective de investiții publice ale Județului Buzău cuprinse în Programul Național de Dezvoltare Locală – formă actualizată
 4. Proiect de hotărâre nr. 43/18.03.2021 privind aprobarea modificării nivelului unor funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău
 5. Proiect de hotărâre nr. 44/18.03.2021 pentru aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău
 6. Proiect de hotărâre nr. 45/18.03.2021 pentru aprobarea unor măsuri cu privire la funcționarea Centrului rezidențial pentru recuperarea și reabilitarea copilului cu tulburări de comportament nr. 5 Beceni
 7. Proiect de hotărâre nr. 46/18.03.2021 privind aprobarea reducerii capacității de furnizare servicii sociale a Centrului pentru persoane vârstnice „Alecu Bagdad” Rm. Sărat
 8. Proiect de hotărâre nr. 47/18.03.2021 privind aprobarea modificării și actualizării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Ținutul Buzăului” la care Județul Buzău este membru asociat
 9. Proiect de hotărâre nr. 48/18.03.2021 privind aprobarea modificării Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Progaz Buzău 2020” la care Județul Buzău este membru asociat
 10. Proiect de hotărâre nr. 49/18.03.2021 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Buzău și Agenția pentru Protecția Mediului Buzău în scopul elaborării, aplicării și monitorizării planurilor de acțiune pentru calitatea aerului
 11. Proiect de hotărâre nr. 50/18.03.2021 privind aprobarea Parteneriatului de dezvoltare locală între Consiliul Județean Buzău și Asociația 5S (Suflet, Speranță, Solidaritate, Siguranță, Sprijin) în scopul promovării unui proiect în cadrul POCA CP 14 – Consolidarea capacității ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local
 12. Proiect de hotărâre nr. 51/18.03.2021 pentru stabilirea votului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședințele ordinară, respectiv extraordinară din data de 30 martie 2021
 13. Proiect de hotărâre nr. 52/18.03.2021 pentru completarea componenţei Comisiei pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și a libertății cetățenilor a Consiliului Judeţean Buzău

SUPLIMENTAR

14.Proiect de hotărâre  nr.53/19.03.2021 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al doamnei Boloș Marieta prin demisie și declararea ca vacant al unui loc de consilier județean

 1. RAPOARTE
 2. Raport privind etapele și stadiul de implementare POIM în aria de operare a Companiei de Apă Buzău.

Adaugati un comentariu


 

*