Consiliul Județean Buzău se întrunește în prima ședință din acest an

22 ianuarie 2019 | 0 comentarii |

Pe ordinea de zi a primei ședințe ordinare din 2019 se află 12 proiecte de hotărâri, cărora li se adaugă trei puncte incuse la capitolul „Note, rapoarte, informări”.

 

La începutul săptămânii viitoare este programată prima ședință din 2019 a Consiliului Județean Buzău. Consilierii județeni sunt convocați pentru luni, 28 ianuarie, cu începere de la ora 9.00, pentru ședința ordinară pe luna ianuarie. Aceasta are pe ordinea de zi 12 proiecte de hotărâre ce vor fi supuse la vot, cărora li se adaugă o notă și două rapoarte. Unul dintre proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi vizează aprobarea formei actualizate a strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale în perioada 2014-2020, precum și a planului de acțiune pentru anul în curs. Actualizarea strategiei locale se impune ca urmare a unor modificări legislative dar și pentru a facilita anumite proiecte pe care DGASPC Buzău le va implementa în acest an, fie cu finanțare europeană, fie din finanțări acordate în cadrul unor programe naționale. Un astfel de proiect este cel denumit „Un pas spre comunitate”, care face obiectul unui alt punct de pe ordinea de zi a ședinței de luni. Proiectul vizează restructurarea Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională din Râmnicu Sărat, DGASPC urmând să acceseze finanțarea necesară, printr-un program național.

Totodată, va fi supusă aprobării consilierilor județeni promovarea proiectului privind extinderea și dotarea secției UPU a Spitalului Județean de Urgență Buzău, proiect pe care autoritățile administrației județene doresc să îl implementeze cu finanțare din fonduri europene, prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020.

 

Lista completă a proiectelor aflate pe ordinea de zi a sedinței de luni este următoarea:

1.Completarea Metodologiei de alocare a unor sume din bugetul Județului Buzău pentru finanțarea activității cluburilor sportive de drept   public și privat înființate pe raza Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.145/2018

2.Modificarea punctului V, poziția 2 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr.281/2017 privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele care deservesc parcul auto al Consiliului Județean Buzău și al instituțiilor și serviciilor publice de interes județean – formă actualizată

3.Aprobarea formei actualizate a Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale 2014-2020 și a Planului de acțiune pentru anul 2019

4.Aprobarea promovării de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău a proiectului „Un pas spre comunitate” în cadrul Programului de Interes Național 2018

5.Aprobarea promovării proiectului „Extinderea și dotarea Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgență Buzău”, în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Prioritatea de investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.2, Operațiunea B – Unități de primiri urgențe

6.Aprobarea reţelei şcolare a învăţământului special preuniversitar și liceal la nivelul judeţului Buzău pentru anul şcolar 2019 -2020

7.Aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul pentru Mediul de Afaceri Comerț și Antreprenoriat și Consiliul Județean Buzău în vederea organizării evenimentului Reuniune informală a Grupului Working Party Trade Questiona (Chestiuni Comerciale)

8.Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al Muzeului Județean Buzău

9.Aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcţii al Teatrului „George Ciprian” Buzău

10.Însușirea Planului Strategic pentru anul 2019 al Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Buzău

11.Revocarea/validarea unui membru de drept al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Buzău

12.Stabilirea unui mandat special reprezentantului Județului Buzău în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea „Compania de Apă” SA Buzău pentru ședința ordinară din data de 28.01.2019

II.NOTE, RAPOARTE, INFORMĂRI

1.NOTĂ privind soluționarea plângerii prealabile formulată de domnul consilier județean Florescu Raul împotriva Hotărârii Consiliului Județean Buzău nr.133/31.05.2018

2.RAPORT privind utilizarea subvențiilor pentru activități de asistență socială, acordate în baza Legii nr.34/1998 de Consiliul Județean Buzău asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială în județul Buzău, în anul 2018

3.RAPORT anual al finanțărilor nerambursabile acordate conform Legii nr. 350/2005 din fondurile publice ale Județului Buzău pentru anul 2018

 


Categorii: Actual, Autoritati, Stiri

Adaugati un comentariu


 

*