Consiliul Județean Buzău se întrunește joi, în ședință ordinară

25 februarie 2019 | 0 comentarii |

Pe ordinea de zi se află nouă proiecte de hotărâri, cărora li se adaugă trei rapoarte referitoare la activitatea instituției pe anul trecut.

 

Joi, 28 februarie, cu începere de la ora 9.00, consilierii județeni buzoieni sunt convocați să participe la cea de-a doua ședință ordinară din acest an, în cadrul căreia vor fi supuse la vot nouă proiecte de hotărâri și trei rapoarte cu referire la activitatea instituției.

În condițiile în care bugetul nu a fost încă aprobat de autoritățile centrele, fiind adoptat de Parlament dar respins de președintele Iohannis, primul punct pe ordinea de zi a ședinței de joi se va referi la utilizarea, în anul curent, a excedentului bugetar rezultat la încheierea anului 2018, excedent ce se ridică la aproape 83,8 milioane de lei. Cea mai mare parte dintre acești bani urmează a fi alocată secțiunii de dezvoltare, în timp ce puțin peste un milion de lei vor merge către acoperirea golurilor de casă temporare, în secțiunea de dezvoltare.

Va mai fi supusă la vot și aprobarea documentației tehnico-economice pentru două proiecte vizând modernizarea, respectiv consolidarea, a două drumuri județene, precum și preluarea din structura DGASPC Buzău a DGASPC Râmnicu Sărat a centrului de zi Piticii, din același municipiu.

În aceeași ședință va fi acordat un nou titlu de cetățean de onoare al județului. Personalitatea care va primi această distincție este profesorul buzoian Mihai Melnic, unul dintre numele emblematice ale Colegiului Național B. P. Hasdeu și ale învățământului buzoian, care a pregătit multe dintre elitele cu care Buzăul se mândrește la nivel național și internațional. De-a lungul carierei sale didactice, prin elevii săi, profesorul Melnic a obținut numeroase premii la olimpiadele naționale și internaționale de fizică. „Prin acordarea acestui titlu, omagiem un DASCĂL devotat misiunii sale de formator de caractere și educație la nivel de performanță”, subliniază președintele Consiliului Județean, Petre Emanoil Neagu, în expunerea de motive a proiectului propus spre aprobare.

 

Lista completă a proiectelor de hotărâri și a rapoartelor care vor fi supuse la vor fi supuse la vor în ședința ce va avea loc peste câteva zile este următoarea:

 1. Aprobarea utilizării în anul 2019 a excedentului anual al bugetului propriu al județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2018.
 2. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii – şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizare DJ 203A, km 55+900-60+000, Amara-Stăvărăşti-limita judeţ Brăila, judeţul Buzău”.
 3. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice – faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii – şi a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Consolidare zonă alunecătoare DJ 203H, km. 11+520 – 11+680, comuna Topliceni, judeţul Buzău”.
 4. Completarea Secțiunii I din Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Buzău.
 5. Aprobarea dezmembrării (dezlipirii) a două terenuri aparținând domeniului public de interes județean aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău.
 6. Aprobarea preluării, din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău în structura Direcției de Asistență Socială Rm. Sărat, a serviciului public social Centrul de zi „Piticii” din  Rm. Sărat.
 7. Prelungirea valabilității Protocolului de colaborare între Consiliul județean Buzău, Centrul Cultural Francofon și Institutul Francez din România.
 8. Aprobarea modificării nivelului unor posturi din statul de funcţii al Bibliotecii judeţene „Vasile Voiculescu” Buzău.
 9. Acordarea titlului de „Cetățean de onoare al județului Buzău” domnului profesor Melnic Mihai.
 10. RAPOARTE, INFORMĂRI
 11. Raport semestrial privind activitatea de soluționare a petițiilor iulie – decembrie 2018.
 12. Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2018, centralizat.
 13. Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în cadrul Consiliului Județean Buzău în anul 2018.

Categorii: Actual, Autoritati, Stiri

Adaugati un comentariu


 

*