Consiliul Județean Buzău se întrunește săptămâna viitoare pentru aprobarea bugetului

Pe ordinea de zi a ședinței ordinare programate pentru ziua de marți, se află nu mai puțin de 37 de proiecte de hotărâri ce vor fi supuse la vot.

 

Săptămâna viitoare, mai exact marți, 16 aprilie, este programată ședința ordinară pe luna aprilie a Consiliului Județean Buzău, care va avea loc cu începere de la ora 9.00. Pe ordinea de zi sunt înscrise 37 de proiecte de hotărâri, cel mai important fiind cel referitor la aprobarea bugetului propriu al județului. Proiectul de buget s-a aflat în dezbatere publică de la finele lunii martie, iar marți, consilierii județeni urmează să își dea votul final. Ordinea de zi mai include și o serie de proiecte referitoare la aprobarea bugetelor pentru instituțiile aflate în administrarea Consiliului Județean, precum și la o serie de programe de finanțare și achiziții derulate de administrația locală, care așteptau ca județul să aibă buget pe anul în curs pentru a putea fi continuate.

De asemenea, vor fi supuse la vot și proiectele referitoare la finanțarea de către Consiliul Județean a unui festival școlar precum și la organizarea Buzău Fest, eveniment care va avea loc în perioada 30 mai – 3 iunie.

Pe ordinea de zi a ședinței se află și un proiect care se referă și la operarea unor modificări în organigrama și statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență.

Un moment impresionat este programat la finalul ședinței de marți, când va fi coferit un nou titlu de cetățean de onoare al județului, veteranului de război Gheorghe Bădulescu, cu ocazia împlinirii vârstei de 100 de ani.

 

Lista completă a proiectelor de hotărâri incluse pe ordinea de zi a ședinței ordinare de marți dimineață este următoarea:

 1. Execuţia bugetului propriu al judeţului Buzău pe trimestrul I 2019 pe cele două secţiuni
 2. Aprobarea bugetului propriu al Județului Buzău pe anul 2019
 3. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău
 4. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău
 5. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău
 6. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău
 7. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Buzău
 8. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm. Sărat
 9. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Spitalului Judeţean de Urgentă Buzău
 10. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Bibliotecii judeţene „V. Voiculescu” Buzău
 11. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Muzeului judeţean Buzău
 12. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Teatrului „George Ciprian” Buzău
 13. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău
 14. Aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
 15. Aprobarea Programului de lucrări de întreţinere curentă/periodică şi reparaţii, consolidări, modernizări şi reabilitări drumuri şi poduri aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău şi respectiv, a Programului de lucrări de reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare drumuri şi poduri aflate în administrarea Consiliului Judeţean Buzău prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală în anul 2019
 16. Aprobarea Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2019
 17. Aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile acordate de la bugetul propriu al judeţului Buzău pentru anul 2019
 18. Aprobarea Metodologiilor de acordare a finanțărilor nerambursabile în baza Legii nr. 350/2005, pentru activități nonprofit de interes general în domeniile cultură, tineret și sport
 19. Modificarea și înlocuirea anexei nr. 7 la Hotărârea Consiliului Județean Buzău privind stabilirea taxelor și tarifelor de nivel județean pentru anul 2019
 20. Darea în administrarea Consiliului Local al comunei Tisău a unor suprafeţe de teren din DJ 100H, situate în intravilanul comunei Tisău
 21. Darea în administrarea Consiliului Local al comunei Luciu a unor suprafeţe de teren din DJ 214 A și DJ 203 I, situate în intravilanul comunei Luciu
 22. Aprobarea participării Unității Administrativ-Teritoriale Județul Buzău, prin Consiliul Județean Buzău, în calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”
 23. Aprobarea asumării de către Consiliul Județean Buzău a responsabilității de cofinanțare a proiectului investițional al Consiliului Raional Dubăsari, Moldova – „Extindere Bloc de odihnă cu sală de conferinţe la Centrul de odihnă şi tineret – Prietenia”
 24. Aprobarea aderării Judeţului Buzău prin Consiliul Judeţean Buzău, la Adunarea Regiunilor Europei (ARE)
 25. Aprobarea finanțării nerambursabile de către Consiliul Județean Buzău a organizării Festivalului – concurs școlar „Pui de românaș” – ediția a VIII a și a concursului școlar regional „Feeria anotimpurilor” de către unitățile de învățământ preuniversitar
 26. Aprobarea organizării ediției a III-a a Festivalului   „BUZĂU FEST”, 30 mai – 03 iunie 2019
 27. Aprobarea parteneriatului între Consiliul Județean Buzău și Inspectoratul Școlar Județean Buzău pentru realizarea proiectului „Educația în spiritul valorilor europene”
 28. Aprobarea participării Muzeului Județean Buzău în calitate de partener în proiectul „Dacia 3D” finanțat prin Administrația Fondului Cultural Național
 29. Aprobarea modificării Acordului de colaborare între Consiliul Județean Buzău, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău și Fundația „SERA ROMÂNIA” aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău nr. 284/2017
 30. Aprobarea unor măsuri privind structura organizațională la Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău
 31. Aprobarea unor modificări în organigrama şi statul de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău
 32. Modificarea nivelului de salarizare a unor funcții contractuale de execuție prevăzute în anexa la Hotărârea nr. 298/17.12.2018 a Consiliului Județean Buzău privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”
 33. Modificarea nivelului de salarizare a funcției contractuale de conducere de „șef birou” prevăzută în anexa la Hotărârea nr. 296/17.12.2018 a Consiliului Județean Buzău privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Muzeului Județean Buzău – funcții specifice familiei ocupaționale „Administrație”
 34. Modificarea nivelului de salarizare a unor funcții contractuale prevăzute în anexa la Hotărârea nr. 300/17.12.2018 a Consiliului Județean Buzău privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate propriu al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Buzău, familia ocupațională „Administrație”
 35. Stabilirea unor tarife și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli la Societatea „Domenii Prest Serv” SRL Buzău
 36. Înlocuirea domnului Florescu Raul-Ioan din funcția de membru în două consilii de administrație și într-o comisie specială

SUPLIMENTAR
37. Acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al Judeţului Buzău” domnului locotenent (rtr) Gheorghe Bădulescu, veteran de război.

 


Categorii: Actual, Autoritati, Stiri

Adaugati un comentariu


 

*