Consiliul Județean Buzău – Ședință Ordinară luna Mai

Președintele Consiliului Județean Buzău, Petre Emanoil Neagu, a convocat Consiliului judeţean, în şedinţa ordinară a lunii mai 2021, pentru data de 27 mai 2021, ora 10.00. Proiectele aflate pe ordinea de zi sunt:

 1. Proiect de hotărâre nr. 91/20.05.2021 privind aprobarea contului de execuție a exercițiului bugetar al Județului Buzău pe anul 2020

2. Proiect de hotărâre nr. 92/20.05.2021 privind aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului anual al bugetului propriu al Județului Buzău rezultat la încheierea exercițiului bugetar la 31 decembrie 2020 – formă actualizată 2

3. Proiect de hotărâre nr. 93/20.05.2021 pentru aprobarea rectificării I a bugetului propriu al județului Buzău pe anul 2021

4. Proiect de hotărâre nr. 94/20.05.2021 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău

5. Proiect de hotărâre nr. 95/20.05.2021 pentru aprobarea rectificării I a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Spitalului Județean de Urgență Buzău

6. Proiect de hotărâre nr. 96/20.05.2021 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Societății „Domenii Prest Serv” SRL Buzău pe anul 2021-RETRAS DE CĂTRE INIȚIATOR

7. Proiect de hotărâre nr. 97/20.05.2021 privind aprobarea acordării de subvenții pentru activități de asistență socială de la bugetul Județului Buzău în anul 2021, conform Legii nr. 34/1998

8. Proiect de hotărâre nr. 98/20.05.2021 pentru aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Județului Buzău 2021-2027 pentru un nou orizont de timp și a Planului Strategic Instituțional 2021-2022

9. Proiect de hotărâre nr. 99/20.05.2021 privind darea în administrarea Consiliului local al comunei Calvini a unor suprafețe de teren din drumurile județene DJ 102B și DJ 102L, situate în intravilanul comunei Calvini

10. Proiect de hotărâre nr. 100/20.05.2021 privind aprobarea Studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalităţii de atribuire a serviciului public de transport judeţean de persoane prin curse regulate în Judeţul Buzău, precum şi a modalităţii de atribuire a acestui serviciu

11. Proiect de hotărâre nr. 101/20.05.2021 pentru aprobarea modificării organigramei aparatului de specialitate al Consiliului Județean Buzău

12. Proiect de hotărâre nr. 102/20.05.2021 pentru aprobarea formelor actualizate ale organigramei și statului de funcţii pentru Biblioteca judeţeană „V.Voiculescu” Buzău

13. Proiect de hotărâre nr. 103/20.05.2021 privind aprobarea participării la cursuri  de  perfecționare  a  consilierilor județeni din cadrul Consiliului Județean Buzău – mandatul 2020-2024

14. Proiect de hotărâre nr. 104/20.05.2021 pentru aprobarea parteneriatului între Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău și Asociația „Centrul de Artă” Aluniș, comuna Colți pentru derularea în comun a unor activități culturale

15. Proiect de hotărâre nr. 105/20.05.2021 pentru aprobarea Protocolului de colaborare între Consiliul Județean Buzău și Asociația „Călător prin România”

16. Proiect de hotărâre nr. 106/20.05.2021 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Buzău ca partener al Asociației Române pentru propaganda și istoria aeronauticii – Filiala „Comandor Mihai Băcanu” Buzău pentru sărbătorirea Zilei Aviației

17. Proiect de hotărâre nr. 107/20.05.2021 privind constatarea încetării calității de membru asociat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” a comunei Vâlcelele, județul Buzău

SUPLIMENTAR:

18. Proiect de hotărâre nr. 108/26.05.2021 pentru acordarea de premii speciale elevilor cu rezultate deosebite la Concursul Național FIRST LEGO League Challenge


Categorii: Actual, Anunturi

Adaugati un comentariu


 

*