Cum s-au cheltuit subvențiile CJ Buzău pentru asistența socio-medicală

28 ianuarie 2019 | 0 comentarii |

Pe parcursul anului trecut, doar două organizații umanitare au beneficiat de un astfel de sprijin financiar din partea administrației județene.

 

Filiala locală a fundației Crucea Alb – Galbenă și asociația ortodoxă Filantropia, din Berca, au prezentat raportul referitor la modul în care au fost cheltuite pe parcursul anului trecut fondurile pe care cele două organizații le-au primit de la Consiliul Județean Buzău sub formă de subvenție, pentru asigurarea serviciilor de asistență medico-socială pe care acestea le prestează în beneficiul persoanelor defavorizate din județ. Asociația Filantropia și Crucea Alb – Galbenă au fost singurele organizații umanitare care au primit anul trecut astfel de subvenții de la Consiliul Județean sumele fiind asigurate pentru perioada mai – decembrie.

Cea mai mare sumă a fost repartizată și de această dată fundației Crucea Alb – Galbenă, prin prisma faptului că aceasta sigură servicii pentru un număr mult mai mare de beneficiari, activitatea sa acoperind mai multe zone din județ. Astfel, organizația a primit anul trecut 172.800 de lei pentru a asigura servicii de îngrijiri medicale la domiciliu pentru 180 de beneficiari, revenind astfel o sumă lunară de 120 de lei pentru fiecare din acești pacienți. Pentru aceeași perioadă , asociația Filantropia a primit 38.000 de lei, pentru îngrijirea celor 19 copii aflați în centrul rezidențial pentru copii Sfânta Maria, din localitatea Sătuc. Deși suma primită ca subvenție a fost mai mică, pentru fiecare din cei 19 beneficiari a rezultat o alocare lunară de 250 de lei, față de cei 120 de lei pe lună, care au revenit pacienților Crucii Alb – Galbene.

 

În raportul prezentat Consiliului Județean se arată că cei 19 copii din centrul de la Sătuc sunt copii abandonați sau provenind din familii aflate în dificultate ori în situație de risc. Pe parcursul anului trecut, aceștia au beneficiat de cazare și masă, școlarizare, îngrijiri personale, asistență socială și psihologică, activități socializare și petrecere a timpului liber etc, pentru fiecare copil fiind întocmit un plan individualizat, în concordanță cu nevoile specifice ale sale. Suma totală cheltuită în perioada mai-decembrie 2018 este de aproape 176.000 de lei, aceasta incluzând și cei 38.000 de lei primiți ca subvenție de la Consiliul Județean. Cea mai mare parte din subvenție, 20.160 de lei, mai exact a fost folosită pentru cheltuieli de personal, diferența fiind alocată cheltuielilor de întreținere și gospodărire, ce includ plata facturilor pentru căldură, iluminat, apă, canal, salubritate, internet, telefon.

În urma examinării raportului, specialiștii Consiliului Județean au stabilit că banii alocați au fost utilizați în conformitate cu destinația acestora.

 

Crucea Alb-galbena – Ingrijiri la domiciliu

În ceea ce privește Fundația Crucea Alb – Galbenă, cheltuielile totale făcute în perioada mai-decembrie a anului trecut sunt de 537.663 de lei,  cei 172.800 de lei primiți ca subvenție de la bugetul local fiind astfel cheltuiți integral. Banii de la Consiliul Județean au fost utilizați pentru plata cheltuielilor de personal, fiind cheltuiți 100.800 de lei în acest sens, pentru carburanți și alte cheltuieli necesare funcționării mijloacelor de transport la domiciliile pacienților – 40.000 de lei, pentru materiale sanitare –  20.000 de lei, cheltuieli de întreținere – 4.000 de lei și curățenie – 8.000 de lei.

Fundația a continuat să acorde și pe parcursul anului trecut servicii de îngrijiri medicale la domiciliu pentru 180 de pacienți din diverse zone ale județului, pe lângă îngrijirile medicale propriu-zise, voluntarii organizației ocupându-se și de evaluarea socio-medicală a pacienților, procurarea rețetelor, a medicamentelor precum și transportul acestora la domiciliul pacienților. Totodată, au fost acordate și servicii de reabilitare conexe domeniului medical și social, cum ar fi kinetoterapia și terapia ocupațională. Totodată, acolo unde a fost cazul, voluntarii fundației au procurat pentru pacienți cârje, cadre sau cărucioare, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor lor de recuperare și reabilitare.


Adaugati un comentariu


 

*