Curtea Constitutionala „amendeaza” Legea reformei Sanatatii

12 martie 2013 | 0 comentarii |

CCR a decis ca este neconstitutionala cumularea contributiei lunare a persoanei asigurate cu cea datorata veniturilor din cedarea folosintei bunurilor, din dividende si dobanzi, drepturi de proprietate intelectuala.

 

Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a judecat exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.257 alin.(2) lit.e) din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, ridicata de in fata instantei Tribunalului Bucuresti – Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal, iar decizia a fost ca un articol din aceasta lege, privind contributia la sanatate, este neconstitutional.

 Curtea Constitutionala, cu unanimitate de voturi, a admis exceptia de neconstitutionalitate ridicata de Alexandra Cristina Pana in Dosarul nr.74649/3/CA/2011 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal si constata ca dispozitiile art.257 alin.(2) lit.e) din Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, in redactarea de la data intrarii in vigoare a acestora si pana la modificarile ce le-au fost aduse prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.93/2008 pentru modificarea si completarea Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, sunt neconstitutionale in masura in care obliga persoanele ce datoreaza contributia de asigurari sociale de sanatate asupra veniturilor din pensii la plata acestei contributii cumulat cu cea datorata asupra veniturilor obtinute din cedarea folosintei bunurilor, din dividende si dobanzi, din drepturi de proprietate intelectuala realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere si din alte venituri care se supun impozitului pe venit”, a informat, astazi, CCR.

Conform articolului 257 din legea 95/2006, contributia lunara a persoanei asigurate se stabileste sub forma unei cote de 6,5%, care se aplica asupra:

a) veniturilor din salarii sau asimilate salariilor care se supun impozitului pe venit;

b) veniturilor impozabile realizate de persoane care desfasoara activitati independente care se supun impozitului pe venit; daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia, aceasta nu poate fi mai mica decat cea calculata la un salariu de baza minim brut pe tara, lunar;

c) veniturilor din agricultura supuse impozitului pe venit si veniturilor din silvicultura, pentru persoanele fizice care nu au calitatea de angajator si nu se incadreaza la lit. b);

d) indemnizatiilor de somaj;

e) veniturilor din cedarea folosintei bunurilor, veniturilor din dividende si dobanzi, veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere si altor venituri care se supun impozitului pe venit numai in cazul in care nu realizeaza venituri de natura celor prevazute la lit. a)-d), dar nu mai putin de un salariu de baza minim brut pe tara, lunar.


Adaugati un comentariu


 

*