Dr. Dănuț Păle: „Noile forme de organizare ale societăților agricole vor permite o mai bună dezvoltare și mai multe tipuri de finanțare”

11 septembrie 2019 | 0 comentarii |

Legea prin care acestea se vor putea organiza în formele societare prevăzute de Legea societăților comerciale a fost adoptată astăzi, în Camera Deputaților, și urmează să meargă la promulgare.  

 

Deputații au adoptat, în ședința de miercuri, cu 265 de voturi „pentru” și o abținere, Proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură, pentru care Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice a transmis, cu unanimitate de voturi, alături de Comisia  juridică, de disciplină și imunități, raportul favorabil cu privire la acest proiect.

Acest act normativ era necesar pentru a facilita procesul de transformare a societăților agricole în formele societare prevăzute de Legea societăților nr.31/1990 și cu ajutorul său s-au stabilit regulile specifice care privesc realizarea practică a acțiunilor necesare pentru aceste transformări. Astfel, proprietarii de terenuri agricole care beneficiază de prevederile Legii fondului funciar, dar și alți proprietari de terenuri agricole, constituiți în societăți agricole, vor putea să se dezvolte sau să acceseze mai multe tipuri de finanțare a activității”, a declarat, la finalul votului, deputatul medic veterinar buzoian Dănuț Păle, vicepreședinte al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice din Camera Deputaților.

 

Danut Pale

În aceeași ședință a Plenului a fost adoptat și Proiectul de Lege privind exonerarea de la plată a unor obligații datorate de utilizatorii de irigații, către ANIF.  Actul normativ prevede anularea penalităţilor rezultate din diferenţele de subvenţii acordate la plata energiei electrice, datorate de către organizaţiile utilizatorilor de apă pentru irigaţii, pentru obligaţiile de plată a căror exigibilitate este anterioară datei de 31 decembrie 2017. Anularea penalităţilor se efectuează din oficiu, de către Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare (ANIF), iar persoanele care au efectuat plata penalităţilor pentru care se prevede anularea au dreptul la restituirea sumelor achitate.

55 de organizații ale utilizatorilor de apă nu au primit subvențiile pentru energia electrică consumată în anul 2009 care li se cuveneau conform H.G. 269/2009. Din acest motiv nu au putut achita Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare datoriile și au fost acționați în instanță, iar ca urmare a deciziilor definitive și irevocabile sunt în executare silită. Deoarece datoriile organizațiilor au apărut ca urmare a neexecutării de către stat a obligațiilor asumate prin Hotărâre de Guvern și pentru că executarea silită ar avea ca efect încetarea activităților de irigații în zonele în care activează, a fost necesară promovarea acestei inițiative legislative și apreciez faptul că ceilalți colegi parlamentari au înțeles acest fapt”, a punctat Dănuț Păle, coinițiator al proiectului de act normativ.

Camera Deputaților este decizională pentru ambele proiecte de lege, astfel că acestea vor fi trimise la promulgare.

 


Adaugati un comentariu


 

*