EMA selectează membri și membri supleanți pentru Comitetul de Terapii Avansate

7 iulie 2018 | 0 comentarii |

Medicii și pacienții sunt invitați să facă parte din Comitetului pentru Terapii Avansate al Agenției Europene a Medicamentului.

 

Comisia Europeană a publicat invitația de înscriere pentru selecționarea de medici și de reprezentanți ai organizațiilor de pacienți în vederea alăturării Comitetului pentru Terapii Avansate (CAT) al Agenției Europene a Medicamentului (EMA), ca membri și membri supleanți.

Comisia va numi doi membri reprezentând asociațiile de pacienți și doi membri din rândul medicilor, precum și membri supleanți pentru fiecare dintre ei. Aceștia vor fi numiți pentru un mandat de trei ani, începând cu data de 1 iulie 2019, iar candidații aleși vor înlocui reprezentanții actuali ai societății civile din CAT.

Termenul limită pentru trimiterea documentelor este 18 iulie 2018, prin e-mail: sante-call-agencies@ec.europa.eu sau prin poștă, la adresa: European Medicines Agency, 30 Churchill Place, Canary Wharf, London E14 5EU, United Kingdom.

Candidații interesați trebuie să completeze atât formularele de cerere, cât și formularul privind declarațiile de interese, care pot fi descărcate de pe site-ul Comisiei Europene, iar despre rezultatul procesului de selecție vor fi informați pe măsură ce apar noutăți.

 

Rolul reprezentanților societății civile este de a aduce perspectivele pacienților și medicilor la cunoștința CAT,  de a oferi suport pe baza experienței lor reale și de a contribui la evaluarea și luarea deciziilor în materie de reglementare.

Comitetului pentru Terapii Avansate este compus din cinci membri ai Comitetul stiintific pentru Medicamente de Uz Uman, un membru desemnat de fiecare stat membru al UE, a carei autoritate competentă nu este reprezentată printre membrii comitetul științific, doi membri desemnați de Comisia Europeană ca reprezentanți ai clinicienilor și doi membri desemnați de CE, ca reprezentanți ai asociațiilor de pacienți. Alaturi de fiecare membru al CAT este desemnat și un supleant, care îl va reprezenta în caz de absență. Mandatul acestora este de trei ani, după care poate fi reînnoit. Președintele și vicepreședintele CAT vor fi aleși din rândul membrilor. Reprezentanții desemnați vor trebui să participe la ședințele lunare ale CAT, la discuții științifice, să examineze documentele și să facă observații în timpul întâlnirilor.

Responsabilitatea principală a CAT este de a evalua calitatea, siguranța și eficacitatea terapiilor medicale avansate (ATMP), în urma evoluțiilor științifice din domeniu, respectiv, de suspendare sau revocare a unei autorizații de punere pe piață pentru anumite medicamente.

Înființat ca un comitet multidisciplinar, CAT reunește unii dintre cei mai buni experți din Europa în terapii medicale avansate, derivate din terapia genică, terapia celulară sau ingineria tisulară.

 


Categorii: Actual, Farmacii, Stiri

Adaugati un comentariu


 

*