Examenul de grad principal, promovat de 85 de asistenți medicali buzoieni

5 noiembrie 2018 | 0 comentarii |

Cu medii între 7.50 și 9.90 la examen, aceștia au fost declarați promovați și vor putea fi încadrați, acum, în cea mai înaltă treaptă profesională, iar în curând vor beneficia și de salariul corespunzător.

 

Ca în fiecare toamnă, examenele profesioniștilor din sănătate se desfășoară, unul după altul, iar luna noiembrie este una plină de asfel de evenimente, atât pentru medici cât și pentru personalul mediu sanitar.

Luna a debutat cu examenul de grad principal pentru asistenții medicali, moașele, surorile medicale și oficianții sanitari care au îndeplinit criteriile de eligibilitate și pentru care OAMGMAMR a organizat, în toate filialele județene din țară și municipiul București, examenul de promovare în grad profesional.

La Buzău, 86 de candidați s-au înscris la examen, iar 75 dintre ei s-au și prezentat, obținând punctaje de promovare, cu medii între 7.50 și 9.90. „Toți candidații s-au prezentat la examen bine pregătiți și au demonstrat că merită promovarea în grad, reușind să obțină punctaj de promovare, chiar dacă subiectele au avut un grad de dificutate peste medie. Examenul s-a desfășurat fără incidente, iar toți cei 85 de participanți au reușit să obțină peste 75 de puncte din cele 100 posibile, baremul minim de promovare fiind de 70 de puncte. Au fost, astfel, 75 de asistenți medicali generaliști care au obținut între 75 și 99 de puncte, șapte asistenți de farmacie care au obținut între 93 și 95 de puncte și doi asistenți BFT care au avut 95, respectiv, 98 de puncte”, a declarat, pentru SănătateaBuzoiană.ro, președinta OAMGMAMR Buzău, Elena Comănescu.

 

Organizarea și desfășurarea examenului de grad principal pentru asistenți medicali generaliști, moașe, asistenți medicali, surori medicale și oficianți medicali este coordonată de OAMGMAMR și se desfășoară la nivelul filialelor județene și a municipiului București anual, în sesiuni naționale, iar subiectele sunt elaborate sub formă de test grilă, cu 100 de întrebări, cu trei variante de răspuns, din care una este corectă. Candidații au aflat chiar în aceeași zi rezultatul, corectarea grilelor de răspuns fâcându-se de către responsabilul de sală, cu ajutorul grilei de corectură, în prezența fiecăruia dintre ei și a încă doi colegi. „Țin  să-i felicit pe toți pentru seriozitatea cu care s-au pregătit pentru acest examen și să le urez succes în profesie, mai departe, reaminitinu-le totodată că odată cu avansarea în grad profesional și creșterea treptei de salarizare se așteaptă de la ei și o creștere a responsabilității și a calității actului medical prestat de fiecare, la locul său de muncă”, a mai spus Elena Comănescu, președinta filialei Buzău a OAMGMAMR.

Validarea rezultatelor finale ale examenului se face prin decizia președintelui comisiei centrale de examen.

 

Potrivit Metotologiei de organizare și desfășurare a examenului degrad principal pentru asistenții medicali, moașele, surorile medicale și oficianții sanitari, elaborată și aprobată de Ministerul Sănătății împreună cu Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, Certificatul de grad principal se eliberează de către organizația profesională, candidaților promovați, în termen de trei luni de la data validării rezultatelor examenului de grad principal. „În cazuri speciale, pe această perioadă și/sau în situații deosebite (încadrare pe post, participare la concurs de ocupare a unui post vacant, plecare în străinătate etc.), cei care au promovat examenul pot solicita președintelui filialei din care fac parte și în cadrul căreia a susținut examenul, adeverințe din care să rezulte că titularul a promovat examenul de grad principal, specialitatea, sesiunea, nota obținută și perioada de valabilitate a adeverinței”, a mai explicat Elena Comănescu.

 


Adaugati un comentariu


 

*