Factorii determinanţi în recuperarea pacienţilor cu leziuni cerebrale, analizați de specialiști din 11 țări, la Congresul SSNN

8 iulie 2024 | 0 comentarii |

Peste 250 de specialişti în neuroştiinţe, neurologie şi neuroreabilitare, cercetători, clinicieni şi experţi din 11 ţări din Europa şi Asia se reunesc miercuri şi joi, la Baku, în Azerbaijan, la Congresul Societăţii pentru studiul neuroprotecţiei şi neuroplasticităţii (SSNN) şi Şcoala internaţională de vară de neurologie.

 

Sub egida Federaţiei Europene a Societăţilor de Neuroreabilitare (The European Federation of NeuroRehabilitation Societies – EFNR) şi Federaţiei Mondiale a Societăţilor de Neuroreabilitare (The World Federation for NeuroRehabilitation – WFNR) -, cu sprijinul Academiei de Neurotraumatologie Multidisciplinară, al Institutului RoNeuro din Cluj-Napoca şi al Administraţiei Diviziilor Medicale Regionale din Azerbaijan, în perioada 10-11 iulie are loc, la Baku, Capitala Azerbaijanului, are loc cel de-al 19-lea Congres al Societăţii pentru Studiul Neuroprotecţiei şi Neuroplasticităţii (SSNN) şi cea de-a 19-a ediţie a Şcolii Internaţionale de Vară de Neurologie.

Peste 250 de specialişti în neuroştiinţe, neurologie şi neuroreabilitare, cercetători, clinicieni şi experţi din România și alte 10 țări din Europa și Asia se vor reuni în cadrul celor două evenimente, pentru a dezbate și analiza cele mai noi descoperiri științifice privind „Rezerva cerebrală, neuroplasticitatea şi neuroregenerarea, factori determinanţi în recuperarea pacienţilor cu leziuni cerebrale” – tema generală a întâlnirii regionale anuale WFNR-EFNR 2024, transmit organizatorii, printr-un comunicat.

 

Reuniunea ştiinţifică de la Baku reconfirmă interesul şi preocupările continue ale experţilor neurologi pentru inovare şi dezvoltare a capabilităţilor de diagnostic, tratament şi neuroreabilitare în tot ceea ce înseamnă afecţiunile cerebrovasculare, cu precădere accidentele vasculare cerebrale şi implementarea cu celeritate în multiple regiuni ale globului a tuturor soluţiilor şi tehnicilor medicale moderne, evenimentul științific propunându-și totodată să ofere o platformă de dialog şi schimb de cunoştinţe între specialiştii în neuroştiinţe, neurologie şi neuroreabilitare, reunind cercetători, clinicieni şi experţi de pe două continente.

„Prin aceste reuniuni regionale specifice, al căror debut a fost anul trecut la Taskent, în Uzbekistan, ne dorim să oferim noi direcţii şi soluţii sustenabile care să conducă la o integrare uniformă a tuturor programelor strategice, prin care să reuşim atât identificarea provocărilor şi oportunităţilor regionale, implementarea globală a soluţiilor inovative în managementul pacientului, cât şi amplificarea schimbului de expertiză între toţi actorii implicaţi în procesul complex al neuroreabilitării”, a declarat preşedintele Federaţiei Europene a Societăţilor de Neuroreabilitare (EFNR) şi al Societăţii pentru Studiul Neuroprotecţiei şi Neuroreabiltării (SSNN), Dafin Mureşanu, citat în comunicat.

 

Prof Dafin Muresanu (foto arhiva SB)

Profesorul Dafin Mureşanu își exprimă convingerea că, la finalul reuniunii ştiinţifice se va reuşi extinderea reţelei şi raza educaţională a WFNR/EFNR şi „să punem bazele implementării şi în această regiune a unui pachet complet de programe de referinţă în ceea ce priveşte strategia de dezvoltare a modulelor ce vizează neuroreabilitarea, de la cercetarea fundamentală şi până la implementarea soluţiilor inovative în practica clinică”.

În cadrul temei „Rezerva neurobiologică şi implicaţiile studiului acesteia pentru neuroreabilitare” vor fi abordate concepte precum rezerva cerebrală, neuroplasticitatea şi neuroregenerarea, cu accent pe rolul lor în recuperarea după leziuni cerebrale, cum ar fi accidentele vasculare cerebrale.

„Importanţa abordării integrative multi-omics în neuroreabilitare” – o nouă direcţie strategică a societăţii, multi-omics, va fi explorată în detaliu, evidenţiind potenţialul său de a revoluţiona terapiile de neuroreabilitare prin integrarea datelor genetice, moleculare şi clinice.

 

Vor fi prezentate, de asemenea, cele mai recente progrese în dezvoltarea modelelor in vitro avansate pentru studiul afecțiunilor neurologice, cum ar fi co-culturile şi organoizii cerebrali, care permit o mai bună înţelegere a mecanismelor de boală şi a răspunsului la tratament pentru afecţiunile neurologice.

În cadrul temeiTelereabilitarea afecțiunilor neurologice se va discuta despre aplicaţiile inovatoare ale telereabilitării în tratarea afecţiunilor neurologice, inclusiv a celor rare, subliniind importanţa accesului extins la servicii de reabilitare de calitate.

Totodată se va evidenția rolul esențial al colaborărilor locale și regionale în dezvoltarea și implementarea terapiilor inovatoare, asigurând accesul pacienților la cele mai recente descoperiri și tehnologii, iar „Proiectul COSMIC” (Complex outcomes in stroke: integrating molecular, imaging, and clinical patient profiles), ce reunește experți din toată lumea, își propune să avanseze cercetarea în domeniul neuroprotecției și neuroregenerării prin identificarea unor biomarkeri ce vor permite personalizarea tratamentului atât în faza acută, cât și reabilitarea afecțiunilor neurologice, contribuind astfel la dezvoltarea de noi terapii și strategii de prevenție.

 

În ceea ce privește „recuperarea pacienţilor cu leziuni cerebrale, în mod specific a celor care au suferit un accident vascular cerebral, rezerva cerebrală, neuroplasticitatea şi neuroregenerarea reprezintă, în neurologia modernă, factori determinanţi a căror interacţiune coroborată cu tratamentele inovative va face întotdeauna diferenţa între un bolnav şi altul. Context în care cercetările noastre ştiinţifice încearcă să conducă la un echilibru în ceea ce priveşte eliminarea a cât mai multor riscuri de deces şi dizabilitate şi implicit, creşterea şanselor de supravieţuire şi a celor legate de îmbunătăţirea substanţială a calităţii vieţii acestor pacienţi”, a explicat prof. dr. Dafin Mureşanu.

Cele două mari evenimente științifice internaționale vor reuni peste 250 de participanți din 11 țări, delegația României fiind astfel angrenată într-un nou schimb de experiență și expertiză cu neurologi renumiți din Germania, Israel, Italia, India, Emiratele Arabe Unite, Turcia, Polonia, Ungaria, Liban și Azerbaijan.

 

Aproximativ un milion de cazuri de Accident Vascular Cerebral (AVC) se înregistrează anual în Europa, studiile fiind raportate la o populaţie  de 500 de milioane de locuitori. La nivel mondial, AVC constituie a treia cauză a deceselor înregistrate, după bolile cardiovasculare şi cancer, iar conform ultimei raportări a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) au fost înregistrate peste 17 milioane de cazuri noi de AVC în întreaga lume. Aproximativ 60% dintre pacienţii cu AVC decedează, iar ceilalți rămân cu diverse grade de dizabilitate permanentă.

România este plasată, potrivit ultimelor date statistice disponibile, între primele trei ţări europene în ceea ce priveşte incidenţa bolilor cerebrovasculare, precum şi la mortalitatea de cauză cerebrovasculară. Prevalența AVC în România este de 0,1% pentru grupa de vârstă sub 40 ani, de 1,8% la grupa 40-55 ani, de 4,3% pentru grupa 55-70 ani şi 13,9% la peste 70 de ani și avem cea mai mare mortalitate prin AVC din UE (21,64%), la nivel național fiind a doua cauză de deces, după bolile cardiovasculare.

 

Recomandări privind prevenirea apariției AVC

– Modificarea stilului de viață, în care să predomine activitatea fizică, aceasta fiind dublată de o activitate intelectuală adecvata preferințelor fiecarui individ, evitându-se tot mai mult, și pe cât posibil stresul psihosocial.

– Alegerea unei alimentații corespunzătoare și echilibrate care să ne mențină la o greutate corporală optimă ( evitarea grăsimilor saturate, a dulciurilor concentrate, a aditivilor alimentari și conservanților, dar cu o pondere crescută a vegetalelor proaspete care conțin și o cantitate crescută de fibre vegetale.

– Evitarea fumatului sau renuntarea la fumat, după caz.

– Somnul pe timpul nopții trebuie să fie cât mai constant respectat.

 

* Identificarea și tratarea promptă și constantă a tuturor factorilor de risc vasculari și metabolici:

– tensiunea arterială crescută să fie controlată periodic începand chiar din perioada adolescenței;

– depistarea dislipidemiilor și corectarea promptă și constantă a acestora;

– depistarea valorilor glicemice crescute și corectarea controlată a acestora;

– depistarea și tratarea bolilor cardiace care pot evolua independent;

– depistarea și terapia adecvată a oricăror altor anomalii biologice care pot crește riscul vascular.

 

* The World Federation for NeuroRehabilitation -WFNR – organizație multidisciplinară cu sediul în Marea Britanie, deschisă profesioniștilor din întreaga lume implicați în domeniul neuroreabilitării. WFNR numără în prezent peste 5.000 de membri în întreaga lume, 38 de grupuri de interes special și are afiliate 41 de Societăți Naționale de profil din diferite țări.

* The European Federation of NeuroRehabilitation Societies (EFNR) este o organizație științifică internațională nonprofit dedicată cercetării, educației, schimburilor intelectuale, activităților de advocacy și filantropice în domeniul medical al neuroreabilitării și al ariilor de expertiză conexe. Având sediul permanent la Viena, EFNR are în componenţa sa membri din toate ţările Uniunii Europene, la care se adaugă şi alţi specialişti şi cercetători ştiinţifici în domeniul neurologiei din întreaga lume.

* Societatea pentru Studiul Neuroprotecţiei şi Neuroplasticităţii (SSNN) a fost înființată în 2005 de un grup internaţional de medici şi cercetători, la inițiativa prof. dr. Dafin Fior Mureşanu – UMF „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, a prof. dr. Ovidiu Băjenaru și a prof. dr. Bogdan Popescu de la UMF „Carol Davila” din Bucureşti. SSNN este o organizaţie ştiinţifică dedicată cercetării fundamentale şi clinice, crearea unui forum de discuţii pentru a contribui la o mai bună înțelegere a proceselor neurobioligice endogene și dezvoltarea unor strategii terapeutice farmacologice şi non-farmacologice în domeniul neuroprotecției şi neuroregenerării.

 

* Academia de Neurotraumatologie Multidisciplinară (ANM) este o organizație internațională de top al cărei focus principal este promovarea progreselor în domeniul neurotraumatologiei într-o manieră holistică, bazată pe educație, practici clinice, cercetare și inovație și pe susținerea dezvoltării domeniului. De la înființare și până în prezent, Academia și-a mărit considerabil numărul de membri (˃600) și parteneriate internaționale (10), promovând colaborarea globală între experții în neurotraumatologie și este implicată, alături de alte societăți științifice internaționale, în dezvoltarea ghidurilor clinice în domeniul neurotraumatologiei, neurorecuperării post-traumatisme cranio-cerebrale, oferind modele practice de îngrijire centrată pe pacient, bazată pe dovezi.

* Institutul RoNeuro – Centrul de Cercetare și Diagnostic al Bolilor Neurologice este o instituție de prestigiu în domeniul neuroștiințelor din România, dedicată cercetării, diagnosticului și tratamentului bolilor neurologice, parte a Fundației pentru Studiul Nanoneuroștiințelor și Neuroregenerării (FSNANO). Activitatea clinică a Institutului cuprinde peste o mie de interacțiuni lunare cu pacienți neurologici, beneficiind de expertiza a peste 50 de medici și profesioniști din specialitățile neurologie adulți și pediatrie, psihiatrie, psihologie, pneumologie, cardiologie, neuro-otologie (ORL), diabet și boli metabolice, endocrinologie, reumatologie, medicină internă și reabilitare fizică. Înființat în 2010, RoNeuro face parte din Centrul de Cercetare Translațională în Neuroștiințe al UMF „Iuliu Hațieganu” și din European University of Brain and Technology (NeurotechEU), o rețea trans-europeană de excelență care reunește 8 universități de vârf și peste 250 de parteneri din toate regiunile Europei.

 


Adaugati un comentariu


 

*