Formulare unice pe tara pentru raportarile serviciilor medicale

20 aprilie 2013 | 0 comentarii |

Daca te afli in contract cu Casa de Asigurari de Sanatate, trebuie sa stii ca in continuare vei intocmi altfel de formulare pentru decontarea serviciilor medicale prestate.


Incepand cu luna aprilie, toti furnizorii de servicii medicale aflati in relatie contractuala cu Casele de Asigurari de Sanatate vor intocmi si depune raportarile in vederea decontarii valorii serviciilor medicale, pe noile formulare aprobate prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Noile formulare vor fi valabile in perioada 2013-2014.

Proiectul Ordinului Presedintelui CNAS a fost publicat din data de 17.04.2013 pe site-ul Casei Nationale de Asigurari si cuprinde 7 anexe necesare raportarilor, si anume.

1.Pentru asistenta medicala primara: anexele nr. 1.a – 1.k;

2.Pentru asistenta medicala ambulatorie de specialitate: anexele nr. 2.a  –  2.n;

3.Pentru unitatile sanitare cu paturi: anexele  nr. 3.a – 3.k;

4.Pentru consultatii de urgenta la domiciliu si activitati de transport sanitar: anexele  nr. 4.a – 4.d;

5.Pentru servicii de ingrijiri medicale la domiciliu si ingrijiri palliative : anexele  nr. 5.a si 5.b;

6.Pentru asistenta medicala de recuperarereabilitare a sanatatii in unitati sanitare cu paturi: anexele nr. 6.a si 6.b;

7.Deasemenea, exista formulare tip, cu desfasuratoarele necesare raportarii listei persoanelor cu afectiuni cronice pentru care se organizeaza evidenta distincta la nivelul medicului de familie/medicului de specialitate din ambulatoriu, conform anexelor nr. 7.a – 7.d.

Formularele mentionate mai sus se utilizeaza impreuna cu formularele tipizate de „Factura” fara TVA, intocmite conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

 

Desfasuratoarele la toate tipurile de asistenta medicala vor fi completate separat pentru asigurati, pentru cazurile ce reprezinta accidente de munca si boli profesionale, pentru cazurile prezentate ca  urmare a situatiilor in care le-au fost aduse prejudicii sau daune sanatatii de catre alte persoane, pentru persoanele din statele membre ale Uniunii Europene/Spatiului Economic European/Elvetia, titulare ale cardului european de asigurari sociale de sanatate sau beneficiari ai formularelor europene emise in baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004, privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, precum si pentru pacientii din statele cu care Romania a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale internationale cu prevederi in domeniul sanatatii, care beneficiaza de servicii medicale pe teritoriul Romaniei de la furnizori aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate.

 

La aceste desfasuratoare se vor atasa, dupa caz:

a) lista cuprinzand distinct, pentru fiecare cod numeric personal (CNP)/cod unic de asigurare, specificarea serviciilor medicale efectuate in cazul persoanelor carora li s-a acordat asistenta medicala pentru accidente de munca si boli profesionale;

b) lista cuprinzand distinct, pentru fiecare cod numeric personal (CNP)/cod unic de asigurare, specificarea serviciilor medicale acordate cazurilor prezentate ca urmare a situatiilor in care le-au fost aduse prejudicii sau daune sanatatii de catre alte persoane;

c) lista cuprinzand distinct, pentru fiecare cod de identificare a persoanei beneficiare, serviciile medicale acordate cu specificarea urmatoarelor informatii: tara – membra a Uniunii Europene/Spatiului  Economic European/Elvetia, numele si prenumele, data nasterii, numarul de identificare a institutiei care a emis cardul european de asigurari sociale de sanatate, numarul de identificare a cardului  european de asigurari sociale de sanatate, in cazul persoanelor titulare ale cardului european de  asigurari de sanatate;

d) lista cuprinzand distinct, pentru fiecare cod de identificare a persoanei beneficiare de formulare  europene, serviciile medicale acordate cu specificarea urmatoarelor informatii: tipul de formular  european, tara, numele si prenumele, data nasterii, numarul de identificare a institutiei care a emis formularul european in baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004, respectiv in baza Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71.

Tipurile de formulare europene sunt: E 106, E 109, E 112, E 120, E 121; pot fi mentionate si formularele europene S – corespondente acestor formulare;

e) lista cuprinzand distinct, pentru fiecare cod de identificare a persoanei beneficiare, serviciile medicale acordate cu specificarea urmatoarelor informatii: tara, numele si prenumele, data nasterii in cazul cetatenilor statelor cu care Romania a incheiat acorduri, intelegeri, conventii sau protocoale  internationale cu prevederi in domeniul sanatatii.

Odata ce se va aproba noul Ordin, va fi abrogat Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 24/2012 pentru aprobarea documentelor justificative  privind raportarea activitatii realizate de catre furnizorii de servicii medicale – formulare unice pe tara,fara regim special, care reglementa pana acum modelele de documentele justificative – formulare unice pe tara necesare raportarilor.

Proiectul de Ordin al Presedinte CNAS impreuna cu anexele de mai sus le puteti gasi AICI

 

*Nu uita! Afli in fiecare sambata, de la consultantul nostru financiar, tot ce te intereseaza, daca trimiti intrebarile tale pe adresa redactie@sanatateabuzoiana.ro.

 

Juliana STROESCU este expert contabil si ofera consultanta prin „Optim AS Contexpert SRL”.


Categorii: Business, Economic

Adaugati un comentariu


 

*