Fostul șef al CJAS Olt, noul șef al ANMCS

31 martie 2022 | 0 comentarii |

Premierul Nicolae Ciucă l-a numit pe Valentin-Florin Ciocan în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate.

 

Valentin Florin Ciocan

Potrivit deciziei premierului, începând cu 30 martie 2022, Valentin-Florin Ciocan, șeful Serviciului Control din cadrul CJAS Olt, va ocupa funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS) în următorii 5 ani.

Potrivit deciziei publicate în Monitorul Oficial „Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Valentin-Florin Ciocan se numește în funcția de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate pentru un mandat de 5 ani”.

Totodată, „Decizia prim-ministrului nr. 505/2021 privind unele măsuri pentru exercitarea atribuțiilor funcției de președinte, cu rang de secretar de stat, al Autorității Naționale de Management al Calității în Sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 965 din 8 octombrie 2021, își încetează aplicabilitatea”.

Valentin Florin Ciocan a absolvit, potrivit datelor publicate pe pagina sa de Facebook, Facultatea de Filosofie în 2001, iar după o perioadă în care a fost jurnalist a ocupat funcția de director al Direcției Patrimoniu din cadrul Primăriei Slatina. În perioada 2010 – 2020 a ocupat, în patru mandate, prin concurs sau cu delegație, funcția de preşedinte-director general al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Olt, după care a ocupat funcția de şef Serviciu Control, în cadrul aceleiaşi instituţii.

 

Odată cu Valentin Florin Ciocan, premierul a numit în funcții, începând cu 30 martie 2022, alți patru oficiali:

Petronel Munteanu, director gradul II al Direcţiei managementul specializării inteligente, inovare şi transfer tehnologic din cadrul Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, exercită, cu caracter temporar, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării pentru o perioadă de 6 luni;

Vasile Carnariu se numeşte în funcţia de preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale pentru Arii Naturale Protejate

Dan-Ştefan Chiru se numeşte în funcţia de secretar de stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor;

Ioan Cristian Purice, inspector clasa I grad profesional asistent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, exercită, cu caracter temporar, prin detaşare, funcţia publică vacantă din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Finanţelor pentru o perioadă de 6 luni.

 


Adaugati un comentariu


 

*