A fost înființat Consiliul Naţional al Siguranţei Pacientului

24 februarie 2021 | 0 comentarii |

Scopul noului organism este formarea și implementarea culturii siguranței pacientului în rândul cadrelor medicale precum și în rândul pacienților și aparținătorilor.

 

Printr-un ordin publicat ieri, în Monitorul Oficial, a fost înființat Consiliul Naţional al Siguranţei Pacientului (CNSP) – un for consultativ de specialitate, format din asociaţii de pacienţi şi societăţi medicale. Inițiativa aparține Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate (ANMCS), care precizează că noul organism nu are personalitate juridică, iar membrii săi nu sunt remunerați, rolul Consiliului fiind unul consultativ.

Din componenţa consiliului fac parte reprezentanţi ai societăţilor ştiinţifice şi profesionale medicale, structuri asociative ale pacienţilor, membri ai Academiei Române, precum şi ai Academiei de Ştiinţe Medicale, alături de alţi profesionişti din Sănătate. CNSP va fi condus de un președinte și un birou executiv, aleși de Adunarea Generală, care va avea și rolul a aproba noi membri în consiliu.

 

Inițiatorii spun că scopul înființării CNSP este „dezvoltarea culturii siguranţei pacientului în sistemul sanitar, pentru asigurarea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor de sănătate, care va fi implementată atât în rândul cadrelor medicale cât și al pacienților și aparținătorilor acestora.

Un alt obiectiv al noului organism îl constituie derularea de activităţi de cercetare specifice asigurării calităţii serviciilor de sănătate şi siguranţei pacientului.

După cum prevede statutul CNSP, membrii comitetului pot face propuneri către autorități, privind acţiuni şi proiecte care au ca țintă creşterea siguranţei asistenţei medicale. Totodată, comitetul va colabora cu instituţiile de învăţământ superior şi cu alte instituţii de formare medicală, în stabilirea nevoilor de formare a profesioniştilor din Sănătate în domeniul asigurării şi îmbunătăţirii continue a calităţii serviciilor de sănătate şi a siguranţei pacientului.

 

La nivelul comitetului se vor constitui comisii de specialitate, care vor avea desemnate atribuții și obiective precise. În urma consultărilor dintre membrii săi, CNSP va formula propuneri de îmbunătăţire sau actualizare a ghidurilor, protocoalelor de practică medicală şi a procedurilor din care acestea fac parte, în scopul îmbunătățirii gradului de siguranță a pacienților care beneficiază de servicii medicale în unitățile sanitare din România.

Totodată comitetul are atribuția de a elabora recomandări de bune practici diagnostice şi terapeutice, în vederea stabilirii limitelor de competenţă, precum și aceea de a analiza nivelul de implementare de către profesioniştii din Sănătate, a bunelor practici diagnostice şi terapeutice pe specialităţi

 

 


Adaugati un comentariu


 

*