În loc de specialiști, Ministerul Sănătății oferă DSP-urilor posibilitatea să folosească specialiști în Medicina Muncii din alte județe

9 iunie 2022 | 0 comentarii |

Printr-un proiect de Ordin lansat în transparență decizională, Ministerul Sănătății oferă Direcțiilor de Sănătate Publică (DSP) rămase fără specialiști posibiitatea de a trabsfera, din alte județe, personal calificat care să evalueze riscurile și, la nevoie, să aprobe pensionarea din cauza unor boli profesionale.  

 

De ani de zile, Direcțiile de Sănătate Publică din toată țara se confruntă cu lipsa specialiștilor igieniști, epidemiologi și de medicina muncii, dar Ministerul Sănătății nu a catadicsit să scoată la rezidențiat posturi în domeniu decât în ultimii ani, când multe DSP-uri au rămas deja fără specialiști în domeniu și nici nu au de unde să găsească înlocuitori, pentru că specializarea durează câțiva ani buni.

Pentru a substitui criza cronică de specialiști în Medicina Muncii, Ministerul Sănătății încearcă să „cârpească” această neglijență a numeroaselor guvernări din ultimii 30 de ani, printr-un Ordin prin care completează Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcționare şi a structurii organizatorice ale direcțiilor de sănătate publică județene şi a municipiului București, al cărui proiect a fost lansat în dezbatere publică. Potrivit documentului, DSP-urile vor putea transfera din alte județe personal calificat pentru evaluarea factorilor de risc din mediul de viață și muncă, pe baza căreia se acordă sporurile pentru munca în condiții periculoase sau deosebit de periculoase, dacă nu dispun de angajați calificați în acest domeniu.

 

În referatul de aprobare a proiectului de ordin, MS recunoaște că măsura este necesară, întrucât direcțiile de sănătate publică se confruntă cu un deficit de personal specializat în Medicina muncii. „Unele direcții de sănătate publică nu au angajat medic de medicina muncii care să efectueze expertizarea locurilor de muncă în vederea acordării sporului de condiții deosebit de periculoase”, se arată în referatul amintit, care însă nu face nicio referire la faptul că, de fapt, angajarea acestor specialiști a fost, practic, imposibilă în cele mai multe cazuri, în contextul în care această specializare nu a mai fost scoasă la rezidențiat de ani de zile, iar mulți dintre specialiștii care au apucat totuși să aibă o astfel de calificare s-au pensionat.

Mai mult, MS a constatat că „în cuprinsul Ordinului ministrului sănătății nr 1078/2010 nu este prevăzută posibilitatea de a desfășura activități de către personalul angajat al unei direcții de sănătate publică în afara ariei administrativ teritoriale”, așa că a găsit o formulă pentru a „drege puțin busuiocul”, care însă lasă problema de fond – lipsa specialiștilor – tot nerezolvată.

 

Proiectul de Ordin lansat în dezbatere publică prevede introducerea posibilității desfășurării activității personalului specializat în Medicina Muncii dintr-o Direcție de Sănătate Publică, și în cadrul instituțiilor similare din alte județe, ca atribuție a Compartimentului de evaluare a factorilor de risc din mediul de viață și muncă din cadrul DSP-urilor, eliberarea buletinelor de determinare sau, după caz, expertizare pentru acordarea sporului pentru condiții deosebit de periculoase, condiții periculoase și condiții periculoase sau vătămătoare de muncă.

În cazul în care o direcție de sănătate publică nu are personal calificat pentru îndeplinirea atribuției (…), aceasta poate solicita personal din cadrul altei direcții de sănătate publică în vederea efectuării expertizării pentru acordarea sporului pentru condiții deosebit de periculoase, condiții periculoase și condiții periculoase sau vătămătoare de muncă”, se menționează în proiectul de ordin.

 

Lipsa medicilor specializați în Medicina Muncii are numeroase efecte negative în lanț, pentru că instituțiile și companiile, pe de o parte nu-și pot stabili factorii și condițiile de risc pentru boli profesionale, pe baza cărora legislația Muncii prevede acordarea de sporuri pentru munca în condiții periculoase sau deosebit de periculoase, ori stabilirea condițiilor de pensionare din cauza imbolnăvirilor profesionale, iar pe de altă parte, Inspecția Muncii sancționează lipsa acestor măsuri, dar pentru aceasta are nevoie de colaborarea cu medicul specialist în Medicina Muncii din cadrul DSP-ului de pe raza teritorială în care funcționează.

Legislați privind securitatea și sănătatea în muncă prevede clar, că dacă angajatorii nu îndepliesc condițiile și normele prevăzute prin care sunt prevenite accidentele de muncă, bolile profesionale și erorile profesionale, riscă sancțiuni contravenționale, sancțiuni penale și chiar riscă să-și pună în pericol afacerea.

 


Adaugati un comentariu


 

*