Miercuri se votează bugetul județului Buzău. Eficientizarea energetică a secției DV a Spitalului Județean, pe ordinea de zi

17 februarie 2020 | 0 comentarii |

Consiliul județean se va întruni în ședința ordinară pe luna februarie, care a fost programată cu o săptămână mai devreme, pentru ca proiectele referitoare la buget să fie adoptate cât mai curând.

 

Săptămâna aceasta va avea loc ședința ordonară pe luna februarie a Consiliului Județean Buzău, care va avea pe ordinea de zi 26 de proiecte de hotărâre, majoritatea dintre ele referitoare la alocările bugetare pentru acest an.

De altfel, la sfârșitul ședinței de luna trecută, președintele Consiliului Județean, Petre Emanoil Neagu, anunța că bugetul județului urma să fie supus la vot în luna februarie, acesta fiind motivul pentru care ședința ordinară, care are loc de obicei în ultima joi din fiecare lună, a fost devansată cu 8 zile.

Președintele Neagu, sublinia, cu aceeași ocazie, că bugetul pe 2019, în valoare de 55 de milioane de euro, a fost unul bun, dar suma din acest an alocată județului ar putea fi cu circa 37% mai mică. Președintele CJ Buzău a dat însă asigurări că acest lucru nu va afecta proiectele aflate deja în derulare, iar Sănătatea, Asistența socială și Infrastructura rutieră rămân domenii prioritare.

Potrivit calculelor, bugetul pe anul în curs, care are prevăzută suma de 377.816.000 de lei la secțiunea de venituri, în timp ce valoarea cheltuielilor estimate se ridică la 470.966.000 de lei, va avea un deficit de 93.150.000 de lei. Acesta ar putea fi acoperit însă din rectificările bugetare care se vor opera pe parcursul anului, dar și din anumite economii realizate la nivel local, din bugetul pe anul trecut.

 

Compartiment Dermato-venerice – SJU Buzau

În acest context, domeniile prioritare către care va fi alocată cea mai mare parte din buget vor fi Sănătatea, Asistența socială și Infrastructura rutieră, dar nu vor fi neglijate nici celelalte domenii și mai ales proiectele aflate în derulare, fie din fonduri proprii, fie din fonduri structurale, la care județul trebuie să aibă propria contribuție.

Printre proiectele de pe ordinea de zi a ședinței de joi se află și cel referitor la investiția făcută de administrația județeană cu bani europeni pentru eficientizarea energetică a clădirii în care funcționează Compartimentul Dermato – Venerice din cadrul Spitalului Județean de Urgență.

Proiectul a ajuns în faza întocmirii indicatorilor tehnico-economici, care urmează să fie aprobați în ședința de joi, prin votul consilierilor. Valoarea totală a proiectului este de peste 2,2 milioane de lei, din care 23.539 de lei reprezintă contribuția din bugetul județului, la care se adaugă 1,03 milioane de lei cheltuieli neeligibile (pentru modernizarea și dotarea unității medicale), care vor fi suportate tot din bugetul local.

 

Lista completă a proiectelor de hotărâri supuse la vot în ședința de miercuri este următoarea:

1 Proiect de hotărâre nr. 47/12.02.2020 pentru aprobarea modificării numărului de personal, organigramei și statului de funcții la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău
2 Proiect de hotărâre nr. 46/12.02.2020 pentru aprobarea modificării nivelului unui post din statul de funcții al Spitalului Județean de Urgență Buzău
3 Proiect de hotărâre nr. 45/12.02.2020 pentru aprobarea organizării evaluării anuale a managementului la Muzeul Județean Buzău, Biblioteca Județeană „Vasile Voiculescu” Buzău, Teatru „George Ciprian” Buzău și Centrul Județean de Cultură și Artă Buzău
4 Proiect de hotărâre nr. 44/12.02.2020 privind certificarea denumirii de Teatrul „George Ciprian” pentru instituția de cultură de sub autoritatea Consiliului Județean Buzău
5 Proiect de hotărâre nr. 43/12.02.2020  privind aprobarea promovării de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Buzău a proiectului „Împreună – Suport Comunitar pentru Persoanele Adulte cu Dizabilități” în cadrul Programului „Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, apelul nr. 4
6 Proiect de hotărâre nr. 42/12.02.2020 pentru aprobarea promovării proiectului „Planificare strategică, simplificare administrativă și optimizare a unor servicii pentru cetățeni, la nivelul județului Buzău” propus în cadrul POCA, Axa Prioritară 2: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Operațiunea 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, Cererea de proiecte POCA/661/2/1 – CP 13/2019 pentru regiunile mai puțin dezvoltate
7 Proiect de hotărâre nr. 41/12.02.2020 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții „C.N.I” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții „Construire bază sportivă TIP 2 (nevăzători)” – Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Buzău, strada Horticolei, nr. 52, municipiul Buzău, județul Buzău
8 Proiect de hotărâre nr. 40/12.02.2020 pentru aprobarea documentației tehnico-economice – faza proiect tehnic de execuție și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Eficientizarea energetică a clădirii Dermato Venerice – Compartiment al Spitalului Județean de Urgență Buzău
9 Proiect de hotărâre nr. 39/12.02.2020 pentru aprobarea actualizării II a bugetului proiectului „Modernizare DJ 203K, km. 38+000-75+000, Mărăcineni – Podu Muncii, Județul Buzău”
10 Proiect de hotărâre nr. 38/12.02.2020 privind aprobarea Programului de lucrări de întreținere curentă/periodică și reparații, consolidări, modernizări, reabilitări și refacere în urma calamităților pentru drumurile și podurile aflate în administrarea Consiliului Județean Buzău și respectiv a Programului de lucrări de reabilitare, modernizare și/sau asfaltare a drumurilor și podurilor aflate în administrarea Consiliului Județean Buzău prin Programul Național de Dezvoltare Locală în anul 2020
11 Proiect de hotărâre nr. 37/12.02.2020 privind aprobarea Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul propriu al judeţului Buzău  pentru anul 2020
12 Proiect de hotărâre nr. 36/12.02.2020 privind aprobarea Programului anual de achiziții publice al Consiliului Județean Buzău pentru anul 2020 
13 Proiect de hotărâre nr. 35/12.02.2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Buzău
14 Proiect de hotărâre nr. 34/12.02.2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Centrului Judeţean de Cultură şi Artă Buzău 
15 Proiect de hotărâre nr. 33/12.02.2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Teatrului „George Ciprian” Buzău
16 Proiect de hotărâre nr. 32/12.02.2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Muzeului judeţean Buzău
17 Proiect de hotărâre nr. 31/12.02.2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Bibliotecii judeţene „V.Voiculescu” Buzău
18 Proiect de hotărâre nr. 30/12.02.2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Spitalului Judeţean de Urgență Buzău
19 Proiect de hotărâre nr. 29/12.02.2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Rm. Sărat
20 Proiect de hotărâre nr. 28/12.02.2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Buzău
21 Proiect de hotărâre nr. 27/12.02.2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Liceului Special pentru Deficienţi de Vedere Buzău
22 Proiect de hotărâre nr. 26/12.02.2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău
23 Proiect de hotărâre nr. 25/12.02.2020 pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Centrului Şcolar de Educaţie Incluzivă Buzău
24 Proiect de hotărâre nr. 24/12.02.2020   pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Buzău
25 Proiect de hotărâre nr. 23/12.02.2020  pentru aprobarea bugetului propriu al judeţului Buzău pe anul 2020
26 Proiect de hotărâre nr. 22/12.02.2020 privind aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului anual al bugetului propriu al judeţului Buzău rezultat la încheierea exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2019

 

RAPOARTE:

 1 Raport privind utilizarea subvențiilor pentru activități de asistență socială, acordate în baza Legii nr. 34/1998 de Consiliul Județean Buzău asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială în județul Buzău, în anul 2019
 2 Raport anual al finanţărilor nerambursabile acordate conform Legii nr. 350/2005 din fondurile publice ale Judeţului Buzău în anul 2019.

 

 


Adaugati un comentariu


 

*