Medicii de familie cer modificarea contractului prin care sunt obligați să monitorizeze pacienții Covid

17 noiembrie 2020 | 0 comentarii |

Colegiul Medicilor din România și Societatea Națională de Medicina Familiei au înaintat ministrului Sănătății o serie de propuneri prin care să beneficieze la rândul lor de anumite drepturi ca să fie protejați, la rândul lor, de riscul contaminării și de abuzuri.

 

Numărul mare de medici de familie aflați în Biroul Executiv al Colegiului Medicilor se resimte la nivel de atitudine al organizației profesionale în relația cu autoritățile.

După ce Patronatele Medicilor de Familie (FNPMF) au cerut demisia ministrului Sănătății, pe motiv că ignoră această categorie profesională și emite tot felul de acte normative care-i obligă să-și asume „responsabilități uriașe” fără să-i consulte, Colegiul Medicilor și Societatea de Medicina Familei au găsit deschidere la ministrul Nelu Tătaru.

Cu prilejul întâlnirii reprezentanților Colegiului Medicilor din România (CMR) cu ministrul Sănătății, în cadrul căreia s-a cerut extinderea competențelor medicilor care îngrijesc pacienți COVID-19, reprezentanții CMR și cei ai Societății Naționale de Medicina Familiei (SNMF) i-au prezentat lui Nelu Tătaru și o serie de propuneri de modificare a Contractului de furnizare a serviciilor de monitorizare a stării de sănătate a pacienților infectați cu SARS-CoV-2 de către medicii de familie.

 

Astfel, au fost solicitate următoarele modificări ale art. 8 alin (3^1) din Legea nr. 136/2020, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, prevăzute de către OUG 180:

1. Introducerea sintagmei: „pentru furnizorii de servicii medicale în asistența medicală primară, se recomandă încheierea contractelor de furnizare de servicii medicale monitorizate pentru activitatea de monitorizare a stării de sănătate a persoanelor prevăzute la art. 8 alin. (3^1) din Legea nr. 136/2020, republicată, cu modificările şi completările ulterioare” și eliminarea termenului „obligaţia de a încheia contractul de natură civilă prevăzut la alin. (2), conf Art 4 alin 3 prevăzut de către Lg 136 si OUG 180”.

 

2. Eliminarea sintagmei: „diminuează cu 50% venitul cuvenit potrivit contractului de monitorizare a stării de sănătate a pacienţilor pentru luna în care se constată aceste situaţii” și introducerea în loc, a textului: „În cazul nerespectării, cu intenție, a oricăreia dintre obligaţiile contractuale, casele de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală furnizorul de servicii medicale vor diminua progresiv venitul cuvenit, potrivit contractului de monitorizare a stării de sănătate a pacienţilor pentru luna în care se constată aceste situaţii, astfel:

a) avertisment;

b) sancțiuni de la 5% din valoarea contractului pe luna în curs, gradual până la 10 % din valoarea contractului pe luna în curs, în funcție de gravitatea abaterii.”

 

În vederea asigurării protecției stării de sănătate a personalului medical de medicină de familie, se asigură PPE cu titlu gratuit pentru întreg personalul medical din asistența medicală primară (halate ranforsate, măști K95, mănuși, viziere) în conformitate cu necesarul evaluat de către furnizor. De asemenea, se asigură testarea personalului (medic+ asistent medical+ personal îngrijire) care deservește cabinetele de medicină de familie aflate în contract cu CASJ.

Toate prevederile negociate cu CNAS de către reprezentanții CMR, cu ocazia întâlnirii din data de 10.11.2020, prevăzute în minuta anexată, rămân în vigoare, cu introducerea în textul Contractului de furnizare de servicii de monitorizare a modificărilor de mai sus, agreate la nivel de MS (pct. 1 si pct. 2 al prezentului document).

La întâlnirea cu ministrul Nelu Tătaru au participat președintele Colegiului Medicilor din România, prof. dr. Daniel Coriu și vicepreședintele CMR Departamentul Economico – Social, dr. Valeria Herdea, iar din partea Societatea Națională de Medicina Familiei a fost representată de președintele organizației, dr. Dina Mergeani.

 


Adaugati un comentariu


 

*