Medicii veterinari buzoieni își aleg noua conducere a Puterii profesionale

20 august 2022 | 0 comentarii |

În cadrul Adunării Generale a Colegiului Medicilor Veterinari, care va avea loc pe 16 septembrie, actuala conducere a organizației profesiale își prezintă raportul de activitate pentru mandatul 2019-2022, iar membrii filialei își aleg noua conducere. 

 

Medicii veterinari buzoieni, la fel ca și colegii lor din celelalte filialele din țară, se pregătesc de alegerea unei nou conduceri a Puterii profesionale. Consiliul Național al Colegiului Medicilor Veterinari a stabilit, prin Hotărârea nr. 101/15.07.2022, că în data de 16 septembrie vor avea loc alegeri pentru structurile de conducere județene și a Municipiului București ale CMVRO, iar în data de 17 octombrie, la București, vor avea loc alegerile pentru structurile naționale de conducere a organizației profesionale.

Astfel, Biroul Executiv al Consiliului Județean al Colegiului Medicilor Veterinari (CMVJ) Buzău anunță că în data de 16 septembrie are loc Adunarea Generală, la sala Royal al restaurantului Royal Orhideea, din Str. Iazul Morilor Nr. 1, cu începere de la ora 9:00. Pentru a fi statutară, la Adunarea Generală trebuie să articipe cel puțin 2/3 dintre membrii cu drept de vot ai filialei CMV.

Înaintea prezentării ordinii de zi a lucrărilor Adunării Generale se va supune la vot: alegerea unei comisii de înregistrare a candidaților propuși și de redactare a procesului verbal compusă din 3 persoane; a unui prezidiu format din 5-7 persoane care include membrii în exercițiu ai Biroului Executiv al Consiliului Județean/ municipiului București al CMV dintre care unul este desemnat președinte al prezidiului; a unei comisii de numărare a voturilor compusă din 5 persoane și a unei comisii de soluționare a eventualelor contestații compusă din 3 persoane.

 

În cadrul Adunării Generale, actuala conducere va prezenta bilanțul activității desfășurate în mandatul 2019-2022, în cadrul căruia vor fi prezentate și supuse aprobării rapoartele de activitate ale Biroului Executiv al Consiliului Județean, Comisiei de Cenzori și Comisiei de Deontologie și Litigii.

După prezentarea numărului de delegați care vor participa la Congresul Național al CMVRO, care vor fi propuși de participanții la Adunarea Generală și vor fi validați în urma votului secret acordat de membrii Filialei Buzău a CMV, se vor prezenta candidaturile care au fost validate pentru:

• Funcția de Președinte al Biroului Executiv al Consiliului Național al Colegiului Național al Medicilor Veterinari;

• Funcția de Președinte al Comisiei Superioare de Deontologie și Litigii;

• Funcția de Președinte al Biroului Executiv al Consiliului Județean Buzău.

După descărcarea de gestuine a activității actualei conduceri a organizației profesionale a medicilor veterinari buzoieni, se ca proceda la alegerea noilor structuri de conducere, care vor asigura bunul mers al CMVJ Buzău, în noul mandat.

 

Candidaturile pentru funcția de președinte al Biroului Executiv al Consiliului Județean, respectiv, al Municipiului București, se depun până cel târziu cu 15 zile înaintea datei de desfășurare a Adunării Generale și vor fi validate de Comisia de alegeri cel târziu cu 5 zile înaintea Adunării Generale. Candidații trebuie să îndeplinească o serie de condiții, între care:

–  să aibă cetățenie română,

–  să fie membru al filialei organizației profesinale în cadrul căreia candidează,

–  să aibă vechime neîntreruptă în profesie de cel puțin 10 ani și să fi cotizat în ultimii 10 ani consecutiv,

– să depună CV și copie de pe diploma de absolvire certificată și semnată conform cu originalul și propria platformă – program, cazier judiciar eliberat în ultimele 30 de zile și câte o declarație pe propria răspundere că nu se află într-o situație de incompatibilitate/nedemnitate și că nu a fost sancționat de Comisiile de Deontologe și Litigii ale CMVRO în ultimii 10 ani.

* Candidații la funcția de Președinte pot asista și pot numi un observator la numărarea voturilor. 

 

Consiliul Județean / al municipiului București va fi constituit din minim 7 și maxim 15 membri titulari și 3 membri supleanți.

Candidații pentru aceste funcții trebuie să aibă o vechime neîntrerupă în profesie de cel puțin 5 ani, să fie membru contizant al CMV în ultimii 5 ani neîntrerupt, să fie mebru al filialei județene/ a municipiului București.

Președintele Biroului Executiv și secretarul fac parte de drept din Consiliul Județean respectiv, din Consiliul Municipiului București.

Candidații propuși pentru funcția de vicepreședinte în cadrul Biroului Executiv al Consiliului Județean/ municipiul București al CMV trebuie să fie aleși în Consiliu și să aibă vechime neîntreruptă în profesie de cel puțin 10 ani neîntrerupt, iar pentru secretar de 5 ani și tot pentru aceleași perioade să fie nenbri cotizanți, în ultimii 3 ani să nu fi avut o întârziere la achitarea cotizației mai mare de 6 luni, iar cotizația pe luna august 2022 să fi fost achitată până pe 2 septembrie.

* Secretarul este numit de președintele nou ales, dintre membrii filialei teritoriale a Colegiului  Medicilor Veterinari. 

 

CLICK AICI pentru a accesa CONVOCATORUL pentru Adunarea Generală a CJ a CMVJ Buzău

 


Adaugati un comentariu


 

*