Membrii CA ai CJAS Buzău vor indemnizații mai mari

30 iulie 2019 | 0 comentarii |

În ședința din această lună, ei au propus ca pentru participarea la ședințe să primească 20% din indemnizația președintelui instituției.

 

Vasile Minica

Consiliul de Administrație (CA) al Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Buzău, care s-a întrunit în data de 26 iulie, a avizat, cu majoritate de voturi, un proiect prin care se intenționează modificarea Statutului CJAS Buzău, astfel încât membrii CA să primească indemnizații mai mari pentru participarea la ședințe. Potrivit proiectului, membrii acestor consilii ar urma să primească o indemnizație lunară de până la 20% din salariul președintelui-director general al instituției, cu condiția „participării efective” la ședințele CA, pe toată perioada derulării acestora, absența fiind acceptată numai „în cazuri motivate” și numai dacă prin absența respectivă nu este afectat cvorumul necesar luării unor hotărâri.

Așa cum ne-a explicat liderul buzoian al Confederației sindicale „Cartel ALFA”, Vasile Minică, propunerea a fost făcută „pe marginea unui draft de modificare a Statutului caselor teritoriale de asigurări de sănătate, primit de la CNAS, pentru că 1%, care înseamnă mai puțin de 100 de lei, este total nereprezentativ față de responsabilitatea pe care și-o asumă membrii CA al unei instituții de importanța CJAS. În contextul în care membrii Consiliilor de Administrație ai altor instituții au o indemnizație de până la 20% din cea a conducătorului acestora, iar asta se întâmplă chiar și la CNAS, am considerat normal că este normal ca și la casele teritoriale să se aplice un procent proporțional cu responsabilitățile. Rămâne ca CNAS să analizeze propunerea noastră și să decidă în consecință, în momentul în care promovează noul Statut al caselor teritoriale”.

 

Simona Anghel, președinte CJAS

Președintele-director general al CJAS, jr. Simona Anghel, care a votat împotriva acestei propuneri, spune că „potrivit Legii nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, indemnizația pe care o pot primi membrii CA pentru participarea la ședințele lunare este de până la 1% din indemnizația președintelui-director general, așa că, oricât de justificată ar fi cererea membrilor CA al CJAS Buzău, majorarea acestei indemnizații la un cuantum de 20% nu poate fi aprobată decât de CNAS, printr-un proiect de act normativ promovat în Guvern, pentru că altfel s-ar încălca legea. În acest context, propunerea a fost transmisă Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, pentru a fi analizată și, eventual, promovată în forma propusă sau în altă formă considerată oportună și legală”.

CA al CJAS Buzău este compus din 11 membri, respectiv, președintele-director general al CJAS, un reprezentant al Consiliului Județean, unul al Prefecturii Buzău, trei reprezentanți ai sindicatelor, trei ai patronatelor și doi ai Consiliului Județean al persoanelor vârstnice (din partea pacienților).

 

Tot în ședința din 26 iulie, CA al CJAS Buzău a avizat favorabil a avizatStrategia privind contractarea serviciilor medicale, medicamente și dispozitive medicale pentru 2019”, potrivit ultimelor dispoziții ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), care se va face pe acte adiționale până la sfârșitul anului, procedură care la niveluljudețului Buzău este aproape finalizată.

Totodată s-au aprobat „criteriile de prioritizare”, pe baza cărora se întocmesc listele de așteptare în vederea acordării dispozitivele medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau funcționale.

Astfel, aparatele pentru administrarea continuă de de oxigen, dispozitivele pentru protezare stomii și dispozitivele pentru incontinență urinară au „prioritate absolută” (100 de puncte), fiind indispensabile pacienților care le folosesc. Pe locul secund al priorității se află copiii cu vârste între 0 și 18 ani (80 puncte), urmați de persoanele încadrate într-un grad de handicap care necesită proteze pentru handicap motor total sau parțial (70 puncte), pacienții programați pentru anumite intervenții chirurgicale la clinici/spitale (40 puncte), persoanele care nu au aparținători și cărora dispozitivul medical le este necesar pentru autoîngrijire, precum și persoanele instituționalizate (30 puncte), cadrele medicale (30 puncte). Vechimea dosarului este, de asemenea, un criteriu de prioritizare, astfel că cel mai mare punctaj (25 puncte) primesc dosarele cu o vechime de 18-24 de luni, iar cel mai mic (5 puncte) primesc dosarele depuse în ultimele 3 luni.

 


Categorii: Actual, C.A.S., Stiri

Adaugati un comentariu


 

*