Ministerul Sănătății pregătește concurs pentru posturile de manageri ai Serviciilor Județene de Ambulanță

Normele de organizare au fost stabilite și urmează a fi aprobate, urmând ca apoi să fie stabilită data concursului și publicat anunțul oficial.

 

În viitorul nu foarte îndepărtat, Ministerul Sănătății intenționează să organizeze un concurs pentru posturile de manager de la nivelul Serviciilor Județene de Ambulanță și al Serviciului de Ambulanță București-Ilfov, iar în acest sens a fost elaborat un proiect de ordin ce include normele de organizare și desfășurare. Proiectul a fost lansat în transparență decizională pe site-ul ministerului, iar odată cu intrarea sa în vigoare, actualele norme valabile din 2017, vor fi abrogate.

Conform noilor norme, prima etapă va fi una eliminatorie și va consta în evaluarea dosarului fiecărui candidat, iar cei care trec de această etapă vor susține concursul propriu-zis. Acesta va consta în trei probe, la care candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7,00 pentru a fi declarați admiși. Prima probă va consta în testarea cunoștințelor prin intermediul unui test grilă, după care va urma susținerea și evaluarea planului de management, iar candidații care vor reuși să treacă și de această probă vor susține în final un interviu. Candidații vor fi ierarhizați în ordinea descrescătoare a mediilor, iar acolo unde vor fi mai mulți concurenți pe loc, va fi declarat câștigător cel care va obține media cea mai mare.

Ulterior, câștigătorii vor fi numiți în funcție prin ordin al ministrului Sănătății, iar mandatul va fi unul de trei ani și va putea fi prelungit în condițiile legii.

 

Pe timpul mandatului, managerii vor fi evaluați anual, iar dacă se va constata că activitatea lor nu a respectat indicatorii de performanță, vor fi demiși. Concursul pentru ocuparea posturilor de manager la nivelul serviciilor de Ambulanță se va desfășura la București, fiind precedat de un anunț în care vor fi precizate posturile scoase la concurs, locul și perioada de desfășurare, condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cei interesați și documentele care trebuie atașate la dosar.

Candidații trebuie să fie absolvenți de învățământ superior, cu diplomă de licență sau echivalentă din perioada anterioară aplicării ciclurilor tip Bologna sau absolvenţi ai ciclului II de studii universitare de master în specialitate pentru perioada ulterioară aplicării ciclurilor tip Bologna, în domeniul fundamental al ştiinţelor biologice şi biomedicale, ramura de știință medicină, specializarea medicină sau în domeniul ştiinţelor sociale, ramurile ştiinţe juridice – specializarea drept și ştiinţe economice.

 

În cazul candidaților cu studii medicale, aceștia trebuie să aibă cel puțin gradul de specialist în medicină de urgență, anestezie-terapie intensivă, medicină de familie cu atestat de studii complementare în asistență medicală de urgență prespitalicească sau management sanitar și să aibă o vechime de cel puţin 5 ani. Și ceilalți candidați trebuie să aibă cel puțin 5 ani vechime în specialitatea studiilor economice sau juridice.

O altă condiție care trebuie îndeplinită de cei care doresc să candideze pentru un post de director la Ambulanță este absolvirea unor cursuri de perfecţionare în management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului Sănătăţii, sau absolvirea de studii universitare ori postuniversitare de management sanitar.

Vârsta trebuie să fie sub cea de pensionare, starea de sănătate să fie una corespunzătoare, nefiind acceptați candidații care au avut condamnări penale pentru infracțiuni comise cu intenție și nici cei care au fost destituiți din funcție sau cărora le-a încetat contractual individual de muncă pentru motive disciplinare, în ultimii 3 ani.

 


Adaugati un comentariu


 

*