Modificări legislative impuse de cazurile medicilor falși

Ministerul Sănătăți a elaborat un proiect de ordin în care sunt prevăzute documentele necesare exercitării profesiilor de medic, medic dentist și farmacist.

 

Recentele cazuri de medici falși, „deconspirați” în ultima perioadă în spitalele de stat și cele private au determinat, pe lângă anchetele dispuse pentru fiecare situați în parte, și o reacție pe partea legislativă, Ministerul Sănătății lansând în dezbatere publică un proiect de ordin care prevede clar ce documente sunt necesare pentru exercitarea profesiilor de medic, medic dentist  și farmacist. În expunerea de motive se precizează că elaborarea acestui proiect a fost impusă de cazurile de medici falși descoperite în ultim vreme, astfel încât să se evite apariția unor situații similare.

În ultima perioadă, Ministerul Sănătăţii s-a confruntat cu o serie de situaţii privind exercitarea activităţilor de medic, respectiv de medic stomatolog în unităţi sanitare publice sau private de către persoane neautorizate sau care nu îndeplinesc condiţiile legale pentru exercitarea profesiei. În acest sens, am elaborat proiectul de ordin privind condiţiile necesare în vederea exercitării profesiei de medic, medic stomatolog şi farmacist pe teritoriul României în cadrul unităţilor sanitare publice şi private”, arată inițiatorii documentului legislativ.

 

Conform noilor prevederi aflate în dezbatere publică, reprezentanții unităților sanitare de stat și private vor fi obligați să solicite medicilor, la angajare, diploma de licenţă, certificatul de medic specialist sau primar, documente privind schimbarea numelui și certificatul de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs. De asemenea, în cazul persoanelor fizice independente, pe lângă aceste documente este necesară și prezentarea certificatului de înregistrare de la administraţia fiscală în care domiciliază.

Pentru a putea lucra în cadrul unei unități medicale, fie că este vorba de sistemul public sau de cel privat, medicii care doresc să se angajeze va trebui să prezinte și o cerere în care să se specifice postul pentru care doresc să se angajeze sau sa susțină concurs, iar diploma de licență și certificatul de specialist va trebui să fie depuse în original și copie.

 

La fel și documentele privind schimbarea numelui și certificatul de membru al organizației profesionale, toate copiile după aceste documente urmând a fi certificate de un reprezentant al angajatorului.

De asemenea la angajare va mai fi nevoie și de cazierul judiciar, în original, certificat medical format A5 din care să rezulte că solicitantul este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează sau doreşte să se angajeze, în original, actul de identitate în termen de valabilitate, în original şi copie.

Nu în ultimul rând, dosarul candidatului va trebui să conțină și un document care să ateste faptul că acestui nu i-au fost aplicate o serie de sancțiuni pe linie profesională, prevăzute în Legea sănătății.

Dacă, în mare parte, aceste condiții erau impuse spitalelor de stat, odată cu intrarea în vigoare a noului ordin ministerial, acestea vor deveni obligatori și pentru unitățile sanitare din mediul privat.

 


Adaugati un comentariu


 

*