Noi măsuri de protecție a angajaților afectați de pandemie, adoptate de Guvern

19 ianuarie 2022 | 0 comentarii |

Guvernul a aprobat o Ordonanță de urgență prin care s-au stabilit măsurile de protecţie socială a angajaților şi a altor categorii profesionale, în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de pandemia de coronavirus.

 

Proiectul de ordonanță de urgență pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaților şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităților economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, prevede că „începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență și până la data de 31 martie 2022, pentru perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă, din iniţiativa angajatorului (…), ca urmare a efectelor produse de coronavirusul SARS-CoV-2, indemnizaţiile de care beneficiază salariaţii se stabilesc la 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat şi se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, dar nu mai mult de 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022 nr. 318/2021”.

Indemnizaţia se calculează pentru numărul de zile în care activitatea a fost suspendată, dar nu mai târziu de 31 martie 2022 și este supusă impozitării şi plăţii contribuţiilor sociale obligatorii, conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Salariații beneficiază de această prevedere pe perioada reducerii sau întreruperii temporare a activității angajatorilor, total sau parțial, ca urmare a implementării măsurilor pentru diminuarea impactului tipului de risc prevăzute de hotărârile Guvernului pentru prelungirea stării de alertă pe teritoriul României.

De acordarea acestei indemnizații beneficiază și angajații a căror activitate a fost suspendată ca urmare a anchetei epidemiologice efectuate de direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu excepția salariaților aflaţi în concediu medical şi care primesc indemnizaţia de asigurări sociale aferentă.

În situaţia în care un angajat are încheiate mai multe contracte individuale de muncă din care cel puţin un contract este activ pe perioada prevăzută de actul normativ, din care obține venituri la nivelul indemnizaţiei prevăzute, acesta nu beneficiază de indemnizaţia respectivă. În cazul în care toate contractele de muncă sunt suspendate, angajatul va beneficia de indemnizaţia aferentă contractului individual de muncă cu drepturile salariale cele mai avantajoase.

 

Proiectul de ordonanță mai prevede suportarea din bugetul de stat a unei indemnizaţii de 75% din câştigul salarial mediu brut reglementat prin legea anuală a bugetului asigurărilor sociale de stat pentru următoarele categorii:

• profesionişti, astfel cum sunt reglementaţi de articolul 3 alineat (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;

• persoanele fizice care obţin venituri din drepturile de autor şi drepturile conexe, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

• persoanele care au încheiate convenţii individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, cu modificările ulterioare.

Nu beneficiază de această indemnizație salariații instituţiilor şi autorităţi publice și angajatorii care la data solicitării acordării acestor sume se află în faliment, dizolvare, lichidare sau care au activităţile suspendate sau asupra cărora sunt impuse restricţii din alte motive decât cele generate de răspândirea SARS-CoV-2.

Proiectul de ordonanță poate fi consultat integral, AICI.

 


Adaugati un comentariu


 

*