Noi programe și subprograme de sănătate, aprobate prin hotărâre de guvern

Același act normativ prevede că actualele programe se prelungesc până la sfârșitul anului, prin acte adiționale.

 

Amânarea încheierii contractelor de furnizare servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate până în septembrie ar putea să devină o amânare pentru întregul an. Nici programele de sănătate nu mai aveau acoperire, iar Casa Națională de Asigurări de Sănătate a notificat Ministerul Sănătății că este necesară „modificarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative” și a „creditelor bugetare și de angajament” aferente semestrului I din 2019, Ministerul Sănătății a avizat favorabil această solicitare și a promovat-o în Guvern, astfel încât bolnavii incluși în aceste programe să nu rămână fără tratament.

În plus, organizațiile care reprezintă interesele pacienților cronici acuză guvernanții că limitează accesul pacienților la tratament, așa că în ședința de guvern de ieri a fost adoptat Ordinul prin care s-a modificat hotărârea referitoare la aprobarea programelor de sănătate pentru anii 2017 și 2018, în sensul că se prelungește termenul de aplicare a actualelor programe de sănătate, până la data de 31 decembrie 2019, precum și introducerea unor programe și subprograme noi.

Astfel, pentru ca actualele programe să poată fi aplicate în continuare până la finele anului, actul normativ prevede că între casele de asigurări de sănătate sau direcțiile de sănătate publică – după caz – și furnizorii  servicii medicale, medicamente, materiale sanitare specifice sau dispozitive medicale se vor încheia acte adiționale la contractele deja încheiate.

Noutățile aduse de actul normativ constau în introducerea de programe și activități pentru depistarea precoce a cancerului prin determinarea markerilor tumorali, evaluarea statusului vitaminei D pentru grupele la risc și includerea de noi activități în cadrul programului național de sănătate mintală, pentru a se pune în aplicare protocolul semnat de către autorități cu organizațiile din domeniu.

 

Într-un comunicat de presă, ministrul Sorina Pintea a oferit detalii despre noile programe și subprograme, precizând că în cadrul Programului de screening pentru cancer a fost introdus un subprogram de depistare precoce a cancerului prin determinarea markerilor tumorali la pacienții din grupele de risc, în regim de screening selectiv.

„Reducerea poverii cancerului prin depistarea în faze incipiente de boală şi reducerea pe termen mediu-lung a mortalităţii specifice prin intervenţii de screening organizat, este un obiectiv inclus în cadrul Strategiei naționale de sănătate 2014-2020. Acest subprogram va permite diagnosticarea persoanelor cu leziuni pre-canceroase sau forme inaparente clinic, urmată de referirea acestora către serviciile specializate de diagnostic și tratament, pentru a beneficia de asigurarea unui diagnostic în timp util și de realizarea unor intervenții curative timpurii, când tratamentul este mai eficient și, de regulă și mai puțin costisitor”, a precizat ministrul.

Sorina Pintea menționează că, prin actul normativ s-a creat și cadrul legal pentru organizarea unităților de specialitate în vederea implementării unor proiecte pilot care vor avea ca obiective identificarea precoce a afecțiunilor oncologice la persoanele asimptomatice și monitorizarea periodică a persoanelor cu risc înalt de a dezvolta cancer.

 

În Programul național de sănătate mintală și profilaxie în patologia psihiatrică au fost introduse, prin hotărârea executivului, două obiective noi, constând în creșterea nivelului de competențe ale specialiștilor care lucrează cu persoane cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate și al calității serviciilor medicale acordate acestora și în creșterea nivelului de abilități și cunoștințe ale părinţilor şi familiilor persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate.

Prin introducerea acestor obiective se urmărește actualizarea cunoștințelor tuturor categoriilor profesionale implicate în prevenirea, identificarea și tratarea persoanelor cu tulburări din spectrul autist, având ca rezultat așteptat creșterea calității serviciilor de sănătate și a șanselor de recuperare a acestor bolnavi. De asemenea, prin includerea acestor obiective se creează cadrul legal pentru îndeplinirea scopului prevăzut în protocolul de colaborare privind implementarea măsurilor necesare creșterii accesului persoanelor diagnosticate cu tulburări în spectrul autist la servicii integrate de sănătate, sociale și de educație, încheiat între Ministerul Sănătății, Ministerul Educației Naționale, Ministerul Finanțelor Publice și Casa Națională de Asigurări de Sănătate”, mai explică ministrul Sorina Pintea, citată în comunicatul de presă amintit.

 

Un nou program de sănătate aprobat face referire la „evaluarea statusului vitaminei D prin determinarea nivelului seric al 25-OH vitaminei D la persoanele din grupele de risc”, al cărui scop este reducerea rahitismului și osteomaciei prin asigurarea tratamentului profilactic sau curativ în cazul persoanelor cu deficit de vitamina D.

Programul a fost adoptat în condițiile în care prevalența deficitului de vitamina D în rândul populației generale este între 40% și 75%, iar în cazul copiilor variază de la 0,66% la grupa de vârstă cuprinsă între 1-3 ani, până la 8,90% la grupa de vârstă cuprinsă între 14-18 ani. Totodată, se înregistrează o prevalență a sechelelor de rahitism de 1,8% în mediul urban și 0,7% în mediul rural, în condițiile asigurării accesului gratuit la suplimentarea cu vitamina D a alimentației copiilor și gravidelor.

Nu în ultimul rând, hotărârea adoptată ieri prevede și completarea obiectivelor Programului naţional de prevenire, supraveghere şi control a infecţiei HIV/SIDA pentru asigurarea cadrului legal în vederea implementării unor acțiuni specifice de prevenire, precum depistarea precoce a persoanelor infectate în rândul celor cu comportament la risc pentru infecţia HIV/SIDA şi a persoanelor infectate HIV simptomatice, așa cum s-a convenit în urma dezbaterilor cu organizațiile de pacienți.

 

 


Adaugati un comentariu


 

*