Nu se mai schimbă cardurile de sănătate!

29 iunie 2018 | 0 comentarii |

Guvernul a decis, printr-o Hotărâre, ca valabilitatea acestora să fie prelungită de la 5 ani la 7 ani. Decizia va duce la o economie de aproximativ 270 de milioane de lei la bugetul Sănătății.

 

Printr-o Hotarâre de Guvern  aprobată în ședința de joi, la propunerea Ministerului Sănătății, a fost prelungit, de la 5 la 7 ani, termenul de valabilitate al cardurilor naționale de sănătate emise până la data de 31 iulie 2018. Pentru cardurile emise până la data de 31 decembrie 2012, cei 7 ani de valabilitate se vor calcula începând cu data de 1 ianuarie 2013, anunță Ministerul Sănătății, printr-un comunicat.

Astfel, prin prelungirea duratei de valabilitate a cardului până la data expirării valabilității certificatului digital necalificat emis de Autoritatea de Certificare a CNAS, se degrevează bugetul de stat pentru anul  2018 – 2019 cu cheltuielile aferente tipăririi unui număr de aproximativ 14,2 milioane carduri naționale de asigurări de sănătate, precum și de cheltuielile aferente distribuirii acestora”, se menționează în comunicatul MS.

Hotarârea de Guvern prevede, totodată, că pentru unele medicamente „prevăzute în Lista de medicamente care fac obiectul programelor naționale cu scop curativ și care necesită prescriere pe bază de protocol terapeutic, dar acesta nu a fost aprobat prin ordin al ministrului Sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, până la elaborarea şi aprobarea protocolului, în condiţiile legii, prescrierea se face cu respectarea indicaţiilor, dozelor şi contraindicaţiilor din rezumatul caracteristicilor produsului, în limita competenţei medicului prescriptor”.

 

Referitor la același act normativ, Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) menționează  aceeași durată de valabilitate vor avea și cardurile emise după data de 31 iulie 2018.Decizia este posibilă deoarece certificatele digitale înscrise pe cipurile cardurilor naționale de sănătate au o valabilitate de 7 ani, ceea ce va permite Platformei Informatică a Asigurărilor de Sănătate să recunoască valabilitatea cardurilor pentru un interval de încă doi ani după termenul inscripționat pe suprafața de plastic a documentelor emise anterior datei de 31 iulie 2018”, se menționează în comunicatul CNAS.

Nu este exclus ca „pușculița” sănătății să se fi gloit și de aceea s-a recurs la această măsură, dar  oficialii Casei spun că, prin această măsură se va realiza  o economie de circa 270 milioane lei, iar banii astfel economisiți vor fi direcționați către alte cheltuieli din domeniul sănătății publice, menționând însă că nu vor fi afectați cei care vor primi pentru prima dată „pașaportul pentru sănătate”. Facem mențiunea ca CNAS va depune toate eforturile necesare tipăririi si distribuirii de noi carduri naționale de sănătate tuturor persoanelor care împlinesc vârsta de 18 ani sau care dobândesc calitatea de asigurat conform reglementărilor legale în vigoare”, se precizează în comunicatul instituției.

 

Prin același act normativ se prorogă, până la 1 ianuarie 2019, termenele prevăzute la art. 74 lit. n) și art. 152 lit. l), precum și cele coroborate, din HG 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019, se mai arată în comunicatul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Măsura a fost adoptată deoarece se impune un interval suplimentar de pregătire a Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate pentru testarea și implementarea soluțiilor informatice care să asigure funcționalitatea optimă a noilor prevederi ale Contractului-cadru”, explică oficialii CNAS.

În luna aprilie, instituția anunța că, anul acesta, aproximativ 730.000 de carduri de sănătate expiră și vor fi înlocuite, iar contractul cu Imprimeria Națională, pentru tipărirea acestora, a fost încheiat.

 

Folosirea cardului naţional de sănătate este obligatorie începând cu 1 septembrie 2015. Fără prezentarea acestuia la medicul de familie sau la spital neputând fi acordate servicii medicale sau medicamente decât pentru cazurile de urgenţă.

În județul Buzău, potrivit datelor puse la dispoziție de conducerea CJAS, au fost emise 344.149 de carduri naționale de sănătate, de la lansare și până în prezent. 17.120 dintre cardurile returnate de CN Poșta Română au fost ridicate, ulterior, de asigurați, de la sediul Casei județene. 1.412 buzoieni au refuzat să primească aceste „pașapoarte de sănătate”, din motive religioase, așa că pentru a avea acces la servicii medicale în sistemul asigurărilor de sănătate merg la sediul CJAS din trei în trei luni, pentru a solicita adeverința care le conferă accesul la servicii medicale decontate din Fondul Național de Sănătate, după ce se verifică, potrivit legislației, calitatea de asigurat a solicitantului.

În perioada 2014-2018 au fost emise și 10.670 de carduri duplicat care, fie au fost deteriorate, fie au fost pierdute sau furate, fie posesorul și-a schimbat datele de identitate.

 

 


Adaugati un comentariu


 

*