O noua rectificare bugetara pentru Spitalul Judetean Buzau

28 octombrie 2014 | 0 comentarii |

Unitatea medicala va primi de la Consiliul Judetean inca 800.000 de lei, pentru achitarea unor bunuri si servicii, in sedinta de joi. Totodata, Marius Lungu este desemnat reprezentant al asiguratilor in Adunarea Reprezentantilor a CNAS.

 

Laurentiu Gavrila si dr. Draghici_1464In cadrul sedintei ordinare din 30 octombrie a Consiliului Judetean Buzau, alesii locali au pe ordinea de zi doua Proiecte de Hotarari care se refera la sistemul public de sanatate, respectiv, la Spitalul Judetean de Urgenta Buzau si la Casa Nationala de Sanatate.

Consilierii judeteni vor avea astfel de aprobat suplimentarea bugetului celei mai mari unitati sanitare cu paturi, cu 800.000 de lei, din care 300.000 de lei sunt relocati de la capitolul „cheltuieli de personal”. Din totalul sumei alocate,  760.000 de lei sunt despinati achitarii cheltuielilor curente pentru  „bunuri si servicii” (apa, gaze, curent etc) la care spitalul are facturi restante si fara de care nu poate functiona, iar inca 40.000 de lei pentru finantarea cheltuielilor de capital (reparatii si consumabile).

Proiectul de Hotarare a fost initiat de presedintele Consiliului Judetean, Cristi Bigiu, la propunerea conducerii Spitalului Judetean si in urma analizei si avizului prealabil al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante si administrarea domeniului public si privat al judetului.

Aceasta este cea de-a III-a rectificare bugetara de care beneficiaza SJU Buzau in acest an din partea CJ in subordinea caruia se afla din punct de vedere admninistrativ.

 

marius-Lungu@sanatateabuzoiana.ro-640Tot in sedinta de joi, consilierii vor decide daca il vor trimite pe Marius Lungu, director executiv adjunct al Directiei Economice a Consiliului Judetean Buzau, ca membru in Adunarea Reprezentantilor a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS).

Potrivit Proiectului de Hotarare aflat pe site-ul oficial al CJ Buzau, acesta  „se desemneaza, in calitate de reprezentant al asiguratilor din judetul Buzau in Adunarea Reprezentantilor Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (…) pentru un mandat de 4 ani”.

Potrivit expunerii de motive, decizia a fost luata ca urmare a solicitarii CNAS, in conformitate cu prevederile Legii 96/2006, reprezentantul Buzaului urmand sa reprezinte si sa sustina interesele si drepturile asiguratilor din judet, in Adunarea Reprezentantilor CNAS.

Potrivit legislatiei in vigoare, fiecare judet are cate un reprezentant in acest for de conducere al CNAS, acesta este desemnat pentru un mandat de 4 ani si are dreptul sa propuna modificarea statutului CNAS; analizeaza repartizarea bugetului si recomanda ordonatorului principal de credite luarea masurilor necesare pentru modificarea acestuia; analizeaza modul de utilizare a Fondului si costurile din Sistemul de asigurari sociale de sanatate, serviciile medicale acordate si traifele practicate la contractarea pachetului de servicii de baza.

In sedinta de joi, consilierii judeteni au de aprobat nu mai putin de 26 de proiecte de hotarari, in contextul in care doua dintre proiectele initiale au fost retrase de pe ordinea de zi.

 

Proiectele de hotarari ce vor fi puse in discutie in sedinta din 30 octombrie:

1. Executia bugetului propriu al judetului Buzau pe trimestrul III 2014 pe cele doua sectiuni

2. Rectificarea a V-a a bugetului propriu al judetului Buzau pe anul 2014

3. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Centrului Scolar de Educatie Incluziva Buzau

4. Rectificarea a III-a a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Spitalului Judetean de Urgenta Buzau

5. Rectificarea a II-a a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Muzeului Judetean ”Al.I. Odobescu” Buzau

6. Rectificarea a IV-a a bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Buzau

7. Aprobarea modificarii unor pozitii si respectiv completarea Programului de achizitii publice al Consiliului Judetean Buzau in 2014

8. Aprobarea formei actualizate a cererii de finantare pentru proiectul ”Reabilitarea DJ 203H km.0+000 – 16+000 Rm. Sarat – Buda, judetul Buzau” promovat in cadrul POR 2007-2013, Axa prioritara 2

9. Aprobarea alocarii unei sume de la bugetul propriu al judetului Buzau in vederea organizarii si desfasurarii unor actiuni dedicate Zilei Nationale a Romaniei – 2014 si Sarbatorilor de iarna

10. Darea in administrare a imobilului situat in municipiul Buzau, B-dul N. Balcescu nr. 50 unor institutii de cultura de interes judetean

11. Punerea la dispozitia proiectului ”Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa in judetul Buzau” a terenului pentru realizarea noilor investitii aferente acestuia

12. Darea in administrarea Consiliului local al comunei Valea Ramnicului a suprafetei de teren de 5,2 km apartinand DJ 203A

13. Aprobarea modificarii nivelului unor functii publice de executie din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judetean Buzau

14. Eliberarea din functia de director/manager al Muzeului Judetean ”Al.I. Odobescu” Buzau a domnului Matei Sebastian-Florin

15. Numirea temporara in functia de conducere de director al Muzeului Judetean ”Al.I. Odobescu” Buzau a domnului Grigoras Laurentiu-Florin

16. Aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice in anul 2015 pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judetean Buzau

17. Aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice in anul 2015 pentru aparatul de specialitate al Directiei Judetene de Evidenta a Persoanelor Buzau

18. Aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice in anul 2015 pentru aparatul de specialitate al Camerei Agricole Judetene Buzau

19. Aprobarea atribuirii licentei de traseu pentru traseul judetean cod 058 – Buzau Autogara XXL – Sapoca – Glodu Petcari operatorului de transport SC NICO DNR CORNEL SRL

20. Inlocuirea vehiculului nominalizat pentru cursa regulata speciala pe traseul Buzau-Boboc si retur operatorului de transport SC ELY SAM TRANS RAPID SRL

21. Atribuirea licentei de traseu pentru efectuarea transportului public judetean de persoane prin curse regulate speciale pe traseul Buzau – Merei si retur operatorului de transport SC VOICILA MAGAZIN MIXT SNC

22. Aprobarea parteneriatului intre Consiliul Judetean Buzau, Autoritatea Teritoriala de Ordine Publica, Inspectoratul Judetean de Politie si Politia municipiului Buzau

23. Completarea Consiliilor de Administratie ale Centrului Scolar pentru Educatie Incluziva Buzau si Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiente Auditive Buzau cu inca un reprezentant al Consiliului Judetean Buzau

24. Desemnarea reprezentantului asiguratilor din judetul Buzau in Adunarea Reprezentantilor a Casei Nationale de Asigurari de Sanatate

25. Constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judetean al domnului Mantoiu Ion si declararea ca vacant a unui mandat

26. SUPLIMENTAR: Repartizarea unor sume din fondul de rezerva bugetara prevazut in bugetul propriu al judetului Buzau pe anul 2014.

 


Adaugati un comentariu


 

*