O nouă sesiune de examene pentru obținerea atestatelor de studii complementare

2 octombrie 2018 | 0 comentarii |

Pot participa medicii care au finalizat până 30 septembrie 2018 pregătirea teoretică şi practică efectuată în vederea obţinerii acestor atestate.

 

Ministerul Sănătății anunță că, în perioada 7 noiembrie – 7 decembrie, organizează o nouă sesiune de examene pentru obţinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentişti şi farmacişti. La această sesiune pot participa medicii care au finalizat până la data de 30 septembrie 2018 pregătirea teoretică şi practică efectuată în vederea obţinerii atestatelor de studii complementare.

Astfel, începând de azi, 2 octombrie, până pe 16 octombrie, inclusiv, candidații sunt așteptați să își depună dosarele de înscriere pentru examen, la Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică al Ministerului Sănătăţii. Excepție fac candidații care doresc să își obțină atestatele în Acupunctură, Asistenţă medicală de urgenţă prespitalicească, Asistenţă medicală de urgenţă pentru structurile UPU, Homeopatie, Farmacie homeopată şi Implantologie, care se pot înscrie, în aceeași perioadă, prin Direcţiile de Sănătate Publică din centrele universitare în care au făcut pregătirea pentru respectivele programe.

 

Examenele se vor desfășura în centrele universitare medicale acreditate de minister, în care s-a efectuat pregătirea, iar pentru fiecare probă de examen, nota minimă de promovare trebuie să fie 5.00, cu excepţia probelor de examen pentru care sunt precizate alte condiţii minime de promovare (calificativ admis/respins).

În cazul în care la una dintre probe, candidatul obține o notare sub 5.00 sau calificativul „respins”, va fi declarat nepromovat.

Totodată, Ministerul Sănătății reamintește candidaților că media finală minimă de promovare a examenului pentru obţinerea atestatelor de studii complementare este 7.00, astfel că nu este suficient să se obțină baremul minim pentru fiecare probă.

 

Ministerul Sănătății mai anunță că arondarea candidaţilor pe atestate de studii şi centre universitare medicale va fi comunicată în ziua de 25 octombrie, pe site-ul Ministerului Sănătăţii, la rubrica „Concursuri şi examene naţionale”, unde va putea fi consultată de cei interesați.

Listele candidaţilor al căror dosar de înscriere este admis, precum şi preşedintele de comisie, locul, data şi ora de prezentare la examen se vor afişa la data de 1 noiembrie, pe site-ul Ministerului Sănătății, la rubrica „Concursuri şi examene naţionale”.

 


Adaugati un comentariu


 

*