O nouă sesiune de examene pentru obținerea titlului de medic și farmacist specialist

Pot participa medicii, medicii stomatologi și farmaciștii care finalizează sau au finalizat pregătirea în rezidențiat și cei care s-au pregătit pentru a doua specialitate.

 

Ministerul Sănătății anunță că va organiza în perioada 25 martie – 30 aprilie o nouă sesiune de examene pentru medicii, medicii stomatologi şi farmaciştii care finalizează pregătirea în rezidențiat sau în cea de a doua specialitate, până la data de 30 aprilie  2021. Astfel, la examen se pot prezenta în primul rând medicii, dentiştii  şi farmaciştii  rezidenţi,  inclusiv  cadrele  didactice  şi  de cercetare ştiinţifică medicală, confirmate în rezidenţiat, care încheie  stagiul  de  pregătire, inclusiv  audierea  cursurilor-conferinţă, până la finalul lunii viitoare. De asemenea, au dreptul să susțină examenul și cadrele confirmate în rezidențiat, care au încheiat deja stadiul de pregătire, dar nu au susținut examenul în sesiunile anterioare sau nu au obținut un punctaj de promovare. În cazul acestora, se pot înscrie la examen doar cei în cazul cărora au trecut mai puțin de 5 ani de la data încheierii pregătirii.

O altă categorie de candidați acceptați la examen este reprezentată de medicii, medicii dentişti şi farmaciştii  specialişti  sau  primari, care au efectuat, cu aprobarea Ministerului  Sănătăţii, pregătire în vederea obţinerii celei de-a doua specialităţi şi care  încheie stagiul de pregătire  în noua specialitate pe 30 aprilie.

 

Pot susține examenul pentru titlul de specialist și medicii, medicii stomatologi şi farmaciştii care au efectuat specializare prin Ministerul Educaţiei şi Cercetării și care finalizează pregătirea până la sfârșitul lunii aprilie.

Ministerul Sănătății mai precizează că se mai pot prezenta tot în această sesiune, prin derogare de vechime, candidaţii care încheie stagiul de pregătire în perioada cuprinsă între 1 mai 2021 și 31octombrie 2021, inclusiv.

În cazul lor, dosarele pentru aprobarea derogărilor de vechime, vor fi transmise prin poștă Serviciului de Perfecționare în Sănătate Publică și Recunoaștere Profesională din cadrul Ministerul Sănătății.

În vederea obținerii aprobării, acestea vor conține recomandarea coordonatorului în rezidenţiat, respectiv pe cea a coordonatorului de pregătire în a doua specialitate, document care trebuie să aibă semnătura și parafa coordonatorului programului de pregătire în specialitate, antetul unității sanitare emitente, numărul și data  de  eliberare a documentului, precum și ștampila unității respective.

 

Examenele se vor desfășura în centrele universitare cu facultăţi de Medicină Generală, Medicină Dentară şi Farmacie acreditate, în care s-a efectuat pregătirea.

Pentru toate specialitățile, cu excepția Medicinei de urgență, examenul de obţinere a titlului de specialist se va desfăşura într-o clinică acreditată pentru formarea în specialitatea respectivă, în prezenţa unei  comisii de  examen aprobate de Ministerul Sănătății. Acesta va include o probă scrisă, cu 10 subiecte și o durată de 3 ore, una sau două probe clinice şi proba practică. Elaborarea baremului de corectare pentru proba scrisă, precum şi modul de desfăşurare a tuturor probelor intră în competenţa comisiilor de examen.

Pentru  specialitatea Medicina  de  urgenţă,  examenul se va desfăşura numai în centrele universitare Bucureşti şi Târgu Mureş. Examenele vor avea loc la Spitalul Clinic de Urgență din Capitală și la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă din Târgu Mureş. Candidații vor susține în prima zi proba scrisă constând într-un test grilă cu 250 de întrebări cu răspunsuri multiple, având la dispoziție patru ore. Va urma proba clinică teoretică, apoi proba practică, susținută pe simulatoare de pacient.

Candidații vor fi confirmați specialiști dacă obțin minim nota 7,00 la fiecare probă a examenului, iar la final, media minimă 7,00.

 


Adaugati un comentariu


 

*