Oportunitate pentru un post „cald” la Sănătate

14 ianuarie 2019 | 0 comentarii |

Ministerul Sănătății va avea propria Agenție de Informatizare, care va fi condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, numit pentru un mandat de cinci ani prin decizie a premierului.

 

După modelul ANMCS (fostă Comisie de Acreditare a Spitalelor), când Victor Ponta a înființat o agenție „cu dedicație pentru Vasile Cepoi, Ministerul Sănătăţii (MS) înființează Agenţia Naţională de Informatizare a Sănătăţii – instituţie publică, de specialitate, cu personalitate juridică, aflată în coordonarea MS, condusă de un preşedinte cu rang de secretar de stat, numit pentru un mandat de cinci ani prin decizie a prim-ministrului.

De această dată nu se știe pentru cone se pregătește un nou post „cald” la Sănătate, dar potrivit proiectului, lansat în dezbatere publică pe site-ul MS, Agenţia Naţională de Informatizare a Sănătăţii „va fi finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătăţii, putând realiza venituri suplimentare şi din alte surse, conform legii” și va avea ca domeniu de activitate elaborarea, promovarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea Strategiei Naționale de e-Health, ca parte din Strategia Națională de Sănătate a României.

Ministerul Sănătății consideră că „prin completarea propusă în proiectul de ordonanţă ne propunem existenţa unor informaţii corecte şi reale, disponibile în timp real, pentru a facilita luarea, cu celeritate, a unor decizii corecte şi fundamentate ştiinţific, de politică sanitară”, potrivit notei de fundamentare a proiectului.

 

Ministerul Sănătății apreciază că activitatea agenţiei va duce la o „corectă şi eficientă cheltuire” a bugetului sănătăţii, iar în 60 de zile de la publicarea Ordonanței se va publica o hotărâre de Guvern prin care se va stabili modul de Organizare și funcționare a Agenției Naționale de Informatizare a Sănătății.

Chiar dacă „există progrese în domeniul E-Sănătate, potenţialul maxim al TIC nu este încă atins în sectorul de sănătate românesc. A crescut în ultimii ani gradul de informatizare a serviciilor de sănătate, inclusiv la nivel spitalicesc, dar aceasta rămâne suboptimal pe mai multe paliere, în timp ce managementul programelor naţionale de sănătate impune consolidarea registrelor de boală sau constituirea unor registre noi şi a soluţiilor informatice eficiente şi eficace în monitorizarea rezultatelor programelor naţionale de sănătate. Per total, capacitatea sistemului de colectare, procesare, analiza şi raportare a datelor în sistemele informatice sau informaţionale existente, dar şi valorificarea datelor şi informaţiilor disponibile în politicile publice sunt deficitare, în timp ce componenta de comunicare către/accesul la informaţia relevantă pentru pacient şi populaţie este insuficient dezvoltată”, se mai arată în nota de fundamentare.

 

Noua agenție va avea ca obiective principale: dezvoltarea şi implementarea sistemului informaţional în sănătate, colectarea, analiza, diseminarea datelor din sistemul de sănătate, precum şi prelucrarea datelor şi transmiterea rezultatelor cu privire la aceste date către Ministerul Sănătăţii şi instituţiile cu atribuţii în acest domeniu, fundamentarea politicilor şi strategiilor din domeniul sănătăţii, dezvoltarea de standarde informaţionale, definiţii şi dicţionare de date, dezvoltarea şi stabilirea de seturi de date minimale, evaluarea şi realizarea de recomandări referitoare la calitatea datelor şi informaţiilor, promovarea şi participarea la cercetarea şi dezvoltarea naţională în domeniul eHealth.

Între obiectivele agenției se vor afla și dezvoltarea sistemelor de telemedicină şi a platformelor de utilizare partajată a informaţiilor şi datelor între pacienţi şi furnizorii de servicii, între profesioniştii din sănătate şi reţele de informaţii de sănătate, promovarea de acţiuni comune pentru asigurarea securităţii confidenţialităţii datelor din sănătate, dezvoltarea de ghiduri referitoare la accesul la informaţia deţinută de instituţiile din sănătate, dezvoltarea specificaţiilor celor mai adecvate pentru achiziţionarea de tehnologie din domeniul informatic pentru sistemul de sănătate, în colaborare cu ceilalţi parteneri din sistemul de sănătate.

 


Adaugati un comentariu


 

*