Peste 550 de buzoieni și-au cumpărat vechime în muncă

30 aprilie 2023 | 0 comentarii |

Casa Județeană de Pensii Buzău a înregistrat contracte de completare retroactivă a stagiului de cotizare la fondul de pensii, în valoare de peste 6 milioane de lei.

 

Legea nr. 168/2021, privind aprobarea OUG nr. 163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii, Guvernul a reglementat posibilitatea asigurării retroactive în baza unui contract de asigurare socială pentru o perioadă de maxim 6 ani calendaristici anteriori lunii încheierii contractului.

Încheierea unui astfel de contract de asigurare socială poate fi solicitată până la data de 31 august 2023, inclusiv, iar persoanele care doresc să-și completeze stagiul de cotizare pot solicita, în intervalul de 6 ani prevăzut conform legii, asigurarea pentru una sau mai multe perioade de timp, continue sau disparate, iar plata contribuţiei de asigurări sociale datorate se efectuează într-o singură tranşă sau eşalonat, în tranşe lunare, până la data de 31 august 2023. „În situaţia în care la data de 31 august 2023 contribuţia de asigurări sociale datorată nu este achitată în întregime, stagiul de cotizare se constituie corespunzător plăţii efectuate”, precizează actul normativ.

 

CJP Buzău menționează că ordonanţa este temporară şi oferă persoanelor care nu au realizat stagiul de cotizare într-o anumită perioadă în care nu a fost angajată, posibilitatea să plătească retroactiv asigurarea pentru perioada respectivă.

La nivelul CJP Buzău, de la intrarea în vigoare a ordonanţei până în prezent au fost înregistrate 558 de contracte încheiate în baza OUG 163/2020, în valoare totală de 6.133.064 lei. Acest act normativ acordă posibilitatea achitării retroactiv a contribuţiilor de asigurări sociale, pentru o perioadă de maxim 6 ani, cu posibilitatea de achitare în rate. Valabilitatea acestui act normativ este până la data de 31 august 2023, inclusiv”, se arată într-un comunicat al CJP Buzău.

Contribuţiile se pot achita retroactiv doar de către persoanele care doresc să îşi reîntregească stagiul de cotizare sau cele aflate în prag de pensionare la limită de vârstă, nu şi pentru pensionare anticipată sau medicală.

 

O altă prevedere oferă posibilitatea de a achita contribuţiile la pensii în mod anticipat. Un angajat care rămâne fără locul de muncă poate plăti lunar o sumă care va reprezenta cotizaţia sa la fondul de pensii până în momentul în care se va angaja din nou.

Contracte încheiate în baza Legii 263/2010, active la nivelul CJP Buzău la data de 1 aprilie 2023, au fost înregistrate 380. În cazul încheierii ambelor contracte, prevăzute de actele normative menţionate anterior, valoarea contribuţiei de asigurări sociale este de 750 lei pentru o lună de vechime. În mod similar, stagiul de cotizare dobândit în urma încheierii fiecărui tip de contract de asigurare din cele două, se valorifică doar la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă”, menționează CJP Buzău.

 


Adaugati un comentariu


 

*