Românii vor putea să-și cumpere vechime în muncă până în 2023

23 iunie 2021 | 0 comentarii |

Persoanele care nu îndeplinesc condiţia stagiului minim de cotizare pentru a accede la o categorie de pensii din sistemul public, își pot cumpăra până la 6 ani de vechime, până la data de 31 august 2023

 

Românii care nu au contribuit suficient la sistemul public de pensii vor avea posibilitatea să-și completeze anii de vechime contra-cost.

Președintele Klaus Iohannis a promulgat legea privind aprobarea OUG nr. 163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii, prin care se prelungește perioada până la care românii ăți pot cumpăra vechime în muncă.

Astfel, persoanele care nu îndeplinesc condiţia stagiului minim de cotizare pentru a accede la o categorie de pensii din sistemul public, pot să-și plătească din buzunar contribuţiile pentru cel mult 6 ani anteriori datei încheierii contractului de asigurare socială.

Actul normativ promulgat de șeful statului stabilește că persoanele prevăzute la art. 1 pot încheia, până la 1 septembrie 2023, un contract de asigurare socială în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă. Plata contribuţiei de asigurări sociale datorate se poate efectua într-o singură tranşă sau eşalonat, în tranşe lunare, până la data de 31 august 2023. În cazul în care la  31 august 2023 contribuţia de asigurări sociale datorată nu este achitată în întregime, stagiul de cotizare se constituie corespunzător plăţii efectuate.

 

Oficial, măsura legislativă are drept scop evitarea excluderii sociale a unor categorii de persoane care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege cu privire la stagiul de cotizare, şi care, în lipsa îndeplinirii condiţiilor de pensionare, ar apela la sistemul de asistenţă socială, fapt ce ar împovăra bugetul de stat și care nu ar putea accede la pensie pentru limită de vârstă în cadrul sistemului public de pensii. De această măsură vor beneficia și românii pentru care dreptul la pensie este afectat de faptul că anumite perioade de stagiu de cotizare şi venituri nu pot fi valorificate din cauze determinate de pierderea, deteriorarea sau distrugerea carnetelor de muncă sau a altor documente primare, cauze independente de voinţa solicitanţilor drepturilor de pensie.

Actul normativ se va aplica persoanelor care nu au calitatea de pensionari și care astfel pot efectua plata contribuţiei de asigurări sociale pentru cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului de asigurare, pentru perioade în care persoana nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia, în ţară, în statele membre UE sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaţionale în domeniul securităţii sociale.

 

Ghiseu – Banca

Persoana care îndeplinește condițiile necesare poate încheia astfel un contract de asigurare socială în vederea obţinerii pensiei pentru limită de vârstă, a pensiei anticipate sau a pensiei anticipată parţială, cu casa teritorială de pensii competentă (în funcție de domiciliu sau reședință). Venitul asigurat care va fi completat pe contractul de asigurare socială ce va fi semnat nu poate fi mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată valabil la data încheierii acestuia

Având în vedere că, potrivit legii, contribuţia pentru pensii este de 25% din salariul brut, iar începând cu data de 13 ianuarie 2021, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este de 2.300 lei, înseamnă că aceasta se va majora de la 558 de lei (prin rotunjirea făcută de CNPP pentru suma de 557,5 lei), cât era anul trecut, la 575 de lei pe lună, adică se vor plăti în plus 17 lei, pentru fiecare lună cumpărată.

Potrivt CNPP, noua valoare a salariului brut nu are implicaţii asupra contractelor de asigurare socială încheiate până la data de 13 ianuarie 2021, în temeiul O.U.G. nr. 163/2020.

 

La încheierea contractului, solicitantul completează o declaraţie din care să reiasă că, în perioada înscrisă în contractul de asigurare socială pentru care se solicită asigurarea, nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate acestuia; nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii; la data încheierii contractului de asigurare socială nu are calitatea de pensionar.

Legea mai prevede că, în situații excepționale determinate de distrugerea, degradarea sau pierderea carnetului de muncă (declarate în condițiile legii), în care angajatorul/angajatorii a/au încetat activitatea și/sau dacă arhiva acestuia/acestora nu mai poate fi identificată, perioadele de până la 1 aprilie 2001 pot fi valorificate pe baza informațiilor/datelor preluate din carnetele de muncă, existente în arhiva electronică creată în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, cu modificările și completările ulterioare, care cuprinde atât datele preluate din carnetele de muncă cât și carnetele de muncă scanate.

 


Adaugati un comentariu


 

*