Primul summit OMS despre Medicina tradițională

13 august 2023 | 0 comentarii |

Primul Summit Global pentru Medicină Tradițională organizat de Organizația Mondială a Sănătății va avea loc pe 17 și 18 august, în India, la Gandhinagar, Gujarat.

 

Prima ediție a Summit-ului Global al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) pentru Medicină Tradițională este organizat de Centrul Global de Medicină Tradițională al OMS, în colaborare cu Guvernul Indiei (țară în care se pune mare accent pe medicina tradițională), care deține președinția G20 în 2023, sub tema „Un pământ, o familie, un viitor”.

Summit-ul pentru Medicină Tradițională 2023, care are loc la Gandhinagar, Gujara, India, în zilele de 17 și 18 august, va fi primul dintr-o serie de evenimente globale ce vor fi organizate pe această temă, o dată la doi ani, în diferite regiuni ale OMS. Summit-ul va explora rolul medicinei tradiționale, complementare și integrative în abordarea provocărilor stringente în materie de sănătate și în promovarea progresului în sănătatea globală și dezvoltarea durabilă.

Participanții la nivel înalt vor include directorul general al OMS și directorii regionali, miniștrii sănătății G20 și invitați la nivel înalt din țări din cele șase regiuni ale OMS. Vor participa și oameni de știință, practicieni ai medicinei tradiționale, lucrători din domeniul sănătății și membri ai organizațiilor societății civile.

 

Abordarea holistică a pacientului

 

Astăzi, medicina tradițională și complementară este bine reglementată în multe țări, jucând un rol important în cultura, sănătatea și bunăstarea comunităților. În unele țări, reprezintă o parte semnificativă a economiei sectorului sănătății, iar pentru milioane de oameni din lume este singura sursă disponibilă în asistența medicală. În căutarea sănătății pentru toți, summit-ul va explora modalități de extindere a progreselor științifice și de a realiza potențialul cunoștințelor bazate pe dovezi în utilizarea medicinei tradiționale pentru sănătatea și bunăstarea oamenilor din întreaga lume. Oamenii de știință și alți experți vor conduce discuțiile tehnice despre cercetare, dovezi și învățare; politică, date și reglementări; inovare și sănătate digitală; biodiversitate, echitate și cunoștințele indigene.

„Medicina tradițională poate juca un rol de catalizator în atingerea obiectivului de acoperire universală a sănătății și atingerea țintelor globale legate de sănătate”, a declarat Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general al OMS, care consideră că „aducerea medicinei tradiționale în curentul principal al asistenței medicale – în mod adecvat, eficient și, mai presus de toate, în siguranță, bazată pe cele mai recente dovezi științifice – poate ajuta la eliminarea lacunelor de acces pentru milioane de oameni din întreaga lume. Ar fi un pas important către abordări holistice și centrate pe oameni ale sănătății și bunăstării”.

La reuniunea la nivel înalt a ONU din 2019 privind acoperirea universală a sănătății, șefii de state și de guverne au recunoscut necesitatea includerii serviciilor de medicină tradițională și complementară bazate pe dovezi în asistența medicală, în special primară, piatra de temelie a sistemelor de sănătate.

 

Știința, indispensabilă în medicina tradițională

 

Medicina tradițională a contribuit la descoperirile medicale inovatoare și continuă să fie promițătoare. Metode de cercetare precum etnofarmacologia și farmacologia inversă ar putea ajuta la identificarea unor medicamente noi, sigure și eficiente din punct de vedere clinic, în timp ce aplicarea noilor tehnologii în medicină – genomica, noile tehnologii de diagnostic și inteligența artificială – ar putea deschide noi frontiere ale cunoașterii despre medicina tradițională.

Cu toate acestea, natural nu înseamnă întotdeauna sigur, iar secolele de utilizare nu reprezintă o garanție a eficacității, de aceea este necesar ca metoda și procesul științific să furnizeze dovezile necesare pentru recomandarea medicamentelor tradiționale în ghidurile OMS.

Avansarea științei în medicina tradițională ar trebui să fie menținută la aceleași standarde riguroase ca și în alte domenii ale sănătății. Acest lucru poate necesita o nouă gândire asupra metodologiilor care să abordeze aceste abordări mai holistice, contextuale și să furnizeze dovezi suficient de concludente și solide pentru a conduce la recomandări de politici”, a declarat Dr. John Reeder, Director al Programului Special de Cercetare și Formare în Bolile Tropicale al OMS. Director al Departamentului de Cercetare pentru Sănătate.

 

Cercetare globală în medicina tradițională

 

Pe fondul extinderii utilizării medicinei tradiționale la nivel mondial, siguranța, eficacitatea și controlul calității produselor tradiționale și terapiilor bazate pe proceduri rămân priorități importante pentru autoritățile sanitare și pentru public.

Summit-ul OMS va explora cercetarea și evaluarea medicinei tradiționale, inclusiv metodologiile care pot fi utilizate pentru a dezvolta o agendă de cercetare globală și priorități în medicina tradițională, precum și provocările și oportunitățile bazate pe 25 de ani de cercetare în medicina tradițională. Vor fi prezentate concluziile analizelor sistematice ale medicinei și sănătății tradiționale, hărți de dovezi ale eficacității clinice și o hartă globală de cercetare a inteligenței artificiale privind medicina tradițională.

O bază de dovezi mai solidă va permite țărilor să dezvolte mecanisme adecvate și orientări politice pentru reglementarea, asigurarea controlului calității și monitorizarea practicilor, practicienilor și produselor din medicina tradițională, în conformitate cu contextele și nevoile naționale. Participanții la Summit vor examina o imagine globală a peisajelor politice, juridice și de reglementare; structuri și politici formale de colectare a datelor și de stabilire a sistemelor de gestionare a informațiilor; o evaluare a programelor de educație și formare pentru dezvoltarea forței de muncă în medicina tradițională; experiențe și cele mai bune practici privind formarea, acreditarea și reglementarea practicienilor de medicină tradițională.

 

Sondaj global OMS privind medicina tradițională

 

OMS va prezenta, în cadrul evenimentului, concluziile emergente ale celui de-al treilea studiu global privind medicina tradițională care, pentru prima dată, include întrebări privind finanțarea medicinei tradiționale și complementare, sănătatea popoarelor indigene, asigurarea calității, cunoștințele despre medicina tradițională, biodiversitate, comerț, integrare, siguranța pacientului etc. Sondajul complet, care va fi lansat mai târziu în cursul anului, va informa dezvoltarea strategiei actualizate de medicină tradițională a OMS 2025-2034, așa cum a solicitat Adunarea Mondială a Sănătății în mai 2023.

Standardizarea documentației și codificării stării de medicină tradițională în sistemul de informații de sănătate de rutină este o condiție prealabilă pentru gestionarea și reglementarea eficientă a medicinei tradiționale în sistemele de sănătate. Aceasta include luarea în considerare a formelor, ratelor de incidență și a rezultatelor asociate cu asistența medicală din medicina tradițională. Summit-ul va fi o oportunitate de a prezenta experiențele țărilor, de a explora tendințele regionale și de a discuta despre cele mai bune practici, inclusiv în ceea ce privește punerea în aplicare a capitolului despre medicina tradițională din cea mai recentă Clasificare internațională a bolilor, ICD-11.

 

Biodiversitatea și cunoștințele indigene

 

Biodiversitatea și cunoștințele indigene sunt piloni de bază ai medicinei tradiționale și a sănătății și bunăstării în special pentru popoarele indigene. 80% din biodiversitatea rămasă în lume se află în teritorii sau teritorii indigene, în timp ce conservarea biodiversității este o problemă cheie legată de utilizarea durabilă a medicamentelor tradiționale.

În pregătirea Summit-ului, între 25 și 28 iulie a avut loc, în Brazilia, un atelier global al OMS despre biodiversitate, cunoștințe indigene, sănătate și bunăstare, pentru a înțelege mai bine legătura dintre biodiversitate, cunoștințe tradiționale și sănătatea umană. Rezultatele întâlnirilor, sub formă de recomandări, vor fi prezentate la Summit și vor contribui la fluxul de lucru privind biodiversitatea și One Health.

Accentul summit-ului pe managementul durabil al biodiversității în fața crizei climatice va conduce la identificarea și partajarea celor mai bune practici, inițiative și cadre legislative privind protecția cunoștințelor tradiționale, inovare și acces și partajarea echitabilă a beneficiilor de către țări. Discuțiile se vor concentra pe perspectiva crescândă a activităților economice globale legate de medicina tradițională, inovațiile indigene bazate pe cunoștințe în domeniul îngrijirii sănătății, aplicarea legilor și reglementărilor privind proprietatea intelectuală și utilizarea și promovarea medicinei indigene și ancestrale prin dialoguri interculturale.

 

De ce acum?

 

De secole, cunoștințele tradiționale, indigene și ancestrale au reprezentat o resursă integrală pentru sănătate în gospodării și comunități și continuă să formeze o parte semnificativă a asistenței medicale în multe regiuni: 170 din cele 194 de state membre ale OMS au raportat despre utilizarea medicamentelor pe bază de plante, acupunctură, yoga, terapii indigene și alte forme de medicamente tradiționale; mulți recunosc medicina tradițională ca o sursă valoroasă de asistență medicală și au luat măsuri pentru a integra practicile, produsele și practicienii în sistemele lor naționale.

Astăzi, medicina tradițională a devenit un fenomen global: cererea este în creștere, pacienții care caută o mai mare agenție și o mai mare proprietate asupra sănătății și bunăstării lor și caută o îngrijire medicală mai plină de compasiune și personalizată. Pentru milioane de oameni, în special pentru cei care trăiesc în zone îndepărtate și rurale, aceasta continuă să fie primul port de escală pentru sănătate și bunăstare, oferind îngrijiri acceptabile din punct de vedere cultural, disponibile și la prețuri accesibile.

 

Programul OMS de medicină tradițională a început în 1976

 

Astăzi, prin Unitatea sa de medicină tradițională, complementară și integrativă, OMS lucrează împreună cu țările la dezvoltarea de standarde și repere pentru formarea și practicarea diferitelor sisteme de medicină tradițională și pentru integrarea lor bazată pe dovezi în Clasificarea internațională a bolilor (ICD). Cea de-a 11-a revizuire a ICD, intrată în vigoare la 1 ianuarie 2022, include un capitol despre medicina tradițională, pentru codificare duală și opțională, care se bazează pe medicina tradițională originară din medicina chineză antică (utilizată acum în mod obișnuit în China, Japonia, Republica Coreea și în alte părți ale lumii).

OMS dezvoltă următorul modul în capitolul despre medicina tradițională, care va include termeni de diagnosticare ai sistemelor de medicină Ayurveda, Unani și Siddha, și implementează cea de-a doua strategie de medicină tradițională, axată pe elaborarea de norme, standarde și documente tehnice bazate pe informații și date fiabile pentru a sprijini statele membre în furnizarea de servicii de medicină tradițională și complementară sigure, calificate și eficiente și integrarea corespunzătoare a acestora în sistemele de sănătate.

 

Centrul Global de Medicină Tradițională al OMS

 

În 2022, cu sprijinul Guvernului Indiei, OMS a înființat Centrul Global de Medicină Tradițională al OMS, ca răspuns la creșterea interesului global și a cererii pentru medicina tradițională bazată pe dovezi, acesta fiind primul și singurul centru global al OMS dedicat medicinei tradiționale. Activitatea centrului se concentrează pe parteneriat, dovezi, date, biodiversitate și inovație pentru a optimiza contribuția medicinei tradiționale la sănătatea globală, acoperirea universală a sănătății și dezvoltarea durabilă și este ghidat de respectul pentru moștenirile, resursele și drepturile locale.

Al treilea sondaj global privind medicina tradițională este astfel conceput încît să monitorizeze progresul în performanța sistemelor tradiționale și complementare, pentru a înțelege mai bine rolul, funcția și impactul acestora în sistemele de sănătate ale țărilor și pentru a se alinia la cadrele de monitorizare ale OMS și la nivel mondial. Rezultatele vor sprijini dezvoltarea unei noi strategii de medicină tradițională 2025-2034, care a fost solicitată de statele membre la Adunarea Mondială a Sănătății, din mai 2023. Sondajul se bazează pe sondajele globale anterioare, din 2001 și 2012, cu date ulterioare colectate între 2016 și 2018, ale căror rezultate au fost publicate în Raportul global al OMS din 2019 privind medicina tradițională și complementară. Doi indicatori T&CM au fost incluși în lista de referință globală a 100 de indicatori de bază de sănătate în obiectivele de dezvoltare durabilă legate de sănătate.

Summitul OMS pentru Medicină Tradițională va fi transmis în direct, pe internet, în limbile oficiale ale Națiunilor Unite și hindi

 

 


Adaugati un comentariu


 

*