Proiectul de modificare si completare a Legii Farmaciei, trimis la reexaminare

Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii a fost retrimisa Parlamentului. In schimb, presedintele Iohannis a promulgat legea privind fondurile Programului pentru reducerea tuberculozei.

 

Klaus Iohannis

Klaus Iohannis

Saptamana aceasta, pe masa presedintelui Klaus Iohannis au ajuns cateva proiecte legislative privind sistemul de Sanatate, sarcina acestuia fiind aceea de a promulga, respinge sau trimite spre reexaminare respectivele documente.

Presedintele a trimis Parlamentului, miercuri, spre reexaminare, Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii. Argumentele sunt prezentate intr-un comunicat al Administratiei Prezidentiale, in care se mentioneaza ca in forma transmisa la promulgare, Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii contine norme care, fie vin in contradictie cu reglementarile europene, fie stabilesc obligatii pentru autoritati din alte state membre, aspecte ce se impun a fi reexaminate de catre Parlament.

 

studenti farmacie lUnul dintre proiecte a fost cel referitor la modificarea si completarea Legii Farmaciei, act normativ pe care presedintele a decis sa il trimita pentru reexaminare, invocand o lipsa de corelare a normelor in ceea ce priveste vanzarea medicamentelor, dar si o discrepanta sub aspectul politicilor menite sa asigure sanatatea publica.

Conform observatiilor facute de presedinte pe marginea acestui act normativ, legea instituie posibilitatea vanzarii si eliberarii prin intermediul serviciilor societatii informationale a medicamentelor care se acorda fara prescriptie medicala numai de catre farmaciile comunitare si drogheriile autorizate potrivit legii, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului Sanatatii. Totodata, controlul si supravegherea privind vanzarea si eliberarea prin intermediul serviciilor societatii informationale a medicamentelor care se elibereaza fara prescriptie medicala urmeaza a fi exercitate de Ministerul Sanatatii. „Consideram ca reglementarea acestui tip de vanzare a medicamentelor era necesara, insa interventiile legislative operate prin legea transmisa la promulgare se impun a fi corelate cu celelalte dispozitii din cuprinsul Legii Farmaciei si chiar completate, astfel incat sa permita tuturor destinatarilor legii sa-si conformeze conduita si scopul avut in vedere de legiuitor, acela de a clarifica un domeniu nereglementat, sa fie atins”, precizeaza acesta in cererea de reexaminare.

 

FarmacieO alta observatie este legata de articolul 2 din aceasta lege, care precizeaza la alineatul 3 ca „in farmaciile comunitare, oficinele locale de distributie, in farmaciile din unitatile medicale aflate in structura ministerelor cu retea medicala proprie, in drogheriile, farmaciile si oficinele locale de distributie din sistemul penitenciar este interzisa utilizarea tehnicii de vanzare cu autoservire pentru medicamentele de uz uman sau veterinar”. De asemenea, alineatul 4 al aceluiasi articol specifica faptul ca distributia cu amanuntul a medicamentelor se face numai prin farmacii, oficine locale de distributie si drogherii. „Fata de aceste prevederi se poate deduce ca in prezent nu este interzisa in mod expres vanzarea de medicamente catre populatie prin intermediul internetului. Fara a interveni asupra acestor texte, prin legea transmisa la promulgare este introdus in continutul art. 2 un nou alineat, potrivit caruia vanzarea si eliberarea prin intermediul serviciilor societatii informationale a medicamentelor care se acorda fara prescriptie medicala este permisa numai in cazul farmaciilor comunitare si drogheriilor autorizate potrivit prezentei legi, in conditiile stabilite prin ordin al ministrului Sanatatii”, se mai specifica in cererea de rexaminare.

 

medici tineriIn ceea ce priveste modificarile si completarile privind domeniul medicina, seful statului considera ca nu sunt clare reglementarile privind recunoasterea calificarilor profesionale, iar prin modificarea adusa art. 386 alin. (2), din formularea propusa reiese ca pentru cetatenii romani si membrii de familie ai unui cetatean dintr-un stat membru UE exercitarea efectiva a profesiei nu constituie experienta profesionala. Presedintia apreciaza ca se impune mentinerea in continuare a  dispozitiilor art. 387, ce au transpus prevederile art. 23 din Directiva 2005/36/CE privind valorificarea drepturilor obtinute, intrucat prin abrogarea acestora s-ar elimina ipoteza certificatelor de drepturi castigate, asa cum este stabilit prin actul normativ european mentionat.

Totodata, prin dispozitia introdusa la art. 3874 se modifica modul de recunoastere a stagiilor efectuate in alte state membre UE, iar conditionarea recunoasterii stagiilor de obtinere a titlului de specialist constituie o masura extrem de restrictiva, mai ales tinand cont de faptul ca reglementarile privind conditiile minime de formare pentru profesiile medicale sectoriale sunt armonizate. „In opinia noastra, finalizarea formarii nu valideaza in mod complementar conditiile stagiului”, sustine Administratia Prezidentiala.

 

medici tineriReferitor la facilitarea dreptului de stabilire, presedintia apreciaza ca din modul de redactare a modificarilor dispozitiilor Legii nr. 95/2006 reiese ca acordarea de masuri compensatorii este singura solutie posibila in urma evaluarii in cadrul sistemului general, desi potrivit reglementarilor europene, statul membru gazda este liber sa acorde recunoasterea in cadrul sistemului general daca, in urma evaluarii experientei, ajunge la concluzia ca aceasta compenseaza diferenta de formare. „Subliniem ca masura compensatorie poate fi sub forma unei perioade de adaptare si nu neaparat a unui examen, cu conditia ca solicitantului sa i se dea posibilitatea de a alege intre cele doua tipuri de masuri compensatorii”.

Contestata este si introducerea art. 3961, ce include toate categoriile de cetateni care pot exercita profesia in Romania, inclusiv cetatenii romani, astfel ca forma trimisa spre promulgare poate crea confuzii cu privire la ipotezele in care se aplica procedura de recunoastere reglementata.

 

examen asistent- medicPresedintia considera, de asemenea, ca trebuie reanalizata abrogarea dispozitiilor art. 403, respectiv art. 501, ce reglementau procedura de verificare prealabila a medicilor si medicilor dentisti care intentioneaza sa presteze temporar, dar mai ales obligatia de autorizare tacita, deoarece actualele prevederi din Legea nr. 95/2006 in materie reprezinta transpunerea art. 7 alin. (4)  din Directiva 2005/36/CE, asa cum a fost modificata de Directiva 2013/55/UE.

In ceea ce priveste eliberarea cardului profesional european pentru medici, presedintia atrage atentia ca in prezent, cardul profesional european se elibereaza doar pentru asistenti medicali generalisti, farmacisti, fizioterapeuti, ghizi montani si agenti imobiliari. In consecinta, aceste dispozitii nu se aplica deocamdata medicilor, asa ca reglementarea obligatiei de emitere a acestui card pentru medici nu se justifica si risca sa creeze o obligatie inaplicabila pentru autoritatile romane, si un drept care in realitate nu poate fi exercitat pentru eventualii solicitanti.

 

Boli pulmonare-radiografieIn schimb, seful Statului a promulgat legea privind plata a aproximativ trei milioane de lei pentru taxa pe valoarea adaugata aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate in cadrul Programului privind reducerea tuberculozei in Romania, implementat in colaborare cu fundatia Romanian Angel Appeal.
Astfel, presedintele Iohannis a semnat decretul privind promulgarea legii pentru asigurarea de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sanatatii, a sumelor necesare acoperirii platii TVA aferente bunurilor si serviciilor achizitionate in cadrul programului privind reducerea tuberculozei in Romania, prin reformarea sistemului de control al tuberculozei si consolidarea gestionarii tuberculozei rezistente la medicamente, prin asigurarea accesului universal la diagnostic si tratament si abordarea nevoilor grupurilor de populatie cu risc, pentru perioada 1 aprilie 201531 martie 2018, implementat de fundatia Romanian Angel Appeal.
In legea initiata de Guvern se prevede ca suma este necesara pentru derularea programului pana in data de 31 martie 2018 si va fi platita anual, astfel: 987.000 de lei din bugetul aprobat pe anul 2015, 1,633 de milioane de lei din bugetul aprobat pe anul 2016, 414.000 de lei din bugetul aprobat pe anul 2017 si  15.000 de lei din bugetul aprobat pe anul 2018.

 


Adaugati un comentariu


 

*