REZIDENȚIAT 2019: Au început înscrierile pentru examenul de medic specialist

20 august 2019 | 0 comentarii |

În perioada 14 septembrie-25 octombrie se organizează examenul pentru spcialist ATI și EDA, iar examenul pentru obținerea titlului de specialist pentru medici, medici stomatologi şi farmacişti are loc în perioada 16 octombrie-22 noiembrie.

 

Ministerul Sănătăţii organizează, în perioada 14 septembrie-25 octombrie 2019, sesiune de examen pentru obţinerea titlului de specialist în specialitatea Anestezie şi Terapie Intensivă (ATI), simultan cu examenul EDA, pentru medicii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 31 decembrie 2019.

Înscrierile se fac în perioada 19 august-03 septembrie, inclusiv, la Direcţiile de Sănătate Publică Judeţene din centrele universitare București, Cluj- Napoca, Iași, Timișoara și Tg. Mureș unde au efectuat majoritatea pregătirii în rezidențiat.

Pregătirea efectuată în străinătate și recunoscută de Ministerul Sănătății se consideră ca fiind efectuată în centrul universitar de care aparține ca îndrumare rezidentul.

Cadrele didactice şi de cercetare ştiinţifică medicală, precum şi specialiştii aflaţi la a doua specialitate în regim cu taxă, vor depune dosarele de înscriere, în aceeași perioadă, la Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică al Ministerului Sănătăţii din str. Bodești, nr. 1, sector 2, Bucureşti.

 

La examen se pot prezenta medicii rezidenţi, inclusiv cadrele didactice şi de cercetare ştiinţifică medicală confirmate în rezidenţiat, care la data de 31 decembrie 2019 încheie stagiul de pregătire (inclusiv audierea cursurilor-conferinţă), sau care au încheiat stagiul de pregătire în ultimii 5 ani și nu au susținut acest examen, conform curriculei aprobate pentru această specialitate.

La examen mai pot participa și medicii specialişti sau primari care au efectuat, cu aprobarea Ministerului Sănătăţii, pregătire în vederea obţinerii celei de-a doua specialităţi şi care, la data de 31 decembrie 2019, încheie stagiul de pregătire în noua specialitate, dar și medicii care au efectuat specializare prin Ministerul Educaţiei Naţionale şi care finalizează pregătirea până la data de 31 decembrie 2019 *), dar și cei care încheie stagiul de pregătire în perioada 1 ianuarie – 15 aprilie 2020 și obțin derogare de vechime.

 

Examenul se va desfăşura în centrele universitare medicale București, Cluj-Napoca, Iași, Târgu Mureș și Timișoara și constă din proba scrisă, care se va desfășura pe 14 septembrie în București, și probele clinice şi practică, care se susţin după promovarea probei scrise, în centrele universitare București, Cluj- Napoca, Iași, Timișoara și Tg. Mureș. Nota minimă pentru promovarea fiecărei probe și confirmarea ca medic specialist este 7,00.

Lista candidaţilor admişi la proba scrisă va fi comunicată prin publicare pe site -ul www.ms.ro, la rubrica Informare/Cursuri, concursuri, examene/Concursuri, în data de 11 septembrie 2019.

Taxa de înscriere la examen este de 300 de lei și se achită prin mandat poştal sau prin ordin de plată, pe numele candidatului, în contul IBAN nr. RO36TREZ70020E365000XXXX, CUI 4266456, DTMB (Direcţia de Trezorerie a Municipiului Bucureşti), beneficiar Ministerul Sănătăţii, adresa: str. Cristian Popişteanu, nr. 1-3, sector 1, Bucureşti, cod: 010024. La locul pentru corespondenţă se va menţiona „Taxă examen specialist”.

 

În perioada 16 octombrie-22 noiembrie 2019, Ministerul Sănătății organizează sesiune de examen pentru obţinerea titlului de specialist pentru medicii, medicii stomatologi şi farmaciştii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 31 decembrie 2019.

Medicii, medicii stomatologi şi farmaciştii rezidenţi din reţeaua de asistenţă medicală, vor depune dosarele de înscriere la Direcţiile de Sănătate Publică Judeţene din centrele universitare unde au efectuat minimum 51% sau procentajul maximum al pregătirii în rezidențiat, respectiv la Direcţia de Sănătate Publică a municipiului Bucureşti, sau la ministerele cu reţea sanitară proprie, în perioada cuprinsă între 2-17 septembrie 2019, inclusiv.

Direcţiile de Sănătate Publică Județene, respectiv direcţiile de specialitate ale ministerelor cu reţea sanitară proprie vor completa on-line la adresa: http://examene.meddb.ro, listele nominale cu candidaţii înscrişi, până la data de 19 septembrie 2019, ora 14,00.

 

Candidaţilor li se va aproba susținerea examenului numai în centrul universitar în care au efectuat un procent de minimum 51% din durata de pregătire în rezidențiat. În situația în care stagiile efectuate nu întrunesc în niciunul dintre centrele universitare de formare acest procentaj de pregătire, examenul poate fi susținut în centrul cu cel mai mare procentaj al pregătirii efectuate.

În situația efectuării stagiilor de pregătire cu procentaj de 50%, în două centre universitare, decizia de aprobare a susținerii examenului într-unul din cele două centre este a Centrului de Resurse Umane în Sănătate Publică al Ministerului Sănătății.

Pregătirea efectuată în străinătate și recunoscută de Ministerul Sănătății se consideră ca fiind efectuată în centrul universitar de care aparține ca îndrumare rezidentul.

După centralizarea tuturor dosarelor admise în această sesiune în condițiile de mai sus, Ministerul Sănătății poate decide rearondarea candidaților din centrele universitare în care nu se întrunesc condițiile de susținere a examenelor.

 

*Detalii despre înscriere și tematica specialității după care se vor desfăşura examenele în această sesiune pot fi consultate pe pagina web a Ministerului Sănătăţii, la rubrica Informare/ Cursuri, concursuri, examene/ Tematici.

 


Adaugati un comentariu


 

*