Rezidenții pot solicita schimbarea centrului de pregătire

20 februarie 2018 | 0 comentarii |

Ministerul Sănătății anunță că în perioada 19 februarie-2 martie se pot depune cererile la direcțiile de sănătate publică din centrele universitare în care se solicită continuarea pregătirii.

 

Ministerul Sănătății a anunțat că, în perioada februarie-martie 2018, organizează prima sesiune de schimbare a centrelor de pregătire pentru rezidenții care se pregătesc să devină specialiști, din acest an.

Cererile se vor depune la direcţiile de sănătate publică din centrele universitare în care rezidenții solicită continuarea pregătirii, în perioada 19 februarie 2018-2 martie 2018, inclusiv, iar încadrarea în noile centre de pregătire se va face începând cu luna aprilie 2018.

Criteriile pe baza cărora se vor analiza solicitările de schimbare a centrelor de pregătire în această sesiune sunt:

1.anul de rezidenţiat ( VII, VI…. I);

2.unic susținător al unui copil minor;

3.soț/soție cu loc de muncă în centrul universitar solicitat şi având în îngrijire copii

4.soț/soție cu loc de muncă în centrul universitar solicitat;

5.locuinţă în centrul universitar solicitat;

6.părinţi bolnavi sau alte persoane în întreținere în centrul universitar solicitat.

 

În situaţia în care numărul solicitărilor depășește numărul de locuri anunţat, solicitații pot beneficia de detaşări pentru module de pregătire pentru care capacitatea de pregătire nu este depăşită. Potrivit prevederilor art.20, alin.(2) din Ordinul Comun MSP şi MECTS nr.1141/1386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medicodentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea schimbării centrului de pregătire, rezidenții interesați vor prezenta avizele conducerii universităţilor de medicină şi farmacie din centrele implicate, avizul direcției de sănătate publică şi al unui coordonator de program, respectiv director de program în specialitatea în care sunt confirmați, din centrul universitar în care urmează să se pregătească.

Rezidenţii în medicină de familie vor prezenta numai avizul direcțiilor de sănătate publică şi al coordonatorilor de program, de plecare şi de primire.

Rezidenţii pe post vor prezenta și avizul unității sanitare cu care au încheiat contract individual de muncă pe durată nedeterminată.

 

Toți solicitanții vor prezenta acte justificative privind motivele cererii, iar direcţiile de Sănătate Publică vor transmite Ministerului Sănătăţii, prin e-mail, tabelele cu solicitările înregistrate, până cel târziu la data de 7 martie 2018.

Tabelele (in format Excel) cu solicitările înregistrate, vor cuprinde următoarele rubrici: * numele şi prenumele; * specialitatea; * rezident pe loc/post * unitatea sanitară de încadrare; * anul de rezidenţiat; * centrul universitar în care se pregăteşte; * centrul universitar solicitat; * motivele solicitării (pe scurt).

Afișarea solicitărilor aprobate se va face pe site-ul Ministerului Sănătății la data de 16 martie 2018. Încadrarea în noile centre de pregătire se va face începând cu luna aprilie 2018.

Lista locurilor disponibile pentru această sesiune de schimbare a centrelor de pregătire poate fi consultată AICI.

 


Adaugati un comentariu


 

*