Termen limită pentru rezidenții care doresc să schimbe centrul de pregătire

15 februarie 2019 | 0 comentarii |

În perioada februarie – martie, Ministerul Sănătății organizează prima sesiune de schimbare a centrelor de pregătire pentru rezidenți, din acest an.

 

Pe data de 11 februarie a debutat sesiunea de schimbare a centrelor de pregătire pentru rezidenți.  Ministerul Sănătății de dă, astfel, ocazia tinerilor doctori, să se mute în alt centru universitar decât cel în care au fost repartizați pentru efectuarea pregătirii.

Schimbarea centrului e pregătire trebuie să fie făcută însă din motive întemeiate și doar în limita locurilor disponibile, iar rezidenții care doresc transferul trebuie să urmeze anumiți pași.

Astfel, aceștia trebuie să depună o cerere în acest sens la direcțiile de sănătate publică din centrele universitare unde își doresc să continue pregătirea, termenul limită pentru depunerea acestui document fiind data de 25 februarie, inclusiv. În situaţiile  în  care  numărul  solicitărilor  depășește  numărul  de  locuri anunţat, cei în cauza pot  beneficia de detaşări pentru module de pregătire pentru care capacitatea de pregătire nu este depăşită, lista completă a locurilor de transfer putând fi consultată aici.

 

Schimbarea centrului de pregătire poate fi solicitată în situațiile în care solicitantul este unicul întreținător al unui copil minor, soțul sau soția are loc de muncă în centrul universitar solicitat şi are în îngrijire copii, soțul sau soția are loc de muncă în centrul universitar solicitat, rezidentul deține o locuință în centrul universitar solicitat sau la mai puțin de 100 de kilometri distanță.

De asemenea, se poate solicita schimbarea centrului de pregătire dacă rezidentul are părinți bolnavi sau alte persoane în întreținere în centrul universitar în care dorește să se mute.

Acestea vor fi și principalele criterii pe baza cărora vor fi analizate solicitările depuse, iar posibilitatea de a schimba centrul universitar de pregătire este accesibilă tuturor rezidenților, indiferent de anul de pregătire în care se află.

Conform prevederilor legale privind schimbarea centrelor de pregătire, rezidenții interesați vor prezenta avizele conducerii universităţilor de medicină şi farmacie din centrele implicate, avizul direcției de sănătate publică şi al unui coordonator de program, respectiv director de program în specialitatea în care sunt confirmați, din centrul universitar în care urmează să se pregătească.

 

Rezidenţii în medicină de familie vor prezenta numai avizul direcțiilor de sănătate publică şi al coordonatorilor de program, de plecare şi de primire.

Rezidenţii pe post vor prezenta și avizul unității sanitare cu care au încheiat contract individual de muncă pe durată nedeterminată, iar toți solicitanții vor prezenta acte justificative privind motivele cererii.

După termenul limită pentru depunerea solicitărilor, direcţiile de sănătate publică vor transmite, prin e-mail, Ministerului Sănătăţii, tabelele cu solicitările înregistrate până cel târziu la data de 28 februarie, fiind menționate numele şi prenumele, specialitatea, rezident pe loc/post, unitatea sanitară de încadrare, anul de rezidenţiat, centrul universitar în care se pregăteşte, centrul universitar solicitat  și motivele solicitării, pe scurt.

Afișarea solicitărilor aprobate se va face pe site-ul Ministerului Sănătății pe data de 12 martie, iar schimbarea centrelor de pregătire va fi operațională cu data de 15 martie.

 


Adaugati un comentariu


 

*