Românii au acces, teoretic, la noi servicii de depistare și confirmare a unor boli grave

1 iulie 2024 | 0 comentarii |

Odată cu anunțarea noilor servicii incluse în noul Contract-Cadru, CNAS precizează și că se mențin „și în trimestrul III” actualele valori ale punctelor pentru medicina primară și de specialitate din ambulatoriu, precum și plafonul pentru stomatologie, confirmând tacit că pentru ultimul trimestru al acestui an nu mai sunt bani pentru asistența medicală.  

 

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) transmite că, prin noul Contract-cadru privind acordarea serviciilor medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, care intră în vigoare de la 1 iulie 2024, „principala noutate constă în introducerea de pachete de servicii de care pot beneficia persoanele asigurate și neasigurate, pe principalele paliere de asistență medicală, în scopul depistării unor afecțiuni grave”, precizează instituția, într-un comunicat remis presei.

Printre serviciile medicale de care beneficiază și persoanele neasigurate se numără analizele și investigațiile pentru depistarea diferitelor tipuri de cancer, analizele de depistare a hepatitelor virale cronice B și C, testul HIV/SIDA pentru gravide, iar persoanele asigurate cu afecțiuni onclogice vor beneficia de noi servicii conexe asistenţei medicale ambulatorii de specialitate clinică, furnizate de psihologi cu formare complementară în psihooncologie.

 

Totodată, CNAS anunță că se mențin și în trimestrul III al anului în curs actualele valori ale punctelor pentru medicina primară și de specialitate din ambulatoriu, precum și a plafonului de referință pentru asistența medicală stomatologică, deși în urma consultărilor cu Colegiul Medicilor din România și celelalte organizații profesionale și patronale ale medicilor a anunțat că aceste valori se mențin până la sfârșitul anului. Asta înseamnă o recunoaștere tacită a faptului că CNAS nu are bani pentru decontarea serviciilor medicale până la sfârșitul anului, iar dacă nu se face o rectificare bugetară, chiar și persoanele asigurate vor fi nevoite să scoată bani din buzunar.

Total nemulțumiți, reprezentanții Asociației Profesionale a Medicilor de Ambulator (APMA) au cerut Guvernului, inclusiv prin proteste de stradă, o alocare bugetară mai mare pentru anul în curs, atrăgând atenția că suma prevăzută în contractele cu CNAS, menținută și după 1 iulie ac, duce spre falimentarea ambulatoriului de specialitate.

Subliniind că menținerea valorii punctului / serviciu acordat în ambulatoriul de specialitate la 4,5 lei reprezintă doar 50% din cât ar fi necesar, dr. Cosmin Alexandrescu, președintele APMA, a spus că fondul alocat acestui sector de activitate ar trebui dublat de la 1 ianuarie 2025, în caz contrar, pacienții riscând să aglomereze UPU și spitalele sau să scoată bani din buzunar. 

 

La fel de nemulțumiți, reprezentanții Colegiului Medicilor din România au recomandat medicilor aflați în relații contractuale cu CNAS să nu semneze actul adițional decât cu obiecțiuni, care să fie comunicate Casei Județene de Asigurări de Sănătate, pentru a se putea folosi de acest document inclusv în instanță:

„1. Solicit ca, pentru trimestrul IV al anului 2024, să semnez contractul cunoscând valoarea punctului per capita și pe serviciu medical, având în vedere că, în conformitate cu prevederile HG nr.687/2024, pct. 13, valorile garantate pentru serviciile medicale prestate nu sunt prevăzute. De esența oricărui contract este ca prețul plătit pentru serviciile prestate să fie determinat sau determinabil, iar clauzele contractuale să fie clare și previzibile, chiar dacă au ca bază o Hotărâre de Guvern.

2. Nu sunt de acord cu dubla sancțiune prevăzută la pct 16. alin. (21) lit. b) „începând cu a doua constatare, recuperarea contravalorii medicamentelor prescrise fără a se respecta prevederile art. 7 lit. k) şi recuperarea sumei de 200 de lei pentru fiecare medicament pentru care nu a fost respectată obligaţia prevăzută la art. 7 lit. k).”, având în vedere că măsura este excesivă și abuzivă”, sunt obiecțiunile formulate de CMR.

 

Potrivit noului Contract-cadru, în asistența medicală primară, medicii de familie vor putea trimite la analize și la consultații de specialitate decontate de CNAS, și persoanele neasigurate, în cazul în care suspicionează că pacientul ar putea avea o boală oncologică, și vor emite bilete de trimitere în vederea testării pentru virusurile hepatitice B și C, precum şi pentru virusul HIV la gravidă, serviciile medicale și analizele urmând să fie decontate de CNAS.

Dată fiind gravitatea acestor boli, este imperios necesar să se detecteze cât mai curând cazurile de infectare cu virusurile respective, pentru a se lua măsurile medicale necesare, persoanele depistate ca infectate urmând să beneficieze de acces la terapiile specifice. Urmare a consultațiilor preventive din pachetul minimal din asistența medicală primară, medicii de familie vor emite, pentru persoanele neasigurate, și bilete de trimitere pentru investigații paraclinice”, menționează reprezentanții CNAS.

 

În asistenţa medicală ambulatorie de specialitate clinică se vor acorda servicii persoanelor neasigurate pentru depistarea și confirmarea diagnosticului de afecțiune oncologică, respectiv consultații, proceduri diagnostice și servicii medicale în scop diagnostic-caz. Medicii de specialitate din ambulatoriu vor putea de asemenea emite bilete de trimitere la analize și către unitățile sanitare cu paturi, pentru spitalizări de zi, în vederea confirmării afecțiunii oncologice.

În scopul lărgirii accesului pacienților, atât asigurați cât și neasigurați, la serviciile complexe de tip diagnostic-caz din ambulatoriu, se va renunța la condiția impusă furnizorilor care efectuează astfel de servicii de a avea atât ambulatoriu de specialitate clinic, cât şi structură de spitalizare de zi în specialitatea respectivă. Excepție fac furnizorii care contractează tipuri de servicii pentru care este absolut necesară această condiție, cum ar fi, de exemplu, serviciile în scop diagnostic-caz acordate gravidelor cu risc crescut”, menționează CNAS.

 

CNAS subliniază că, totodată, se creează posibilitatea ca unele servicii medicale în scop diagnostic-caz să se poată acorda de unități medicale mobile și caravane medicale, pentru a permite accesul persoanelor din zone izolate la servicii de depistare precoce a afecțiunilor oncologice, precum cancerul de sân și col uterin.

Corelat cu noutățile din pachetele de servicii de la nivelul asistenței primare și de specialitate din ambulatoriul clinic, furnizorii de servicii paraclinice vor putea efectua și deconta analizele prescrise pentru persoanele neasigurate pe biletele de trimitere emise de medicii de familie și de medicii specialiști, iar unitățile spitalicești vor putea deconta serviciile de spitalizare de zi acordate persoanelor neasigurate cu suspiciune de afecțiune oncologică, pentru confirmarea diagnosticului”, arată CNAS, subliind că în legislația actuală există deja, prevăzută, posibilitatea includerii persoanelor neasigurate în programele naționale de sănătate, după confirmarea diagnosticului respectiv, aceste persoane fiind totodată asigurate fără plata contribuției, dacă nu realizează venituri.

 

Întrucât în derularea și succesul tratamentului oncologic contează mult starea de spirit a bolnavului, în scopul eficientizării combaterii cancerelor se introduc noi servicii conexe asistenţei medicale ambulatorii de specialitate clinică, destinate persoanelor asigurate.

„Acestea vor fi servicii psihologice specializate, furnizate de psihologi cu formare complementară în psihooncologie: consultații, consiliere, evaluare clinică și stabilire a planului de intervenție psihologică. Recomandarea serviciilor psihooncologice va putea fi făcută de medicii specializați sau supraspecializați în chirurgie oncologică, oncologie medicală, hematologie, oncologie şi hematologie pediatrică, radioterapie, precum și de medicii care acordă servicii de îngrijiri paliative în ambulatoriu”, precizează CNAS.

Până la 30 iunie 2025 a existat o perioadă de tranziție în care serviciile psihologice s-au mai putut acorda bolnavilor oncologici și de psihologii fără formare complementară în psihooncologie.

 

Potrivit instituției, unele dintre modificări vizează implementarea măsurilor care revin CNAS în Planul naţional de prevenire şi combatere a cancerului (PNCC) în România, aprobat prin Legea nr. 293/2022, cu modificările şi completările ulterioare. „În acord cu acest plan, de la 1 iulie a.c. se schimbă și modul de raportare și decontare a serviciilor acordate persoanelor cu suspiciune oncologică și a bolnavilor de cancer, la nivelul unor categorii de furnizori de servicii medicale aflați în contract cu casele de asigurări de sănătate. Furnizorii respectivi vor ține evidențe distincte ale serviciilor acordate persoanelor menționate, iar finanțarea acestor servicii se va face de asemenea separat, prin acte adiționale la contractele existente. În acest mod, nu numai că se vor putea evidenția fondurile utilizate pentru depistarea și combaterea cancerelor, dar va exista și o imagine mult mai clară a tuturor serviciilor efectuate în acest scop”, menționează CNAS.

 

Pentru serviciile de diagnosticare oncologică acordate persoanelor neasigurate și testarea persoanelor neasigurate în scopul depistării hepatitelor cronice B și C, precum și a infecției HIV la gravidă, finanțarea se va face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății, prin transferuri către FNUASS.

Suntem convinși că noutățile din Contractul-cadru vor contribui substanțial la depistarea de afecțiuni grave în stadii incipiente, când șansele ca acestea să fie tratate iar bolnavul să-și continue viața normală sunt mult mai mari. Aceste noutăți au fost supuse dezbaterii publice în transparență decizională și au constituit subiectul unei serii de întâlniri ale conducerii CNAS cu partenerii din sistemul medical prevăzuți de Legea nr. 95/2006, iar unele prevederi au fost reformulate ținându-se cont de propunerile primite”, a declarat Valeria Herdea, președintele CNAS, fără nicio explicație privind bugetul CNAS pe trimestrul IV, care așa cum a anunțat într-o intervenție anterioară, nu există, dacă nu se va face o rectificare bugetară.

 

Potrivit CNAS, pentru transpunerea în practică a noutăților preconizate, în intervalul de până la 1 iulie a.c. vor fi publicate modificări și completări la unele acte normative subsecvente Contractului-cadru, respectiv, la Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru, în care se vor detalia toate măsurile anunțate; Ordinele MS/CNAS referitoare la biletele de trimitere la investigații paraclinice, respectiv la servicii medicale clinice/bilet de internare și la modul de completare al acestor documente – vor fi necesare noi formulare de astfel de bilete, cu rubrici adecvate modificărilor preconizate din Contractul-cadru; Ordinul CNAS referitor la documentele justificative privind raportarea activităţii realizate de furnizorii de servicii medicale şi medicamente; Ordinul MS/CNAS privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi.

 

 


Adaugati un comentariu


 

*