S-au aprobat noile reguli pentru ocuparea funcțiilor de conducere în sistemul sanitar

14 iulie 2022 | 0 comentarii |

Actul normativ stabilește noi criterii de formare inițială și de ocupare a posturilor, prin concurs, pentru toate categoriile de funcții de conducere din spitale, direcţiile de sănătate publică și serviciile de ambulanţă.

 

Proiectul de Ordonanță de Urgență privind stabilirea unor noi reguli de ocupare a posturilor de conducere din sistemul de sănătate, în vederea creșterii capacității manageriale și administrative, a fost aprobat de Guvern, la solicitarea Ministerului Sănătății (MS), în ședința de miercuri, 13 iulie.

Noul act normativ, care modifică și completează Legea 95/2006, privind reforma în domeniul sănătăţii, stabilește „criterii noi de formare inițială și de ocupare a posturilor, prin concurs, pentru toate categoriile de funcții de conducere din sistemul de sănătate: manageri, directori executivi și directori executivi adjuncți ai direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, conducerea serviciilor de ambulanţă judeţene şi a Serviciului de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov, directori generali, directori medicali, medic-șef”, transmite Ministerul Sănătății, printr-un comunicat.

 

Alexandru Rafila

Pentru creșterea performanțelor manageriale se introduc criterii de calitate aferente programelor de formare, elaborate de către Organizația Mondială a Sănătății (OMS), în programul de asistenţă tehnică din PNRR.

În vederea asigurării unei dezvoltări profesionale continue în domeniul managementului sanitar, documentul introduce necesitatea absolvirii la 3 ani, pentru funcțiile de conducere din domeniul sănătății, a unui curs de scurtă durată în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate, avizate de Ministerul Sănătății, în baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului Sănătății”, se menționează în comunicatul MS. Potrivit ordonanței aprobate de Executiv, atât managerii cât și membrii comitetului director vor avea un mandat de 4 ani, iar la exprirarea mandatului, contractul de management poate fi prelungit cel mult de două ori, câte 3 luni, perioadă în care se organizează concursul de ocupare a funcției.

Ministrul Sănătății, prof. dr. Alexandru Rafila consideră că erau necesare noile reglementări, întrucât „este nevoie de o schimbare radicală și urgentă a modului în care sunt ocupate posturile de conducere din sistem. Performanța scăzută a sistemului de sănătate și ineficiențele sale sunt cauzate și de capacitatea administrativă și managerială redusă, deficitul forței de muncă și limitarea de formare profesională în domeniul managementului sanitar”.

 

Un aspect important prevăzut în noul act normativ este „alinierea mandatului managerilor de spitale cu cel al comitetelor directoare (formate din director medical, director de îngrijiri și director financiar) pentru a permite asigurarea continuă a unui management eficient”, menționează MS, care precizează că, în prezent, mandatul managerilor de spitale este de patru ani, în timp ce contractul de administrare al comitetelor directoare (formate din director medical, director de îngrijiri și director financiar) este de maxim trei ani, fapt care provoacă dificultăți.

Pe perioada executării contractului de management, managerul de spital sau al serviciilor de ambulanță are obligația să absolve, în primul an calendaristic de la ocuparea funcției, și ulterior la fiecare 3 ani, unul dintre cursurile de perfecționare de scurtă durată în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate avizate de Ministerul Sănătății în baza criteriilor de calitate stabilite prin ordin al ministrului Sănătăţii. Aceleași obligații sunt prevăzute și în cazul directorului medical și directorului de îngrijiri din spitale, precum și şefii de secţie, şefii de laboratoare sau şefii de servicii medicale, pe perioada executării contractului de administrare.

 

medici tineriPentru a putea realiza în mod coerent politicile publice ale Ministerului Sănătății în domeniul resurselor umane și implicit prevederile din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, se are în vedere înființarea unui Institut Naţional de Management al Serviciilor de Sănătate (INMSS), ca instituţie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Sănătăţii.

Institutul se va înființa prin reorganizarea Școlii Naționale de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București (SNSPMPDSB) și va desfășura activități de formare profesională prin perfecționare și specializare în managementul serviciilor de sănătate, în colaborare cu instituţiile de învăţământ superior medico-farmaceutic, va realiza cartografierea serviciilor de sănătate, analiza distribuției geografice și elaborează planuri de servicii în conformitate cu profilul stării de sănătate local, regional și național și în raport de resursele umane și de tehnologie existente și cartografierea infrastructurii construite și de tehnologie și fundamentează necesarul de investiții în numele și pentru Ministerul Sănătății.

 

De asemenea, INMSS va realiza analiza evaluarea şi monitorizarea serviciilor de sănătate indiferent de sursa de finanțare, participă la evaluarea curiculelor cursurilor de perfecționare în management sanitar sau managementul serviciilor de sănătate împreună cu Ministerul Sănătății și unitățile de invățământ superior medico-farmaceutic și întocmește și menține baza de date a experților în managementul serviciilor de sănătate, care consituie corpul de experți în managementul sanitar.

De asemenea, va organiza şi desfășura programe de studii complementare în vederea obținerii de atestate, cursuri de scurtă durată şi alte tipuri de cursuri specifice pentru personalul ce lucrează în domeniul sanitar, inclusiv în administraţia publică sanitară, având dreptul de a elibera certificate de absolvire şi diplome.

În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe, la propunerea Ministerului Sănătății, Guvernul va adopta, prin hotărâre, normele de înființare, organizare și funcționare a INMSS, iar în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prevederilor ordonanței, patrimoniul SNSPMPDSB este preluat de INMSS pe bază de protocol.

 

 


Adaugati un comentariu


 

*