Sanctiuni pentru taxarea bolnavilor inclusi in programele nationale de sanatate

13 iunie 2016 | 0 comentarii |

Incasarea unor sume necuvenite de la asigurati pentru serviciile de radioterapie si dializa sau nerespectarea programului farmaciilor pot duce la rezilierea contractelor cu furnizorii acestor servicii.

 

radioterapiePrintr-un proiect de Hotarare aflat in dezbatere publica pe site-ul oficial al Ministerului Sanatatii, la sectiunea „Transparenta decizionala”, se interzice incasarea unor sume de bani de la asigurati pentru serviciile de radioterapie, pentru care nu este stabilita o reglementare in acest sens. Actul normativ prevede sanctionarea furnizorilor acestor servicii si chiar rezilierea contractelor.

Potrivit proiectului de act normativ, la prima abatere constatata, furnizorului de radioterapie i se va retine 20% din contravaloarea serviciilor de radioterapie aferente lunii in care s-au inregistrat aceste situatii, a doua abatere va fi sanctionata cu retinerea a 30% din contravaloarea serviciilor de radioterapie aferente lunii in care s-au inregistrat abaterea, iar la a treia abatere, se va retine 40% din contravaloarea serviciilor. La a patra abatere, contractul de furnizare a acestor servicii va fi reziliat.

Exceptie vor face doar situatiile in care asiguratul solicita a doua opinie medicala si numai in situatia in care aceasta a fost acordata de o alta echipa medicala decat cea care a aprobat planul de tratament initial.

 

dializa rinichiIn acelasi proiect de act normativ este stipulata interdictia incasarii de bani de la pacientii asigurati pentru serviciile medicale paraclinice si pentru serviciile de dializa furnizate in cadrul programelor nationale de sanatate curative pentru care nu este stabilita o reglementare in acest sens. Furnizorii acestor servicii care nu respect noile prevederi vor primi sanctiuni care pot merge pana la rezilierea contractelor la cea de a patra abatere, dupa acelasi model din radioterapie.

Serviciile medicale, inclusiv prescrierea si eliberarea medicamentelor si materialelor sanitare specifice asigurate bolnavilor in cadrul programelor nationale de sanatate curative pot fi acordate intr-o unitate sanitara in regim ambulatoriu, in spitalizare de zi, concomitent cu serviciile medicale spitalicesti furnizate in regim de spitalizare continua intr-o alta unitate sanitara, daca spitalul la care pacientul este internat nu poate acorda acele servicii.

Pentru aceste situatii, serviciile asigurate in cadrul programelor nationale de sanatate curative sunt validate si decontate din bugetul programelor nationale de sanatate curative, se mentioneaza in nota de fundamentare a proiectului amintit.

In plus, daca pacientul necesita transport medicalizat, unitatea sanitara in care bolnavul este internat in regim de spitalizare continua suporta contravaloarea transportului in vederea efectuarii serviciilor asigurate in cadrul programelor nationale de sanatate cu scop curativ.

 

farmacisti rezidentiSanctiuni vor fi aplicate si farmaciilor aflate in relatie contractuala cu Casa de Asigurari de Sanatate care nu respecta programul anuntat si nu asigura medicatia necesara bolnavilor inclusi in programele nationale. Astfel, la constatarea nerespectarii acestor obligatii, sumele cuvenite pentru luna in care s-au inregistrat aceste situatii pot fi diminuate cu 5-16%.

Proiectul prevede, de asemenea, ca includerea unitatilor de specialitate in programele nationale de sanatate se va realiza pe baza unor criterii elaborate la propunerea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sanatatii si a unei metodologii de selectie care se aproba prin normele tehnice, cu incadrare in limita fondurilor aprobate.

Totodata se initiaza derularea „Subprogramului de diagnostic genetic al tumorilor solide maligne (sarcom Ewing si neuroblastom) la copii si adulti”, care face parte din Programul National de Oncologie.

Tratamentul medicamentos al bolnavilor cu afectiuni oncologice, monitorizarea evolutiei bolii la pacientii cu afectiuni oncologice, reconstructia mamara dupa afectiuni oncologice prin endoprotezare, diagnosticul leucemiilor acute la copii si adulti, radioterapia bolnavilor cu afectiuni oncologice realizate in regim de spitalizare de zi, dar si diagnosticul genetic al tumorilor solide maligne la copii si adulti sunt obiectivele programul national de oncologie, se mai precizeaza in nota de fundamentare a proiectului de act normativ.

Propuneri si observatii privind proiectul de act normativ pot fi transmise pe adresa: propuneri@ms.ro, pana la data de 21.07.2016.

 


Adaugati un comentariu


 

*