Șefia ANMDMR, la concurs

1 februarie 2022 | 0 comentarii |

Până la sfârșitul lunii februarie, instituția ar trebui să aibă un președinte numit prin concurs, iar perioada de interimat, care durează de câțiva ani, ar putea lua sfârșit.  

 

Ministerul Sănătății anunță că, în perioada următoare, se va organiza concurs pentru ocuparea postului de președinte al Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale din România (ANMDR), care la ora actuală este deținută, prin cumulare de funcții, de vicepreședintele Ioana Țene.

Concursul se desfășoară în trei etape, respectiv, cea de verificare a îndeplinirii de către candidați a condițiilor din anunțul de concurs (eliminatorie); proba scrisă și interviul de selecție. Probele de evaluare se notează cu note de la 1 la 10, iar la următoarea etapă a concursului se pot prezenta numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Dosarele de înscriere la concurs se vor depune până pe 4 februarie la sediul Ministerului Sănătăţii, iar zilele de 7 și 8 februarie se cor verifica, urmând ca pe 9 februarie să fie afișate candidaturile admise pentru participarea la concurs. Eventualele contestații vor fi soluționate până pe 11 februarie.

Concursul propriu-zis se va desfășura în zilele de 16 februarie – proba scrisă, respectiv, 23 februarie – proba de interviu, iar rezultatele finale vor fi afișate pe data de 28 feruarie, după care noul șef al ANMDMR își va intra în atribuțiuni și se vor putea organiza concursuri pentru ocuparea celorlalte funcții de conducere din structura instituției

 

Candidaţii trebuie să aibă cetăţenia română şi/sau cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene şi/sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România, să cunoască limba română, să fie absolvenţi de studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în medicină sau farmacie; să fie absolvenţi de studii universitare de master în specialitatea studiilor necesare ocupării postului sau cu diplomă echivalentă; să aibă studii universitare de doctorat în specialitatea studiilor și să aibă o vechime de cel puțin 10 ani în specialitatea studiilor și de minim 3 ani într-o funcție de conducere.

Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale este instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Sănătăţii și este autoritate naţională competentă în domeniul medicamentului de uz uman, dispozitivelor medicale şi evaluării tehnologiilor medicale.

Potrivit Legii de organizare și funcționare a ANMDMR, posturile de președinte și vicepreședinte se ocupă prin concurs organizat de Ministerul Sănătății, iar statul de funcții se aprobă prin ordin al ministrului Sănătății, la propunerea președintelui și cu avizul Consiliului de administrație.

Consiliul de administrație al ANMDMR este format din cinci membri, numiți prin ordin al ministrului Sănătății: președintele, cei doi vicepreședinți și doi reprezentanți al Ministerului Sănătății. Președintele ANMDMR va fi și președinte al Consiliului de administrație.

*Detaliile despre concurs și bibliografie pot fi consultate AICI

 


Adaugati un comentariu


 

*