Șeful Serviciului de audit public din Ministerul Sănătății, găsit în incompatibilitate

6 noiembrie 2018 | 0 comentarii |

Acesta a avut simultan, timp de șapte luni, și calitatea de manager al unui proiect derulat de minister în perioada iunie 2017 – ianuarie 2018.

 

Printr-un comunicat remis în urmă cu puțin timp, Agenția Națională de Integritate a anunțat faptul că, în urma evaluărilor efectuate, s-a constatat că  șeful Serviciului de audit public din cadrul Ministerului Sănătății, Mihai Constantinescu, s-a aflat în incompatibilitate timp de șapte luni, pe perioada în care s-a desfășurat un proiect la nivelul ministerului, pe care l-a manageriat, deținând simultan și funcția de șef de serviciu. Perioada la care se face referire este cuprinsă între datele de 6 iunie 2017 și 5 ianuarie 2018, timp în care s-a derulat proiectul „Consolidarea capacităţii administrative a Ministerului Sănătăţii şi a unităţilor aflate în subordonare, coordonare şi sub autoritate prin implementarea unitară a Sistemului de Management al Calităţii bazat pe standardul SR EN ISO 9001:2015”. Proiectul s-a derulat sub coordonarea lui Mihai Constantinescu, care a avut calitatea de manager de proiect, deși aceasta era incompatibilă cu funcția de șef de serviciu în cadrul ministerului, pe care deja o deținea. Acesta și-a exercitat simultan, timp de 7 luni, cele două funcții incompatibile, iar cazul său a făcut obiectul unei evaluări a inspectorilor din cadrul Agenției Naționale de Integritate.

În comunicatul instituției, referitor la acest caz, se precizează că funcţionarii publici nu pot deţine alte funcţii şi nu pot desfăşura alte activităţi, remunerate sau neremunerate, în cadrul autorităţilor sau instituţiilor publice.

 

Prin urmare, calitatea de funcţionar public este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte funcţii publice sau calităţi decât cea în care respectivul funcționar a fost numit, precum şi cu funcţiile de demnitate publică.

În document se mai arată că, în conformitate cu prevederile legale, „nu se află în situaţie de incompatibilitate funcţionarul public care este desemnat prin act administrativ pentru a face parte din echipa de proiect finanţat din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum şi din împrumuturi externe contractate sau garantate de stat, rambursabile sau nerambursabile, cu excepţia funcţionarilor publici care exercită atribuţii ca auditor sau atribuţii de control asupra activităţii derulate în cadrul acesteia şi a funcţionarilor publici care fac parte din echipa de proiect, dar pentru care activitatea desfăşurată în cadrul respectivei echipe generează o situaţie de conflict de interese cu funcţia publică pe care o ocupă”.

 

Reprezentanții agenției de integritate mai menționează că funcționarul din Ministerul Sănătății a fost informat despre declanșarea procedurii de evaluare în cazul său și i s-au asigurat toate drepturile de care beneficiază, respectiv acela de a fi apărat de un avocat şi de a prezenta în apărarea sa date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. În virtutea acestor drepturi, Mihai Constantinescu a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Constatarea stării ce incompatibilitate în cazul unui funcționar public constituie abatere disciplinară, iar aceasta se sancționează conform reglementărilor aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective.

În acest sens, în comunicatul agenției se mai precizează că „persoana faţă de care s-a constatat  starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.


Categorii: Actual, Autoritati, Stiri

Adaugati un comentariu


 

*