SJU Buzău încearcă din nou să găsească medici pentru Centrul de Sănătate Pârscov

12 februarie 2018 | 0 comentarii |

Unitatea medicală va organiza o nouă sesiune de concurs pentru angajarea de specialiști pe perioadă determinată, anunțând totodată că un medic care a dat examen la finele lunii trecute a promovat concursul.

 

Având completă schema de personal cu asistenți medicali și îngrijitoare, Centrul de Sănătate Multifuncțional de la Pârscov mai are nevoie de câțiva medici pentru a putea funcționa. Încadrarea unor specialiști pe aceste posturi se numără, astfel, printre preocupările principale ale conducerii Spitalului Județean de Urgrență Buzău, de la începutul anului.

Întrucât interesul medicilor pentru posturile de la Pârscov, scoase la concurs pe periodă nedeterminată, a fost unul extrem de scăzut, conducerea SJU Buzău a decis să angajeze medici pe perioadă determinată, trei astfel de posturi fiind scoase la concurs la începutul acestui an. A fost vorba, la acel moment, de un post de specialist în Obstetrică-Ginecologie, un altul de specialist O.R.L. și un post de specialist în Chirurgie Generală. Dintre acestea, doar pentru primele două posturi și-au depus dosarele doi candidați, iar unul dintre aceștia a susținut examenul la finele lunii trecute, promovand fără probleme. Este vorba de medicul O.R.L.-ist Al Hrachi Hassan, care a fost declarat admis, obținând 127,33 de puncte la examenul susținut la SJU Buzău.

 

La scurt timp după anunțarea rezultatului acestui examen, unitatea medicală a mai publicat un anunț, conform căruia se va organiza o nouă sesiune de concurs, pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a patru posturi de medici în cadrul centrului de la Pârscov, care se va deschide la momentul în care va dispune de numărul minim de specialiști necesar.

Sunt scoase din nou la concurs posturile de specialist în Obstetrică-Ginecologie și Chirurgie Generală, cărora li se adaugă două posturi noi, de specialiști în Medicină Internă și în Pediatrie.

La concurs se pot prezenta medici primari și medici specialiști confirmați în specialitatea posturilor scoase la concurs, iar înscrierile se pot face până la data de 19 februarie 2018.

 

Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conțină o cerere în care se menţioneaza postul pentru care candidatul dorește să concureze, copia xerox de pe diploma de medic şi adeverința sau certificatul de confirmare în gradul profesional, copie a certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs, dovadă din care să rezulte că nu a fost sanctionat de Colegiul Medicilor din Romania, acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordin, cazierul judiciar, certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează, chitanță de plata a taxei de concurs – care este în valoare de 150 de lei – și copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Documentele se depun la Serviciul de Resurse Umane al SJU Buzău.

Perioada determinată pentru care se organizează concursurile este de 12 luni, cu posibilitatea de prelungire a perioadei de angajare, iar examenele urmează sa aibă loc până la 11 martie, datele exacte ale concursurilor urmând a fi anunțate pe site-ul oficial al spitalului.

 


Categorii: Actual, Jobs, Medici, Spitale, Stiri

Adaugati un comentariu


 

*