SJU Buzău scoate la concurs încă cinci posturi de medic

Înscrierile se pot face până la sfârșitul acestei luni, iar examenele urmează să aibă loc în vară.

 

La jumătatea lunii trecute, Spitalul Județean de Urgență (SJU) Buzău anunța scoaterea la concurs a nu mai puțin de 31 de posturi de medici, unele dintre ele rămase neocupate de anul trecut, când unitatea medicală a fost nevoită să sisteze procedurile de organizare a concursurilor de angajare, din cauza pandemiei. Pentru cele 31 de posturi scoase la concurs și-au manifestat interesul 6 medici, dintre care doar cinci au mai rămas în cursă, după ce dosarul unuia dintre candidați a fost respins, întrucât acesta nu a prezentat toate documentele necesare până la data limită.

Au fost deja stabilite datele la care vor avea loc trei dintre concursurile pe posturile pentru care s-au înscris candidați, acestea urmând să debuteze luna viitoare, cu concursul pentru ocuparea postului de chirurg în cadrul Secției Chirurgie Generală. Concursul va avea loc pe data de 7 mai, la sediul SJU Buzău. Va fi urmat, pe 11 mai, de concursul pentru ocuparea postului de medic rezident în ultimul an în cadrul secției de Urologie, care va avea loc în cadrul Secției Clinice Urologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov,.

 

Pe data de 17 mai, la SJU Buzău se va susține examenul pentru ocuparea postului de medic specialist gastroenterolog, în cadrul secției de Gastroenterologie.

SJU Buzău a publicat recent și anunțul privind organizarea unei noi runde de concursuri pentru ocuparea altor cinci locuri vacante în schema de personal a unității medicale. Este vorba de un post de medic specialist pediatru, un specialist ORL, un medic specialist în boli infecțioase, un altul specializat în obstetrică-ginecologie și un alt specialist în anatomie patologică pentru Serviciul Județean de Medicină Legală.

Candidații interesați își pot depune dosarele de înscriere la Serviciul de Resurse Umane al spitalului, până la finele lunii aprilie, urmând ca examenele să fie programate ulterior, în funcție de numărul de candidați înscriși și de disponibilitatea comisiilor de examinare.

 

Dosarul de înscriere trebuie să conțină o cerere în care se menţionează postul pentru care candidatul dorește să concureze, copia xerox de pe diploma de medic şi adeverința sau certificatul de confirmare în gradul profesional, copia certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs, dovadă din care să rezulte că nu a fost sancționat de Colegiul Medicilor din Romania, acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la Ordin, cazierul judiciar, certificat medical din care să rezulte că titularul este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii aferente postului pentru care candidează, chitanță de plata a taxei de concurs – care este în valoare de 150 de lei – și copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Candidaților li se mai aduce la cunoștință faptul că SJU Buzău susține costurile eferente contractelor de locaţiune – locuinţă de serviciu şi utilităţi pentru medicii nou angajați care nu dispun de locuință în Buzău, în limita unui plafon lunar de 1.000 de lei. Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane, la numărul de telefon 0238 720 689, interior 166.

 


Categorii: Actual, Jobs, Medici, Spitale, Stiri

Adaugati un comentariu


 

*