SJU Buzău a primit solicitări pentru toate cele cinci posturi de medic scoase la concurs

Singurul post pentru care va exista concurență este cel de medic specialist în anatomie patologică în cadrul Serviciului de Medicină Legală.

 

Luna trecută Spitalul Județean de Urgență (SJU) Buzău a anunțat scoaterea la concurs a unui număr de cinci posturi vacante de medici specialiști, disponibile la nivelul secțiilor unității medicale. Anunțul venea la o lună după ce unitatea medicală scosese la concurs alte 31 de posturi de medic, pentru care nu s-au arătat interesați decât șase candidați dintre care unul a fost respins întrucât nu a depus dosarul complet pentru participarea la concurs.

De această dată, pentru toate cele cinci posturi scoase la concurs s-au arătat candidați interesați, existând chiar și concurență de doi pe loc pentru potul de specialist în anatomie patologică în cadrul Serviciului de Medicină Legală. Pentru acest post, au fost depuse două dosare de înscriere, care au fost aprobate de comisia de validare, astfel că la concurs vor participa ambii candidați, iar postul va reveni celui care va obține nota mai mare.

 

Celelalte posturi sunt în cadrul secțiilor Pediatrie, ORL, Boli Infecțioase și Obstetrică Ginecologie II, unde se caută câte un medic specialist în specializările respective. Pentru fiecare din aceste patru posturi a fost depus câte un dosar la Serviciul Resurse Umane, așa că fiecare candidat nu ar trebui să aibă foarte mari emoții la examen, dacă este bine pregătit, fiind suficient doar să obțină punctajul minim pentru promovare.Rămâne acum ca în perioada următoare, conducerea SJU Buzău să anunțe datele stabilite pentru susținerea celor cinci examene, ce pot fi organizate începând cu a doua jumătate acestei luni până la jumătatea lunii iulie.

Până atunci, mâine va avea loc la sediul SJU concursul pentru ocuparea postului de chirurg în cadrul Secției Chirurgie Generală, unul dintre cele 31 de posturi scoase la concurs în martie. Va urma, pe 11 mai, concursul pentru ocuparea postului de medic rezident în ultimul an în cadrul secției de Urologie, care va avea loc în cadrul Secției Clinice Urologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, iar pe data de 17 mai, la SJU Buzău se va susține examenul pentru ocuparea postului de medic specialist gastroenterolog, în cadrul secției de Gastroenterologie.

 

Totodată, în această perioadă sunt așteptate înscrieri pentru un alt post de medic nefrolog în cadrul Compartimentului de Nefrologie, care a fost scos ulterior la concurs, pe data de 26 aprilie. Înscrierile se fac în termen de maxim 15 zile de la data publicării anunțului, iar dosarele se depun la Serviciul de Resurse Umane al spitalului. Dosarul trebuie să conțină o cerere în care se menţionează postul pentru care candidatul dorește să concureze, copia xerox de pe diploma de medic şi adeverința sau certificatul de confirmare în gradul profesional, copia certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs, dovadă din care să rezulte că nu a fost sancționat de Colegiul Medicilor din Romania, acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la Ordin, cazierul judiciar, certificat medical din care să rezulte că titularul este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii aferente postului pentru care candidează, chitanță de plata a taxei de concurs – care este în valoare de 150 de lei – și copia actului de identitate în termen de valabilitate.


Categorii: Actual, Jobs, Medici, Spitale, Stiri

Adaugati un comentariu


 

*