Zeci de posturi de medici scoase din nou la concurs de SJU Buzău

7 septembrie 2021 | 0 comentarii |

Sunt 23 de posturi, pentru medici din toate specialitățile, ofertate de unitatea medicală la „pachet” cu anumite bonificații și facilități. Între timp, spitalul buzoian organizează examen pentru ocuparea altor 5 posturi vacante, de personal nemedical.

 

Spitalul Județean de Urgență Buzău (SJU) se confruntă în continuare lipsa de medici, iar această problemă trenează de mai mulți ani. S-a pierdut șirul sesiunilor de examen organizate pentru posturile scoase la concurs, însă de fiecare dată s-au arătat prea puțini candidați interesați.

Conducerea spitalului face o nouă încercare de a atrage specialiști, așa că a anunțat organizarea unei noi sesiuni de examene, primul pas fiind publicarea listei cu locurile vacante. Aceasta cuprinde 23 de posturi de medic de diferite specialități, de care au nevoie secțiile cu deficit, multe dintre acestea fiind scoase la concurs și anterior, fără succes.

Potrivit anunțului, SJU Buzău are nevoie de 4 medici cardiologi care vor fi repartizați în mod egal pe Secția de Cardiologie și Compartimentul ATI Coronarieni, câte 2 posturi de medic neurolog, medic neonatolog și medic oncolog și câte un post de medic infecționist sunt ofertate pentru Serviciul  de supraveghere prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale. Spitalul mai are nevoie de medic internist, anestezist în cadrul secției ATI, medic pediatru, radiolog, oncolog pentru Cabinetul de Oncologie, de medic diabetolog, dar și de un medic generalist cu competență sau atestat în medicina de urgență și de un pediatru pentru secția UPU. Pentru  Centrul  de Sănătate Multifuncţional Pârscov, conducerea spitalului face o nouă „strigare” pentru posturile de chirurg generalist, medic ORL, medic pediatru și medic internist.

 

Medicii interesați să ocupe unul din aceste posturi își pot depune dosarele până pe data de 18 septembrie, apoi în funcție de numărul de candidați, conducerea SJU Buzău, împreună cu președinții comisiilor de examen, vor stabili datele examenelor, care vor avea loc începând cu data de 3 octombrie, până la debutul lunii decembrie.

Dosarul de înscriere trebuie să conțină o cerere în care se menţionează postul pentru care candidatul dorește să concureze, copia xerox de pe diploma de medic având specialitatea pentru care concurează şi adeverința sau certificatul de confirmare în gradul profesional, copia certificatului de membru al organizaţiei profesionale cu viza pe anul în curs, dovada că nu a fost sancționat de Colegiul Medicilor din Romania, acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordin, cazierul judiciar, certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii aferente postului pentru care candidează, chitanța de plată a taxei de concurs și copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Dosarele se depun la Serviciul de Resurse Umane, iar taxa de concurs este de 150 de lei și va fi achitată la casieria unității medicale.

SJU Buzău reamintește că susține costurile eferente contractelor de locaţiune – locuinţă de serviciu şi utilităţi pentru medicii nou angajați care nu dispun de locuință în Buzău, în limita unui plafon lunar de 1.000 de lei. Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane, la numărul de telefon 0238 720 689, interior 166.

 

Până la găsirea medicilor dispuși să completeze echipa de specialiști a unității medicale, SJU Buzău organizează, miercuri, examene pentru altor posturi scoase la concurs, acestea bucurându-se de mai mult interes, pentru fiecare din ele concurând mai mulți candidați decât locurile disponibile.

Astfel, postul de asistent social debutant este dorit de trei candidați, tot atâția pretendenți fiind înscriși și pentru postul de referent de specialitate gradul III la Serviciul Achiziţii Publice, Contracte.

Spitalul a mai scos la concurs un post de economist gradul I la Serviciul Financiar-Contabilitate, post pentru care și-au depus dosarele patru candidați, la fel ca și pentru postul de manipulant bunuri la  Serviciul Aprovizionare și Transport. Ultimul post pentru care se va susține examen mâine este cel de autopsier debutant I la Serviciul Anatomie Patologică, pe listă fiind înscriși doi candidați.

Toate examenele se vor susține la sediul Liceului cu Program Sportiv, cu începere de la ora 10.00, însă candidații trebuie să fie prezenți în sală până la ora 9.30, pentru apelul nominal și verificarea identității, fapt pentru care trebuie să aibă asupra lor și documentul de identitate, precum și pentru a se putea asigura respectarea normelor de protecție sanitară împotriva infecției cu SARS-CoV-2.

 


Categorii: Actual, Jobs, Medici, Spitale, Stiri

Adaugati un comentariu


 

*