SJU Buzău organizează un nou examen de promovare în grad

13 ianuarie 2021 | 0 comentarii |

Acesta va avea loc pe data de 25 ianuarie, iar înscrierile sunt deschise până pe 21 ianuarie.

 

Spitalul Județean de Urgență (SJU) Buzău a anunțat organizarea unei noi sesiuni de examene pentru promovarea în grad sau în treapta profesională a personalului angajat cu contract pe perioadă nedeterminată. Examenele vor avea loc pe data de 25 ianuarie, iar candidații își pot depune dosarele de înscriere la Serviciul de Resurse Umane al spitalului, până la data de 21 ianuarie. Examenul va putea fi susținut de asistenții medicali cu studii postliceale care doresc să promoveze la gradul de asistent medical principal cu studii superioare și de către personalul cu funcția de administrator cu studii medii, în vederea promovării la gradul de referent de specialitate debutant.

În cazul asistenților medicali, cerințele pe care trebuie să le îndeplinească pentru a promova în grad se referă la o vechime de cel puțin cinci ani în specialitate, deținerea unei diplome de licență în specialitate și obținerea calificativului „bine” sau „foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale.

Pentru promovarea la gradul de referent de specialitate debutant, cei care se însciu la examen trebuie să fie absolvenți de studii superioare cu diplomă de licență.

 

Dosarele, care trebuie depuse până la data de 21 ianuarie, ora 12.00, trebuie să conțină o cerere de înscriere la examen, o copie după cartea de identitate a candidatului, referatul de evaluare profesională întocmit de șeful ierarhic și aprobat de managerul spitalului, precum și calificativul obținut, conform fișei de evaluare.

Examenul va consta în susținerea unei singure probe scrise, care va fi apoi evaluată de o comisie de examinare. În evaluarea lucrărilor se va ține seama de cunoștințele teoretice ale candidatului, abilitatea de comunicare, capacitatea de sinteză dar și de alte criterii precum complexitate, inițiativă și creativitate. Lucrarea va fi evaluată de fiecare membru al comisiei, care va acorda un punctaj între 0 și 100, pe baza acestor criterii, iar punctajul final va fi media aritmetică a punctajelor acordate de fiecare membru. În prealabil, comisia de examinare va stabili ponderea din nota finală a fiecăruia dintre criteriile avute în vedere.

 

Pentru a promova examenul, fiecare candidat trebuie să obțină cel puțin 50 de puncte la examen, notele finale urmând a fi afișate până cel târziu pe 27 ianuarie, atât la sediul spitalului, cât și pe site-ul oficial.

În cazul în care vor exista candidați nemulțumiți de nota obținută, aceștia au la dispoziție o zi lucrătoare pentru a depune contestație. O comisie de soluționare a contestațiilor va reevalua lucrarea, urmând ca rezultatul final să fie afișat la sediul spitalului, în termen de două zile lucrătoare.

Odată cu anunțul organizării examenului, pe site-ul spitalului a fost publicată și bibliografia, atât pentru examenul de promovare în gradul de asistent principal cu studii superioare, cât și pentru cel de promovare în gradul de referent de specialitate debutant.

 

 


Categorii: Actual, Spitale, Stiri

Adaugati un comentariu


 

*