SJU Buzău organizează un nou examen de promovare în grad

Acesta este destinat infirmierelor debutante, cu o vechime de cel puțin șase luni în activitate, care doresc să avanseze de la gradul profesional următor.

 

Spitalul Județean de Urgență (SJU) Buzău a anunțat organizarea unui nou examen de promovare în grad sau treapta profesională pentru angajații cu contract de muncă pentru o perioadă nedeterminată. De această dată, examenul se adresează infirmierelor debutante care au acumulat o vechime de cel puțin șase luni în această activitate și care doresc să avanseze la gradul de infirmieră. În afară de vechimea în muncă, alte două condiții pe care trebuie să le îndeplinească infirmierele care doresc să se înscrie la examen constau în absolvirea cursului de infirmieră și obținerea calificativului de „bine” sau „foarte bine” la evaluarea performanțelor profesionale individuale.

Dosarele de înscriere pot fi depuse la Serviciul de Resurse Umane al spitalului până joi, 15 aprilie, la ora 12.00, iar examenul este programat pentru data de 21 aprilie, la ora 10.00, la sediul unității medicale.

 

Revenind la dosarul de înscriere, acesta trebuie să conțină o cerere în acest sens, o copie după cartea de identitate, referatul de evaluare întocmit de șeful ierarhic și aprobat de managerul spitalului, precum și calificativul obținut, conform fișei de evaluare.

Examenul va consta în susținerea unei singure probe scrise, la data amintită mai sus, iar lucrările candidaților vor fi examinate de o comisie de specialitate. Fiecare membru al comisiei va nota individual lucrarea cu un punctaj maxim de 100 de puncte, ținând cont de cunoștințele teoretice dovedite de candidat, abilitățile de comunicare, capacitatea de sinteză, complexitatea inițiativa și creativitatea care se desprind din lucrare.

Pentru fiecare din aceste criterii se va stabili o pondere în nota finală, iar punctajul acordat de fiecare membru al comisiei se va consemna într-un borderou de notare.

 

Pentru a promova examenul și a avansa astfel de la gradul de infirmieră debutantă la cel de infirmieră, este necesară obținerea unui minim de 50 de puncte din maximul de 100, cu care poate fi notată lucrarea.

Rezultatele examenului se vor anunța cel târziu pe 23 aprilie, atât la avizierul de la sediul spitalului cât și pe site-ul oficial al unității medicale. De la momentul afișării rezultatelor, candidații nemulțumiți au la dispoziție o singură zi pentru a depune contestații.

Într-o astfel de situație, comisia de soluționare a contestațiilor va reevalua lucrarea, instituția având obligația de a afișa rezultatele finale la cel mult două zile după data limită pentru depunerea contestațiilor.

Totodată. SJU Buzău a anunțat că examenul pentru ocuparea postului de medic specialist Chirurgie Generală în secția de profil a spitalului, va avea loc pe 7 mai, la ora 10.00, la sediul unități medicale.


Categorii: Actual, Spitale, Stiri

Adaugati un comentariu


 

*